Χειμερινή Λίπανση του Χλοοτάπητα (Γκαζόν)
Χειμερινή Λίπανση του Χλοοτάπητα (Γκαζόν)

Χειμερινή Λίπανση του Χλοοτάπητα (Γκαζόν)

H χειμερινή λίπανση του Χλοοτάπητα είναι ακόμα μια από τις αναγκαίες εργασίες που πρέπει να φέρει εις αίσιον πέρας ο ερασιτέχνης κηπουρός, προκειμένου να συνεχίσει να απολαμβάνει την θέα ενός ελκυστικού γκαζόν, πράσινου και ολοζώντανου, το οποίο θα μπορεί να επιτελεί πέρα από τον αισθητικό και τον σημαντικό λειτουργικό ρόλο που έχει στον μικρό ή στον μεγάλο κήπο.

Η χειμωνιάτικη λίπανση, έρχεται για να ολοκληρώσει ή/και για να ανοίξει το ετήσιο πρόγραμμα θρέψης του Χλοοτάπητα. Δεν είναι μικρότερης σημασίας και αξίας από τις λιπάνσεις που πραγματοποιούνται τις άλλες εποχές του χρόνου και φυσικά δεν είναι περιττή.

Και δεν είναι περιττή, για όλα εκείνα τα είδη τα οποία συνθέτουν ένα γκαζόν και δεν διέρχονται τον χειμώνα την φυσιολογική φάση του ληθάργου.

Για το ποια είναι αυτά τα είδη, όπως και ποιες κατηγορίες λιπασμάτων χρησιμοποιούνται, αλλά και σε ποια ποσότητα γίνεται αναφορά αμέσως πιο κάτω.

Και αυτός είναι ένας πολύ σημαντικός λόγος για τον ερασιτέχνη κηπουρό, ώστε να συνεχίσει την ανάγνωση του παρόντος άρθρου – εάν φυσικά δεν έχει τίποτα καλύτερο για να ασχοληθεί.

Από τα πλέον αξιοποιούμενα αγρωστώδη ψυχρής εποχής για την δημιουργία χλοοτάπητα, είναι τα είδη και οι ποικιλίες που ανήκουν στο γένος Φεστούκα, και στα οποία εφαρμόζεται η χειμωνιάτικη λίπανση.

Χλοοτάπητας Φεστούκας Χωρίς Πρόβλημα Λίπανσης
Χλοοτάπητας Φεστούκας Χωρίς Πρόβλημα Λίπανσης
Τυπωθήτω | Print

Ποιά Είδη Χλοοτάπητα Χρειάζονται Χειμερινή Λίπανση

Η χειμερινή λίπανση πραγματοποιείται μόνο για τους χλοοτάπητες που συνθέτουν τα είδη της μεγάλης ομάδας των αγρωστωδών ψυχρής εποχής.

Σε αυτήν την ομάδα ανήκουν τα είδη του γένους Φεστούκα (Festuca sp.), η Πόα (Poa pratensis), το Λόλιο (Lolium perenne), τα είδη του γένους Άγροστη (Agrostis sp.) καθώς και τα μίγματα αυτών.

Αντιθέτως, για τα θερμόφιλα είδη στα οποία συγκαταλέγονται οι χλοοτάπητες που δημιουργούν τα φυτά Ουγκάντα (Cynodon dactylon), Ζοϋσία (Zoysia sp.), Πασπάλουμ (Paspalum sp.), Κικούγιου (Pennisetum sp.) και Στενόταφρος (Stenotaphrum secundatum) δεν ενδείκνυται η χειμωνιάτικη λίπανση, με εξαίρεση μόνο την Διχόντρα (Dichondra repens), το ονομαζόμενο και τριφύλλι.

Χειμερινή Λίπανση του Χλοοτάπητα (Γκαζόν)

Λίπανση Γκαζόν με το Χέρι & με Χρήση Γαντιών
Λίπανση Γκαζόν με το Χέρι & με Χρήση Γαντιών

Κατηγορίες Λιπασμάτων για την Λίπανση του Γκαζόν

Τα λιπάσματα που εφαρμόζονται γενικότερα στις καλλιέργειες και φυσικά και στους χλοοτάπητες, μπορούν να διακριθούν σε δυο μεγάλες βασικές κατηγορίες, στα οργανικά και στα ανόργανα.

Τα Οργανικά Λιπάσματα

Τα οργανικά λιπάσματα έχουν μεταξύ άλλων το πλεονέκτημα, όχι τόσο της σταδιακής απόδοσης των θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος και κατ΄ επέκταση στο ριζικό σύστημα των φυτών – πράγμα που μπορούν να κάνουν και ορισμένοι τύποι ανόργανων λιπασμάτων – αλλά της διέγερσης, ενίσχυσης και αναζωογόνησης των ωφέλιμων μικροοργανισμών του εδάφους.

Από την ύπαρξη, το πλήθος και την δράση των ωφέλιμων μικροοργανισμών άλλωστε, εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό η υγεία του εδάφους, συνεπώς και των φυτών – εν προκειμένω των ειδών του Χλοοτάπητα -, η δε σταδιακή απόδοση των θρεπτικών εγγυάται την απρόσκοπτη και συνεχή τροφοδοσία τους με τα απαραίτητα μακροστοιχεία, μικροστοιχεία και ιχνοστοιχεία.

Τα Ανόργανα Λιπάσματα

Η τεχνολογία σε σχέση με την παρασκευή και σύνθεση των ανοργάνων λιπασμάτων έχει πλέον προχωρήσει αρκετά, ώστε να είναι σε θέση να προσφέρει προϊόντα τα οποία:

 • Έχουν ελαχιστοποιήσει την απώλεια θρεπτικών (ξέπλυμα) στο έδαφος και κατ’ επέκτασιν στον υδροφόρο ορίζοντα, με ότι αρνητικό συνεπάγεται κάτι τέτοιο για το περιβάλλον και την υγεία των οικοσυστημάτων
 • Διαθέτουν τα θρεπτικά, τότε και όταν πραγματικά τα χρειάζονται τα φυτά, αυξάνοντας θεαματικά τον συντελεστή απόδοσης της λίπανσης

Μεταξύ αυτών των προηγμένων τεχνολογικά ανόργανων λιπασμάτων, περιλαμβάνονται τα βραδείας ή ελεγχόμενης αποδέσμευσης, τα οποία απελευθερώνουν και αυτά σταδιακά τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία στα φυτά.

Η Επιλογή

Και οι δύο προαναφερθείσες κατηγορίες λιπασμάτων είναι εξίσου αποτελεσματικές για την θρέψη των φυτών του χλοοτάπητα. 

Η επιλογή της μίας ή άλλης κατηγορίας συνίσταται, ως επί το πλείστον,  στην αντίληψη που έχει διαμορφώσει κανείς, την σχετική με τα δύο κύρια ρεύματα γύρω από την καλλιέργεια και προστασία των φυτών, δηλαδή της οργανικής και της συμβατικής

Με άλλα λόγια, ο ερασιτέχνης κηπουρός, εάν δεν έχει καταφύγει στις συμβουλές κάποιου ειδικού και έχοντας σταθμίσει τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα καθεμιάς μορφής καλλιέργειας, μπορεί ελεύθερα να επιλέξει ανάμεσά τους – εφόσον δεν έχει τίποτα καλύτερο για να ασχοληθεί.

Χειμερινή Λίπανση του Χλοοτάπητα (Γκαζόν)

Λίπανση του Γκαζόν με Λιπασματοδιανομέα
Λίπανση του Γκαζόν με Λιπασματοδιανομέα

Ποσότητες Λιπάσματος για την Χειμερινή Λίπανση του Γκαζόν

Οι ποσότητες λιπάσματος που θα πρέπει να εφαρμοσθούν στον χλοοτάπητα εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες, όπως:

 • Το είδος ή τα μίγματα των ειδών που αποτελούν τον χλοοτάπητα
 • Την ηλικία αυτού
 • Την καταπόνηση από την χρήση
 • Την πραγματοποίηση ή όχι άλλης εποχικής λίπανσης
 • Από τον εδαφικό τύπο

Εφόσον δεν έχει γίνει ανάλυση του εδάφους, ενδεικτικά και μόνο για την χειμερινή λίπανση του γκαζόν, αναφέρονται προς εφαρμογή οι εξής ποσότητες ανά στρέμμα χλοοτάπητα:

 • 12-15 kg N (Άζωτο)
 • 3-5 kg P2O5 (Φωσφόρος)
 • 12-15 kg K2O (Κάλιο)
 • 2 kg MgO (Μαγνήσιο)

Το χρονικό διάστημα εφαρμογής των λιπασμάτων σχετίζεται με τις εκάστοτε κλιματικές συνθήκες της περιοχής:

 • Όσο πιο θερμός είναι ο χειμώνας τόσο σχετικά αργότερα ρίχνονται τα λιπάσματα – μέχρι και τα τέλη του Ιανουαρίου
 • Όσο πιο ψυχρός τόσο νωρίτερα – από τα τέλη φθινοπώρου μέχρι και τον Δεκέμβριο

Σημείωση

Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι ολωσδιόλου περιττό για τον ερασιτέχνη κηπουρό, να πραγματοποιεί τουλάχιστον μια ανάλυση εδάφους κάθε 3 έως 5 χρόνια. Εξοικονομεί πολύτιμο χρόνο και χρήμα, καθιστά την λίπανση αποτελεσματικότερη και προσφέρει εργασία σε επιστήμονες ειδικευμένους στο αντικείμενο.

Χειμερινή Λίπανση του Χλοοτάπητα (Γκαζόν)

Χειμερινή Λίπανση του Χλοοτάπητα (Γκαζόν) - Λιπάσματα & Δόσεις Λίπανσης Γκαζόν
Χειμερινή Λίπανση του Χλοοτάπητα (Γκαζόν) - Λιπάσματα & Δόσεις Λίπανσης Γκαζόν

Η Εφαρμογή των Λιπασμάτων στον Χλοοτάπητα

Ενας διασκεδαστικός τρόπος εφαρμογής των λιπασμάτων από τον ερασιτέχνη κηπουρό και την χειμερινή περίοδο, είναι με το χέρι. Αξιοποιώντας αυτήν την μέθοδο, βασικοί στόχοι του είναι:

 • Να καλύψει με το λίπασμα ολόκληρη την έκταση του χλοοτάπητα
 • Να κατανείμει ομοιόμορφα το λίπασμα σε ολόκληρη την έκταση του χλοοτάπητα
 • Να μην κάψει τον χλοοτάπητα
 • Να μην κάψει το χέρι

Βέβαια η υιοθέτηση μιας τέτοιας μεθόδου εφαρμογής των λιπασμάτων προϋποθέτει έναν ορισμένο βαθμό εμπειρίας και κάποια στοιχειώδη γνώση των ‘καυστικών’ αποτελεσμάτων αυτών – κυρίως των μη περικαλυμμένων –, οπότε η χρήση προστατευτικών γαντιών, όχι απαραίτητα για την ασφάλεια του χλοοτάπητα αλλά για την προστασία των χεριών των αδύναμων χαρακτήρων, ίσως να κρίνεται αναγκαία.

Ένας δεύτερος τρόπος, ομολογουμένως λιγότερο διασκεδαστικός αλλά περισσότερο ασφαλής και ακριβής από τον πρώτο, είναι με τους  λιπασματοδιανομείς που περιλαμβάνουν και δοσιμετρικό μηχανισμό.

Ανεξαρτήτως βέβαια από την επιλεχθείσα μέθοδο λίπανσης, είτε με το χέρι είτε με τον λιπασματοδιανομέα, προηγείται πάντοτε της εφαρμογής του λιπάσματος το κούρεμα του χλοοτάπητα, και ακολουθεί πάντοτε πότισμα – άφθονο πότισμα.

Χειμερινή Λίπανση του Χλοοτάπητα (Γκαζόν)

Γκαζόν Καμένο από Υπερβολική Συγκέντρωση Λιπάσματος
Γκαζόν Καμένο από Υπερβολική Συγκέντρωση Λιπάσματος

Παραπομπές

Τις Παραπομπές του πρασινίζοντος – οσονούπω – άρθρου, που φέρει τον – προσώρας – ψυχρότατο τίτλο Χειμερινή Λίπανση του Χλοοτάπητα (Γκαζόν), παρουσιάζει ο εξαίρετος τροβαδούρος J. J. Cale, με το εξαιρετικό τραγούδι του I’m a Gypsy Man.

Αναπαραγωγή Βίντεο

Κοινοποίηση

Η χρήση του υλικού, όπου δεν αναφέρονται ή υπονοούνται δικαιώματα τρίτων (όπως π.χ. των φωτογραφιών ή των οπτικοακουστικών αρχείων – με την εξαίρεση βέβαια όσων ανήκουν στην «Καλλιέργεια»), είναι απολύτως ελεύθερη. Η διάδοση του, ενδεχομένως, χρήσιμη.

Μετάβαση στο περιεχόμενο