Η Τροφοπενία Αζώτου στα Καλλωπιστικά Δέντρα

Τροφοπενία Αζώτου στα Καλλωπιστικά Δέντρα - Έλειψη Αζώτου σε Ροδόδεντρα
Τροφοπενία Αζώτου στα Καλλωπιστικά Δέντρα - Έλειψη Αζώτου σε Ροδόδεντρα

Με την Τροφοπενία Αζώτου στα Καλλωπιστικά Δέντρα εγκαινιάζεται μια ακόμα περιττή σειρά άρθρων της ‘Καλλιέργειας’ σχετικών με την λίπανση των καλλωπιστικών φυτών του κήπου και του τοπίου.

Θα καταβληθεί σοβαρή προσπάθεια ώστε το επίπεδο των άρθρων να είναι τέτοιο που να αποθαρρύνει και τον πλέον καλοπροαίρετο αναγνώστη από την ανάγνωση.

Εάν κάτι τέτοιο δεν γίνει κατορθωτό, η συντακτική ομάδα της ‘Καλλιέργειας’ είναι έτοιμη να αναλάβει όλη την καρμική ευθύνη.

Ο Τοξότης στον Λέοντα θα αναλάβει τα υπόλοιπα.

Η ανεπάρκεια Αζώτου μπορεί να εκδηλωθεί σχεδόν σε κάθε κατηγορία φυτών, όπως εδώ στα Φοινικόδεντρα.

Τροφοπενία Αζώτου στα Καλλωπιστικά Δέντρα - Έλλειψη Αζώτου σε Φοινικοειδές - © Tim Broschat, Symptoms of Palm Diseases and Disorders, USDA APHIS ITP, Bugwood.org
Έλλειψη Αζώτου σε Φοινικοειδές - © Tim Broschat, Symptoms of Palm Diseases and Disorders, USDA APHIS ITP, Bugwood.org
Τυπωθήτω | Print

Το Άζωτο και ο Ρόλος του στα Φυτά

Το άζωτο ανήκει σε εκείνη την βασική κατηγορία των θρεπτικών στοιχείων τα οποία:

 • Συμμετέχουν στον σχηματισμό των οργανικών συστατικών των φυτών
 • Είναι απαραίτητα σε μεγάλες ποσότητες

Συνεπώς ο ρόλος που διαδραματίζει το άζωτο στην θρέψη και ανάπτυξη των φυτών είναι ουσιώδης και θεμελιακός.

Γενικά θα μπορούσε να ειπωθεί πως το άζωτο συμβάλλει καθοριστικά στην παραγωγή της βιομάζας.

Η έλλειψη του οδηγεί σε μειωμένη ανάπτυξη των φυτών συνολικά και των φυτικών μερών τους ειδικά.

Η μη επαρκής θρέψη των φυτών με άζωτο που έχει ως αποτέλεσμα την εκδήλωση συμπτωμάτων έλλειψης σε αυτά, ονομάζεται τροφοπενία αζώτου.

Έλλειψη Αζώτου στα Καλλωπιστικά Δέντρα

Τροφοπενία Αζώτου στα Καλλωπιστικά Δέντρα - O Λέοντας και ο Τοξότης
O Λέοντας και ο Τοξότης Συζητούν Πολιτισμένα περί Τροφοπενιών

Η Τροφοπενία Αζώτου στα Καλλωπιστικά Δέντρα

Η τροφοπενία αζώτου στα καλλωπιστικά δέντρα μπορεί να εκδηλωθεί και σε εκείνα που έχουν φυτευθεί στο έδαφος αλλά και σε εκείνα που έχουν φυτευθεί σε γλάστρες. Εδώ θα εστιάσουμε στην έλλειψη αζώτου στο έδαφος και συγκεκριμένα σε εκείνα τα εδάφη στα οποία συνηθέστερα παρατηρείται.

Ώστε εδάφη που παρουσιάζουν μειωμένες συγκεντρώσεις αζώτου είναι κυρίως:

 • Τα αμμώδη
 • Εκείνα που στερούνται οργανικής ουσίας
 • Εκείνα στα οποία το φαινόμενο έκπλυσης των θρεπτικών στοιχείων είναι ιδιαίτερα έντονο

Το εδαφικό άζωτο είναι διαθέσιμο στα φυτά με δύο μορφές, την νιτρική και την αμμωνιακή. Από αυτές, η νιτρική μορφή είναι ευδιάλυτη στο εδαφικό νερό. Συνεπώς εάν στο έδαφος το άζωτο περιέχεται κυρίως στην νιτρική του μορφή, τότε στα ελαφρά αμμώδη καθώς και σε εκείνα που ξεπλένονται εύκολα θα παρουσιασθεί έλλειψη αυτού του στοιχείου.

Η αδυναμία τροφοδότησης των φυτών με άζωτο θα έχει ως αποτέλεσμα την εκδήλωση της τροφοπενίας.

Έλλειψη Αζώτου στα Καλλωπιστικά Δέντρα

Τροφοπενία Αζώτου στα Καλλωπιστικά Δέντρα - Έλλειψη Αζώτου σε Μονοετή Σπορόφυτα του Κωνοφόρου Pinus contorta - © USDA Forest Service - Region 2 - Rocky Mountain Region , USDA Forest Service, Bugwood.org
Τροφοπενία Αζώτου στα Καλλωπιστικά Δέντρα - Έλλειψη Αζώτου σε Μονοετή Σπορόφυτα του Κωνοφόρου Pinus contorta - © USDA Forest Service - Region 2 - Rocky Mountain Region , USDA Forest Service, Bugwood.org

Συμπτώματα Τροφοπενίας Αζώτου στα Καλλωπιστικά Δέντρα

Η τροφοπενία αζώτου στα καλλωπιστικά δέντρα εκδηλώνεται με την μειωμένη ανάπτυξη των βλαστών, με την εμφάνιση μικρών ασυνήθιστων φύλλων καθώς και με χλώρωση των φύλλων. Ως χλώρωση θα μπορούσε να ονομασθεί η παρουσία κιτρινοπράσινου έως λευκού χρώματος σε αυτά.

Η χλώρωση εμφανίζεται πρώτα στα μεγαλύτερα και παλαιότερα φύλλα και έπειτα στα νεότερα. Ανάλογη με τον βαθμό έλλειψης του αζώτου είναι και η ένταση των εκδηλουμένων συμπτωμάτων. Σε σοβαρή έλλειψη αζώτου ολόκληρο το φύλλωμα κιτρινίζει ή γίνεται σχεδόν λευκό, τα παλαιότερα φύλλα νεκρώνονται και σταματά η ανάπτυξη των νέων.

Η τροφοπενία αζώτου στα καλλωπιστικά δέντρα που ανήκουν στην ομάδα των φυλλοβόλων πλατύφυλλων, εκτός των παραπάνω συμπτωμάτων περιλαμβάνει και:

 • Την εμφάνιση καφεκόκκινης απόχρωσης σε κλαδιά και βλαστούς
 • Εντονότερο κόκκινο ή πορτοκαλοκίτρινο χρωματισμό των φύλλων το φθινόπωρο
 • Πρόωρη φυλλόπτωση

Η τροφοπενία αζώτου στα καλλωπιστικά δέντρα που ανήκουν στην ομάδα των φοινικοειδών περιλαμβάνει:

 • Τον ομοιόμορφο, σε μεγάλο βαθμό, αποχρωματισμό των παλαιότερων φύλλων
 • Την χλώρωση τόσο του κεντρικού νεύρου όσο και του μίσχου του φοινικοειδούς φύλλου
 • Την σταδιακή διαμόρφωση κωνοειδούς σχήματος στον κορμό – ειδικά σε σοβαρή έλλειψη αζώτου

Έλλειψη Αζώτου στα Καλλωπιστικά Δέντρα

Τροφοπενία Αζώτου στα Καλλωπιστικά Δέντρα - Συμπτώματα Έλλειψης Αζώτου σε Φοινικοειδές - © Tim Broschat, Symptoms of Palm Diseases and Disorders, USDA APHIS ITP, Bugwood.org
Τροφοπενία Αζώτου στα Καλλωπιστικά Δέντρα - Συμπτώματα Έλλειψης Αζώτου σε Φοινικοειδές - © Tim Broschat, Symptoms of Palm Diseases and Disorders, USDA APHIS ITP, Bugwood.org

Διόρθωση της Τροφοπενίας Αζώτου στα Καλλωπιστικά Δέντρα

Η τροφοπενία αζώτου στα καλλωπιστικά δέντρα μπορεί να διορθωθεί με την εφαρμογή αζωτούχων λιπασμάτων στο έδαφος ή σε συνδυασμό με διαφυλλική εφαρμογή. Η διαφυλλική εφαρμογή συνιστάται για την άμεση πρόσληψη αζώτου, το οποίο όμως χορηγείται σε πολύ μικρότερη ποσότητα από την συνολικά απαιτούμενη.

Μερικά από τα κατάλληλα λιπάσματα για την από εδάφους συμπλήρωση του αζώτου είναι:

 • Το Νιτρικό Ασβέστιο Ca(NO3)2, το οποίο εφαρμόζεται σε εδάφη όξινου Ο τίτλος του λιπάσματος είναι 15-0-0.
 • Η Θειική Αμμωνία (ΝΗ4)2SO4, η οποία εφαρμόζεται σε εδάφη αλκαλικού pH – ασβεστώδη. Ο τίτλος του λιπάσματος είναι 21-0-0+24 S.
 • Η Ασβεστούχος Νιτρική Αμμωνία, η οποία εφαρμόζεται σε όλα τα εδάφη, καθώς δεν επηρεάζει το εδαφικό pH. Ο τίτλος του λιπάσματος είναι 26-0-0.
 • Η Ουρία CO(NH2)2, της οποίας χαρακτηριστικό αποτελεί το γεγονός πως είναι εξαιρετικά ευδιάλυτη. Ο τίτλος του λιπάσματος είναι 45-0-0.

Έλλειψη Αζώτου στα Καλλωπιστικά Δέντρα

Δόσεις Εφαρμογής των Λιπασμάτων για την Διόρθωση της Τροφοπενίας Αζώτου

Στην περίπτωση που έχει γίνει φυλλοδιαγνωστική ανάλυση, οι χορηγούμενες ποσότητες προκύπτουν από τα ευρήματα αυτής. Όταν δεν έχει γίνει φυλλοδιαγνωστική ανάλυση ή ακόμα και ανάλυση εδάφους τότε ο υπολογισμός γίνεται εμπειρικά. Ο εμπειρικός υπολογισμός της ποσότητας που πρέπει να προστεθεί για να διορθωθεί η τροφοπενία αζώτου στα καλλωπιστικά δέντρα γίνεται με δύο τρόπους:

 • Με μέτρηση της διαμέτρου του κορμού των δέντρων σε ύψος 1,30 m από το έδαφος και προσθήκη 40 gr αζώτου ανά cm
 • Με μέτρηση της προβολής της επιφάνειας της κόμης των δέντρων στο έδαφος και προσθήκη 20-40 gr αζώτου ανά m2 

Παράδειγμα

Ας υποτεθεί πως χρειάζεται η προσθήκη 150 gr αζώτου και το λίπασμα που θα χρησιμοποιηθεί είναι το Νιτρικό Ασβέστιο.

Το Νιτρικό Ασβέστιο έχει τίτλο 15-0-0, πράγμα που σημαίνει πως στα 100 kg λιπάσματος περιέχονται 15 kg αζώτου. Συνεπώς η ποσότητα Νιτρικού Ασβεστίου που θα χορηγηθεί είναι 1 kg.

Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί στην κάλυψη των αναγκών του δέντρου για ένα έτος.  

Παραπομπές

Ο τεράστιος, μοναδικός και ανεπανάληπτος Muddy Waters παρουσιάζει παραπλεύρως τις Παραπομπές του εμβριθούς άρθρου Η Τροφοπενία Αζώτου στα Καλλωπιστικά Δέντρα, με το μοναδικό και ανεπανάληπτο τραγούδι Hoochie Coochie Man.

Ἐν Χορδαῖς καὶ Όργάνῳ

Ο Muddy Waters και το θρυλικό Hoochie Coochie Man.

Αναπαραγωγή Βίντεο

Κοινοποίηση

Η χρήση του υλικού, όπου δεν αναφέρονται ή υπονοούνται δικαιώματα τρίτων (όπως π.χ. των φωτογραφιών ή των οπτικοακουστικών αρχείων – με την εξαίρεση βέβαια όσων ανήκουν στην «Καλλιέργεια»), είναι απολύτως ελεύθερη. Η διάδοση του, ενδεχομένως, χρήσιμη.

Μετάβαση στο περιεχόμενο