Ρόδια Ωραίου Χρωματισμού Πάνω στο Δέντρο
Ρόδια Ωραίου Χρωματισμού Πάνω στο Δέντρο

Συστήματα & Αποστάσεις Φύτευσης της Ροδιάς

Τα δέοντα συστήματα & οι ορθές αποστάσεις φύτευσης της Ροδιάς, αποτελούν ένα γνωστικό πεδίο καθοριστικής σημασίας για την επιτυχή εγκατάσταση και παραγωγικότητα κάθε επαγγελματικού Ροδεώνα.

Αποβλέπουν στην εξασφάλιση των βέλτιστων διατάξεων, αναλογιών και ποσοτήτων του φυτικού κεφαλαίου σε σχέση με την εκάστοτε έκταση του οπωρώνα, διασφαλίζοντας ότι τα δέντρα θα δέχονται την απαιτούμενη ποσότητα φωτός, η κυκλοφορία του αέρα θα είναι ανεμπόδιστη και οι καλλιεργητικές και λοιπές εργασίες θα μπορούν να πραγματοποιούνται απρόσκοπτα.

Ωστόσο και σε αυτό το γνωστικό πεδίο της καλλιέργειας της Ροδιάς, η επιστημονική τεκμηρίωση είναι ελλειπής.

Συνεπώς ο υποψήφιος επαγγελματίας καλλιεργητής Ροδιών, θα πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπόψιν του τον εμπειρικό χαρακτήρα των συστάσεων, ως προς κυρίως τις αποστάσεις φύτευσης των δέντρων, και – ως εκ τούτου – να πράττει αναλόγως.

… Τα δέοντα.

Οι Ροδιές μπορούν να φυτευτούν είτε σε τετράγωνη είτε σε ορθογώνια παραλληλόγραμμη διάταξη.

Πλήρως Εγκατεστημένος Ροδεώνας Ορθογώνιας Παραλληλόγραμμης Διάταξης
Πλήρως Εγκατεστημένος Ροδεώνας Ορθογώνιας Παραλληλόγραμμης Διάταξης
Τυπωθήτω | Print

Διάταξη Φύτευσης & Φυτευτικά Σχέδια Ροδεώνα

Για την εγκατάσταση ενός νέου Ροδεώνα η διάταξη φύτευσης των δενδρυλλίων συνιστάται να είναι κατά τετράγωνα ή ορθογώνια παραλληλόγραμμα.

Στην περίπτωση δε, που πρόκειται να φυτευθεί μια μόνο ποικιλία Ροδιάς, τότε το σχέδιο φύτευσης είναι εξαιρετικά απλό, αφού ακολουθείται κάποια εκ των δύο προαναφερθέντων διατάξεων, στις εκάστοτε συνιστώμενες αποστάσεις φύτευσης.

Όμως, εάν πρόκειται να φυτευθούν δύο ποικιλίες στον ίδιο Ροδεώνα, τότε το πλάνο φύτευσης διαφοροποιείται, κατά τον τρόπο που περιγράφεται λίγο πιο κάτω.

Φύτευση Δύο Ποικιλιών Ροδιάς

Είναι γνωστό πλέον, πως μολονότι η Ροδιά είναι αυτογονιμοποιούμενο είδος, ωφελείται ιδιαίτερα από την σταυρεπικονίαση.

Πράγματι, αρκετές ερευνητικές εργασίες έχουν δείξει πως η ύπαρξη και δεύτερης ποικιλίας οδηγεί σε αύξηση της συνολικής παραγωγής και των αποδόσεων, αφού παρατηρείται περίπου 20% περισσότερη καρπόδεση, ενώ και οι καρποί είναι μεγαλύτερου μεγέθους.

Έχοντας αυτό υπόψιν του ο επαγγελματίας καλλιεργητής Ροδιών, είναι θεμιτό να επιδιώξει την φύτευση όχι μίας αλλά δύο ποικιλιών Ροδιάς στον οπωρώνα.

Σε αυτήν την περίπτωση το σχέδιο φύτευσης θα προσαρμοστεί στην παραγωγικότητα της ποικιλίας – επικονιαστού: εάν είναι το ίδιο παραγωγική με την κύρια, τότε το 50% του φυτικού υλικού θα πρέπει να προέρχεται από ετούτη, καθορίζοντας μια αναλογική σχέση 1: 1, ενώ η σχεδίαση της φύτευσης θα πρέπει να διαμορφωθεί στην βάση της εναλλαγής σειρών κύριας και επικονιάστριας ποικιλίας.

Εάν από την άλλη, η δεύτερη ποικιλία είναι απλώς καλός επικονιαστής της κύριας, τότε συστήνεται η φύτευσή της σε αναλογία 1: 8, ενώ σε σχέση με την σχεδίαση της φύτευσης, η επικονιάστρια ποικιλία θα πρέπει να τοποθετηθεί στο κέντρο μιας τετράγωνης χωροτακτικά μονάδας 3 x 3 δέντρων Ροδιάς.

Συστήματα & Αποστάσεις Φύτευσης της Ροδιάς

Συστήματα & Αποστάσεις Φύτευσης της Ροδιάς - Σχέδιο Φύτευσης Ροδεώνα 2 Ποικιλιών
Συστήματα & Αποστάσεις Φύτευσης της Ροδιάς - Σχέδιο Φύτευσης Ροδεώνα 2 Ποικιλιών

Προλεγόμενα ως προς τις Κατάλληλες Αποστάσεις Φύτευσης της Ροδιάς

Οι κατάλληλες αποστάσεις φύτευσης της Ροδιάς, όπως άλλωστε και των περισσότερων καρποφόρων, είναι μεταξύ άλλων παραγόντων συνάρτηση του σφρίγους των δέντρων της ποικιλίας με την τεχνική της καλλιέργειας του δέντρου.

Η Θεωρία

Σε γενικές γραμμές θα μπορούσε να ειπωθεί, πως όσο πιο ζωηρά είναι τα δέντρα μιας ποικιλίας – εν προκειμένω της Ροδιάς – τόσο μεγαλύτερες θα πρέπει να είναι οι αποστάσεις φύτευσης· αντιθέτως, όσο μικρότερης τελικής ανάπτυξης είναι τα δέντρα, τόσο και οι αποστάσεις φύτευσης θα πρέπει να είναι μικρότερες.

Πάνω σε αυτήν την αρχή πραγματοποιούνται πειραματικές εργασίες, οι οποίες όταν επιβεβαιωθούν και από άλλους ερευνητές, οδηγούν σε συστάσεις για την ορθή απόσταση φύτευσης κάθε καρποφόρου δέντρου – εν προκειμένω και της Ροδιάς.

Η Πράξη

Ατυχώς για τον επαγγελματία καλλιεργητή Ροδιάς, και οι συνιστώμενες αποστάσεις για την φύτευσή της, εμπίπτουν στην κατηγορία του ανεκδοτολογικού υλικού, για το οποίο έγινε λόγος σε προηγούμενο άρθρο.

Έτσι για παράδειγμα, σε δύο διαφορετικές πράγματι περιοχές της ευκράτου ζώνης, την Ελλάδα και την πολιτεία της Καλιφόρνιας, μα με παρόμοια εδαφοκλιματικά χαρακτηριστικά στις ζώνες καλλιέργειας, οι συστάσεις για την φύτευση της Ροδιάς πόρρω απέχουν η μία από την άλλη:

  • Το Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δέντρων Νάουσας συστήνει αποστάσεις 5 x 3,5-4 m
  • Το Πανεπιστήμιο Davis (University of California, Davis – UCD), στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, συστήνει αποστάσεις 6 x 6 m, και σε καμιά περίπτωση για την εγκατάσταση επαγγελματικού Ροδεώνα, φυτευτικούς συνδέσμους μικρότερους των 5,5 x 5,5 m

Από τα ανωτέρω, προκύπτει πως είτε ο Έλληνας αγρότης φυτεύει περισσότερα δέντρα Ροδιάς ανά στρέμμα απ’ όσα χρειάζονται, είτε ο Αμερικάνος αγρότης φυτεύει λιγότερα – οπότε ευλόγως συμπεραίνεται, πως ένας από τους δύο ζημιώνεται, προς δόξαν των ανεκδοτολογικού χαρακτήρα συστάσεων.

Ας σημειωθεί πως και στις δύο αυτές περιοχές, η ποικιλία Ροδιάς που κατέχει τα καλλιεργητικά σκήπτρα είναι η Wonderful (Punica granatum cv. Wonderful).

Συστήματα & Αποστάσεις Φύτευσης της Ροδιάς

Αποφυγή του Συστήματος Υπέρπυκνης Φύτευσης της Ροδιάς

Μια βόλτα στον κόσμο ουδέναν έβλαψε, πολύ περισσότερο όταν έχει φιλομαθή ή/και εκπαιδευτικό, έστω και διαδικτυακού τύπου, χαρακτήρα.

Και με αφορμή τα συστήματα και τις κατά χώρες και τόπους συνιστώμενες αποστάσεις φύτευσης της Ροδιάς που θα παρουσιαστούν αμέσως μετά, δεν μπορεί κανείς παρά να θαυμάσει το πλήθος των μεθόδων καλλιέργειας του δέντρου – την εφευρετικότητα του ανθρώπου και την προσαρμοστικότητα του φυτού.

Ωστόσο παρά την ποικιλία των τεχνικών, υπάρχει τουλάχιστον μια πρακτική που είναι κοινή σε όλες τις παραγωγούς χώρες: είναι η σύσταση για αποφυγή της εφαρμογής του συστήματος υπέρπυκνης φύτευσης της Ροδιάς.

Πράγματι, ο τρόπος καρποφορίας και η ανάγκη για άπλετο φως των καρπών κατά κύριο λόγο, συνηγορούν για κάτι τέτοιο.

Συστήματα & Αποστάσεις Φύτευσης της Ροδιάς

Αποστάσεις Φύτευσης της Ροδιάς στην Ινδία

Η Ινδία μαζί με το Ιράν και την Κίνα ανήκουν στις τρείς μεγαλύτερες παραγωγούς χώρες Ροδιών στον κόσμο. Στην Ινδία οι Ροδιές καλλιεργούνται σε μεγάλη έκταση, στις τροπικές, υποτροπικές, εύκρατες καθώς και στις ημιερημικού κλιματικού τύπου περιοχές της χώρας.

Η διασπορά τις καλλιέργειας της Ροδιάς σε όλες αυτές τις ανόμοιες από πολλές απόψεις περιοχές, μαζί με την ποικιλομορφία του φυτικού υλικού, δικαιολογεί την διαφορετικότητα των συστάσεων ως προς τις αποστάσεις φύτευσης του δέντρου αλλά δικαιολογεί επίσης και την υπαρκτή απόκλιση από αυτές σε αρκετούς επαγγελματικούς Ροδεώνες.

Συνιστώμενες Αποστάσεις

Γενικά θα μπορούσε να ειπωθεί, πως τα Δενδροκομικά Ινστιτούτα της Ινδίας, συστήνουν για τις τροπικές περιοχές, η φύτευση της Ροδιάς να πραγματοποιείται σε αποστάσεις 3 m επί της γραμμής και 4,5 m μεταξύ των γραμμών.

Ωστόσο στις περιοχές της εύκρατου κλιματικά ζώνης, στην Βόρεια Ινδία οι Ροδιές συστήνεται να φυτεύονται σε μεγαλύτερες αποστάσεις, δηλαδή 5 έως 6 m επί της γραμμής και άλλο τόσο μεταξύ των γραμμών.

Αποκλίσεις

Σε εκείνες τις περιοχές της Ινδίας που οι παράγοντες για την εγκατάσταση και καλλιέργεια της Ροδιάς χαρακτηρίζονται ως ευνοϊκοί, δηλαδή εκεί όπου το κλίμα είναι ξηρό, η μέση ετήσια βροχόπτωση χαμηλή, η στράγγιση του νερού άριστη, και η ένταση του φωτός υψηλή, παρατηρείται συχνά στις επαγγελματικές φυτείες να επικρατεί η τάση για πυκνή φύτευση του δέντρου.

Και πυκνή φύτευση είναι αυτή κατά την οποία οι αποστάσεις κυμαίνονται στα 2,75 με 3 m επί της γραμμής και στα 3,6 με 4 m μεταξύ των γραμμών, με μέγιστο αριθμό Ροδιών ανά στρέμμα τις 100.

Αντίθετα, στις περιοχές όπου η ατμοσφαιρική υγρασία και τα ύψη βροχής είναι μεγάλα, η στράγγιση του νερού προβληματική, και η ένταση του φωτός χαμηλή, εκεί παρατηρείται να επικρατεί η τάση για αραιής πυκνότητας φύτευση της Ροδιάς.

Και αραιής πυκνότητας φύτευση είναι αυτή κατά την οποία οι αποστάσεις κυμαίνονται στα 3 m επί της γραμμής και στα 4,3 με 4,5 m μεταξύ των γραμμών.

Συστήματα & Αποστάσεις Φύτευσης της Ροδιάς

Συστήματα & Αποστάσεις Φύτευσης της Ροδιάς - Φυτεία Ροδιάς στην Έρημο Ταρ στο στο Ρατζαστάν της Ινδίας
Συστήματα & Αποστάσεις Φύτευσης της Ροδιάς - Φυτεία Ροδιάς στην Έρημο Ταρ στο στο Ρατζαστάν της Ινδίας

Αποστάσεις Φύτευσης της Ροδιάς στο Ιράν

Η καλλιέργεια της Ροδιάς στο Ιράν, αποτελεί παραδοσιακά μια από τις πλέον δυναμικές της χώρας. 

Αντίστοιχη δυναμική παρατηρείται και στο ερευνητικό έργο, το οποίο οδηγεί σε αύξηση χρόνο με τον χρόνο της παραγωγικότητας των Ιρανικών επαγγελματικών Ροδεώνων.

Μάλιστα το 2018, το Ιράν κατέστη η πρώτη παραγωγός χώρα Ροδιών στον κόσμο, αφήνοντας στην δεύτερη θέση την Ινδία, η οποία σημειωτέον καλλιεργεί Ροδιές σε διπλάσια σχεδόν έκταση απ΄ότι το Ιράν.

Η γενική σύσταση ως προς τις αποστάσεις φύτευσης της Ροδιάς στην χώρα, είναι όπως αυτές κυμαίνονται μεταξύ 3 m επί της γραμμής με 4 έως 5 m ανάμεσα στις γραμμές.

Συστήματα & Αποστάσεις Φύτευσης της Ροδιάς

Αποστάσεις Φύτευσης της Ροδιάς στην Κίνα

Με περισσότερες από 200 καλλιεργούμενες ποικιλίες, η Κίνα συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους παραγωγούς Ροδιών στον κόσμο – σύμφωνα με ορισμένες πηγές η μεγαλύτερη.

Ωστόσο, η παραγωγικότητα των Κινεζικών Ροδεώνων είναι πολύ χαμηλή και οι τεχνικές καλλιέργειας του δέντρου παρουσιάζουν τεράστια υστέρηση.

Παρ’ όλα αυτά καταβάλλονται προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό της καλλιέργειας και την βελτίωση των αποδόσεων των καλλιεργούμενων ποικιλιών.

Ως προς τις αποστάσεις φύτευσης, στην Κίνα συστήνεται να κυμαίνονται μεταξύ 3 m επί της γραμμής και 5 m ανάμεσα στις γραμμές.

Συστήματα & Αποστάσεις Φύτευσης της Ροδιάς

Αποστάσεις Φύτευσης της Ροδιάς στην Τουρκία

Η 4η μεγαλύτερη παραγωγός χώρας Ροδιών στον κόσμο, αλλά ταυτοχρόνως μακράν πρώτη σε παραγωγικότητα, είναι η Τουρκία. Θα ανέμενε λοιπόν κάποιος ευλόγως, πως σε αυτήν την χώρα και οι συνιστώμενες αποστάσεις φύτευσης θα αναγνωρίζονταν γενικά ως ορθές, αλλά και πως αυτές θα τηρούνταν κατά γράμμα.

Πλην όμως θα ανέμενε ματαίως, γιατί ιδιαιτέρως στην Τουρκία παρουσιάζεται ανάγλυφα ο ανεκδοτολογικός χαρακτήρας των συστάσεων περί ορθών αποστάσεων φύτευσης της Ροδιάς.

Ενώ λοιπόν γενικά συστήνεται όπως οι αποστάσεις κυμαίνονται μεταξύ 4 m επί της γραμμής και 6 m ανάμεσα στις γραμμές, η πραγματικότητα των επαγγελματικών Τουρκικών Ροδεώνων είναι σουρρεαλιστικώς διαφορετική, αφού απαντώνται και Ροδεώνες από πυκνότατα φυτεμένοι έως απλώς πυκνοί.

Οι αποστάσεις φύτευσης δε κυμαίνονται από 1,50 έως 3 m επί της γραμμής και 3 έως 6 m επί των γραμμών, μέχρι και 2,50 x 4 m ή και 3 x 6 m.

Συστήματα & Αποστάσεις Φύτευσης της Ροδιάς

Αποστάσεις Φύτευσης της Ροδιάς στις ΗΠΑ

Στις ΗΠΑ, η κύρια παραγωγός πολιτεία Ροδιών είναι η Καλιφόρνια, με σημαντικότερο κέντρο παραγωγής την Κοιλάδα San Joaquin, εκτάσεως περίπου 141.000 στρεμμάτων.

Ωστόσο σιγά σιγά και άλλες πολιτείες στα νότια της χώρας επιχειρούν την καλλιέργεια της Ροδιάς, σε περιοχές όπου το κλίμα κατά κύριο λόγο, είναι ευνοϊκό για μια τέτοια προσπάθεια.

Καλιφόρνια

Στην Καλιφόρνια, οι συνιστώμενες αποστάσεις για την φύτευση της Ροδιάς, κυμαίνονται μεταξύ 5,5 και 6 m, τόσο επί της γραμμής όσο και μεταξύ των γραμμών.

Βέβαια είναι γνωστό, πως υπάρχουν επαγγελματικές φυτείες Ροδιάς όπου τα δέντρα έχουν φυτευτεί πυκνότερα, οι δε αποστάσεις των κυμαίνονται από 3,6 έως 4,2 m επί της γραμμής και 5,5 με 6 m μεταξύ των γραμμών.

Φλόριδα

Από το Πανεπιστήμιο της Φλόριδας (University of Florida – UF) και το εκεί Institute of Food and Agricultural Sciences (IFAS), οι συνιστώμενες αποστάσεις φύτευσης της Ροδιάς έρχονται να προσθέσουν μιαν ακόμα αρμονική ανεκδοτολογική νότα, διότι συστήνουν για την επαγγελματική καλλιέργεια της Ροδιάς όπως φυτεύονται τα δέντρα σε αποστάσεις κυμαινόμενες από 3 έως 5 m επί των γραμμών και από 4 έως 6 m μεταξύ των γραμμών.

Γεωργία

Στην νοτιοανατολική πολιτεία των ΗΠΑ, την (όνομα και πράγμα) Γεωργία, και από το ομώνυμο δημόσιο Πανεπιστήμιο University of Georgia (UGA) έρχεται επιτέλους η παραδοχή πως τουλάχιστον για εκεί, η βέλτιστη απόσταση των δέντρων Ροδιάς δεν έχει ακόμη καθοριστεί και συνεπώς οι όποιες συστάσεις έχουν αμιγώς εμπειρικό χαρακτήρα.

Παραδοσιακά, οι αποστάσεις φύτευσης του δέντρου στους Ροδεώνες της πολιτείας της Τζόρτζια είναι 5,5 x 5,5 m, αλλά δεν είναι σπάνιες και οι πυκνότερες φυτεύσεις στα 4,3 έως 4,9 m επί της γραμμής με 5,5 m μεταξύ των γραμμών.  

Ακόμα αναφέρονται οι περιπτώσεις Ροδεώνων, όπου τα δέντρα έχουν φυτευτεί ακόμα πιο πυκνά, σε αποστάσεις 3 x 4,6 m, ωστόσο ακόμα δεν έχει πραγματοποιηθεί η αξιολόγησή τους.

Αριζόνα

Κανονικά η πολιτεία της Αριζόνας δεν θα έπρεπε να αναφέρεται εδώ, διότι μέχρι το 2009 δεν υπήρχαν επαγγελματικές φυτείες Ροδιάς. Όμως η αυξανόμενη ζήτηση τόσο μέσα στις ΗΠΑ όσο και παγκοσμίως για τα προϊόντα του δέντρου, η οποία έστρεψε το ενδιαφέρον ορισμένων καλλιεργητών προς την διερεύνηση της δυνατότητας εγκατάστασης φυτειών Ροδιάς και σε αυτήν την πολιτεία, μας προσέφερε μιαν ενδιαφέρουσα ιστορία, την οποία θεωρήσαμε πως αξίζει να την μοιραστούμε με τον πάντοτε υπομονετικό αναγνώστη της ‘Καλλιέργειας’.

Φυτεύοντας Πρώτη Φορά Ροδιές

Το αγρόκτημα Turley Bowie Pomegranates είναι μια επιχείρηση 370 περίπου στρεμμάτων, σε υψόμετρο 1127 m, κοντά στο Bowie της Cochise County High Desert, στην νοτιοανατολική Αριζόνα.

Οι ιδιοκτήτες της φάρμας είναι οι πρώτοι που εγκατέστησαν σε αυτήν την περιοχή φυτεία Ροδιάς το 2009.

Οι κλιματικές συνθήκες είναι παρόμοιες με αυτές της Κοιλάδας San Joaquin, της Καλιφόρνια, το δε έδαφος είναι αμμοαργιλοπηλώδες. Αρχικά φυτεύθηκαν γυμνόριζα δενδρύλλια της ποικιλίας Wonderful, για να ακολουθήσουν έναν χρόνο αργότερα δενδρύλλια της ποικιλίας Angel Red.

Οι αποστάσεις φύτευσης ήταν για την μεν Wonderful 2,50 x 5 m, ενώ για την Angel Red 3 x 4,30 m.

Είναι αξιοσημείωτο πως στα τέλη φθινοπώρου του 2010 η θερμοκρασία  άγγιξε τους -9,5 °C, και ο παγετός έπληξε το υπέργειο τμήμα του 85% των Ροδιών. Τα δέντρα ανακάμψαν, και έδωσαν σχετικά ικανοποιητική παραγωγή το 2016.

Στην ίδια φάρμα, το 2012 εγκαταστάθηκαν πειραματικά, στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος του Πανεπιστήμιου της Αριζόνα και του Κέντρου Γεωργικών Ερευνών της Γιούτα, μερικές από τις 28 συνολικά προς μελέτη και αξιολόγηση επιλεγμένες ποικιλίες Ροδιάς.

Συστήματα & Αποστάσεις Φύτευσης της Ροδιάς

Αποστάσεις Φύτευσης της Ροδιάς στο Αφγανιστάν

Σε αυτήν την πολύπαθη χώρα η Ροδιά ανήκει στις παραδοσιακές γεωργικές καλλιέργειες. Και παρά τα πολλά και ποικίλης φύσεως προβλήματα των Αφγανών καλλιεργητών Ροδιάς (παχυσαρκία, χοληστερίνη, κυκλοφορικό, κλπ.), η χώρα ετούτη καταφέρνει να συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλυτέρων παραγωγών Ροδιών παγκοσμίως.

Οι εκεί επικρατούσες συστάσεις για τις βέλτιστες αποστάσεις φύτευσης του δένδρου κυμαίνονται από 3 έως 4 m επί της γραμμής και από 4 έως 5 m μεταξύ των γραμμών.

Επιπροσθέτως, προτείνεται για τις θερμότερες περιοχές της χώρας, τα δέντρα της Ροδιάς, να φυτεύονται στις μικρότερες συνιστώμενες αποστάσεις, ώστε να προστατεύονται οι καρποί από την έντονη ηλιακή ακτινοβολία.

Συστήματα & Αποστάσεις Φύτευσης της Ροδιάς

Αποστάσεις Φύτευσης της Ροδιάς στην Ισπανία

Μεγάλη παραγωγός χώρα Ροδιών είναι και η Ισπανία. Η Ισπανία μάλιστα συνδέεται ιστορικά με την καλλιέργεια του δέντρου και τον καρπό, όχι μόνο γιατί εκεί τα Ρόδια υπήρξαν και είναι ιδιαίτερα δημοφιλή και υψηλής ποιότητας, αλλά και επειδή ήτανε οι Ισπανοί αυτοί που πρώτοι διαδώσανε την καλλιέργεια της Ροδιάς στον Νέο Κόσμο.

Και ενώ η συντακτική ομάδα της ‘Καλλιέργειας’ δεν γνωρίζει με πόση χαρά υποδέχθηκαν αυτήν την γενναιόδωρη πολιτισμική προσφορά οι αυτόχθονες Αμερικανοί, γνωρίζει ωστόσο τις αποστάσεις φύτευσης του δέντρου στην Ισπανία.

Στην Ισπανία λοιπόν, για την εγκατάσταση νέας φυτείας Ροδιάς, παραδοσιακά οι αποστάσεις φύτευσης είναι 6 x 4 m.

Τα τελευταία χρόνια όμως φαίνεται να επικρατεί η τάση της πυκνής φύτευσης Ροδιών, σε αποστάσεις 4 x 2 m, και μέγιστο αριθμό δέντρων τα 125 ανά στρέμμα.

Συστήματα & Αποστάσεις Φύτευσης της Ροδιάς

Αποστάσεις Φύτευσης της Ροδιάς στην Τυνησία

Στην Τυνησία, η καλλιέργεια της Ροδιάς είναι μια από τις βασικότερες της χώρας. Και αν και η Τυνησία αποτελεί μια από τις σημαντικότερες παραγωγούς χώρες Ροδιάς στον κόσμο, η πλειοψηφία των παραγόμενων Ροδιών καταναλώνεται από τους ίδιους τους Τυνήσιους, και ένα μικρό μόνο ποσοστό της συνολικής παραγωγής εξάγεται.

Σε σχέση με την ίδια την καλλιέργεια, οι Ροδεώνες είναι παραδοσιακά μικρού μεγέθους, και πολλές φορές οι Ροδιές συνδυάζονται και με άλλα είδη, όπως ελιές, εσπεριδοειδή, κλπ.

Ως προς τις αποστάσεις φύτευσης των Ροδιών, αυτές κυμαίνονται μεταξύ 4 έως 6 m επί της γραμμής και 5 έως 6 m επί των γραμμών, οι δε νέες φυτείες συνήθως αριθμούν τα 50 δέντρα ανά στρέμμα.

Συστήματα & Αποστάσεις Φύτευσης της Ροδιάς

Αποστάσεις Φύτευσης της Ροδιάς στο Ισραήλ

Με την Βίβλο να αναφέρει την Ροδιά ως ένα από τα επτά είδη που ευδοκιμούν στην γη την οποία έδωσε ο Θεός στον λαό του Ισραήλ, είναι περίπου θεϊκή επιταγή η καλλιέργεια της Ροδιάς στην χώρα.

Και πράγματι το Ισραήλ ανταποκρίνεται στην θεϊκή επιταγή, όχι μόνο φυτεύοντας την Ροδιά, αλλά αναπτύσσοντας και σημαντική τεχνογνωσία σχετικά με την καλλιέργεια του δέντρου.

Γενικά στο Ισραήλ αποφεύγεται η πυκνή φύτευση της Ροδιάς. Προτιμάται οι Ροδιές να μεγαλώνουν χωρίς να εφάπτονται η μία της άλλης, ούτως ώστε να παράγονται τα Ρόδια σε όλη την επιφάνεια των δένδρων.

Οι συνιστώμενες αποστάσεις φύτευσης είναι 4 έως 5 m επί της γραμμής και 6 m μεταξύ των γραμμών. Για τις ημινάνες ποικιλίες, οι αποστάσεις φύτευσης είναι μικρότερες, αφού φυτεύονται ανά 3 m πάνω στην γραμμή, ενώ οι γραμμές απέχουν μεταξύ τους 5 m.  

Συστήματα & Αποστάσεις Φύτευσης της Ροδιάς

Αποστάσεις Φύτευσης της Ροδιάς στην Ελλάδα

Μολονότι άνευ θεϊκής επιταγής, η Ροδιά καλλιεργείται στην Ελλάδα από την αρχαιότητα. Ωστόσο μόλις τα τελευταία χρόνια, η καλλιέργεια επεκτάθηκε και πήρε αμιγώς επαγγελματικό χαρακτήρα, φτάνοντας από τα 2000 στρέμματα του 2007 στα 15000 περίπου στρέμματα του 2012.

Οι συνιστώμενες αποστάσεις φύτευσης της Ροδιάς, για τα φυτά που θα διαμορφωθούν είτε σε θάμνο είτε σε δέντρα, είναι 3,5 έως 4 m επί της γραμμής και 5 m μεταξύ των γραμμών, ενώ για εκείνα που θα σχηματίσουν φράχτη (παλμέτα) είναι 2 m επί της γραμμής με 5 m μεταξύ των γραμμών.

Φυσικά δεν λείπουν και άλλες ανεκδοτολογικού τύπου συστάσεις, όπως αυτή για φύτευση της Ροδιάς που θα διαμορφωθεί σε θάμνο στα 3 m επί της γραμμής με 4 m μεταξύ των γραμμών, δηλαδή 83 δέντρων στο στρέμμα, ενώ για τις Ροδιές που θα σχηματίσουν φράχτη προτείνονται τα 2,5 m επί της γραμμής με 5 m μεταξύ των γραμμών, δηλαδή 80 δέντρα στο στρέμμα.

… Και γιατί όχι 79;

Συστήματα & Αποστάσεις Φύτευσης της Ροδιάς

Παραπομπές

Τις Παραπομπές του κοσμογυρισμένου άρθρου με τίτλο Συστήματα & Αποστάσεις Φύτευσης της Ροδιάς, παρουσιάζει ο Σωκράτης Μάλαμας με το τραγούδι του Μια Βόλτα στα Βαθιά, από τον δίσκο του που όλως συμπτωματικά ονομάζεται Παραμύθια.

Αναπαραγωγή Βίντεο

Ενότητα

Κοινοποίηση

Η χρήση του υλικού, όπου δεν αναφέρονται ή υπονοούνται δικαιώματα τρίτων (όπως π.χ. των φωτογραφιών ή των οπτικοακουστικών αρχείων – με την εξαίρεση βέβαια όσων ανήκουν στην «Καλλιέργεια»), είναι απολύτως ελεύθερη. Η διάδοση του, ενδεχομένως, χρήσιμη.

Μετάβαση στο περιεχόμενο