Ο Πολλαπλασιασμός της Ρίγανης - Σπόροι και Φύλλα Ρίγανης
Σπόροι και Φύλλα Ρίγανης

Ο Πολλαπλασιασμός της Ρίγανης (Origanum vulgare subsp. hirtum)

Μετά την τεράστια αναγνωστική αποτυχία που είχε το πρώτο μέρος του αφιερώματος στην καλλιέργεια της ρίγανης, συνεχίζουμε με αναπτερωμένο ηθικό παραδίδοντας το δεύτερο μέρος της σειράς, το οποίο φέρει τον σεμνό αλλά και ταυτόχρονα ευρηματικό τίτλο ‘Πολλαπλασιασμός της Ρίγανης’. Ως θέμα του έχει τις μεθόδους και τεχνικές αναπαραγωγής της ρίγανης παρουσιάζοντας τόσο τον εγγενή όσο και τον αγενή τρόπο πολλαπλασιασμό του φυτού. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε, πως από τον αγενή λείπει η αναφορά στις τεχνικές μικροπολλαπλασιασμού που όμως οπωσδήποτε θα εκτεθούν σε ένα μελλοντικό αφιέρωμα.

Εάν παρελπίδα δεν το πράξουμε, τότε στη θέση του θα ξεδιπλώσουμε το ανεξάντλητο ταλέντο μας στην ασυνέπεια.

Ο Πολλαπλασιασμός της Ρίγανης (Origanum vulgare subsp. hirtum)

Πολλαπλασιασμός της Ρίγανης - Στέλεχος με Άνθη Ρίγανης
Στέλεχος με Άνθη Ρίγανης

Εγγενής και Αγενής Πολλαπλασιασμός της Ρίγανης

Ο πολλαπλασιασμός της ρίγανης (Origanum vulgare subsp. Hirtum) γίνεται εγγενώς με σπόρο αλλά και αγενώς με μοσχεύματα καθώς και με παραφυάδες.

Κάθε μια από αυτές τις μεθόδους παρουσιάζει, από την σκοπιά της επαγγελματικής καλλιέργειας, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.

Βασικό πλεονέκτημα της εγγενούς αναπαραγωγής είναι η δημιουργία φυτών ρίγανης με ελάχιστο κόστος ενώ μειονέκτημα είναι η γενετική ποικιλομορφία που εκφράζεται με την παρουσία φυτών που έχουν ποικίλα αγρονομικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά.

Έτσι, η φυτεία ρίγανης που προκύπτει από σπόρο δημιουργεί φυτά που μπορεί να διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό τόσο στην παραγωγή βιομάζας και ξηρής δρόγης όσο και στην παραγωγή και ποιότητα του αιθέριου ελαίου.

Αντίθετα, ο πολλαπλασιασμός με μοσχεύματα ή παραφυάδες έχει μεγαλύτερο κόστος, αλλά τα φυτά που παράγονται είναι πανομοιότυπα με τα μητρικά.

Το γεγονός αυτό συνεπάγεται την δημιουργία φυτείας ρίγανης με μεγάλη ομοιομορφία σε σχέση με τα ποσοτικά και ποιοτικά γνωρίσματα του φυτού, οπότε και οι απαιτούμενες εργασίες γίνονται μέσα σε μικρότερο χρονικό διάστημα και με λιγότερο κόστος, αλλά και το παραγόμενο προϊόν φέρει σε μεγάλο βαθμό τα επιθυμητά χαρακτηριστικά.

Ο Πολλαπλασιασμός της Ρίγανης (Origanum vulgare subsp. hirtum)

Πολλαπλασιασμός της Ρίγανης - Κομματάκια Αποξηραμένης Ρίγανης
Κομματάκια Αποξηραμένης Ρίγανης

Πολλαπλασιασμός της Ρίγανης με Σπόρο

Ο πολλαπλασιασμός της ρίγανης με σπόρο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τρείς χρονικές περιόδους:

 • Στο τέλος του καλοκαιριού
 • Στα μέσα του φθινοπώρου
 • Την άνοιξη

Η καλοκαιρινή σπορά πραγματοποιείται τον Αύγουστο και κατά προτίμηση το πρώτο δεκαπενθήμερο. Η φθινοπωρινή σπορά γίνεται τον Οκτώβριο ενώ η ανοιξιάτικη – κάνοντας μια μικρή παρέκκλιση στις περιοχές με ήπιο χειμώνα – πραγματοποιείται από τον Φεβρουάριο μέχρι τα μέσα του Μαΐου.

Από τα παραγόμενα φυτάρια:

 • Αυτά της καλοκαιρινής σποράς, θα είναι έτοιμα για μεταφύτευση στο χωράφι τον Οκτώβριο με Νοέμβριο
 • Τα σπορόφυτα της φθινοπωρινής σποράς, την άνοιξη
 • Από τα σπορόφυτα της ανοιξιάτικης σποράς, αυτά του Φεβρουρίου μπορούν να μεταφυτευθούν στο τέλος της άνοιξης, ενώ τα υπόλοιπα το ερχόμενο φθινόπωρο.

Αξιολογόντας της εποχές σποράς μπορούμε να πούμε πως η καλύτερη εποχή για τον εγγενή πολλαπλασιασμό της ρίγανης είναι η καλοκαιρινή.

Ο Πολλαπλασιασμός της Ρίγανης (Origanum vulgare subsp. hirtum)

Πολλαπλασιασμός της Ρίγανης - Άγρια Ανθισμένη Ρίγανη στην Φυσική της Θέση
Άγρια Ανθισμένη Ρίγανη στην Φυσική της Θέση

Διαμόρφωση Σπορείων και Σπορά

Ο χώρος στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η σπορά διαμορφώνεται ανάλογα με την έκταση που θα καταλάβει η νέα φυτεία ρίγανης. Γενικά μπορούμε να πούμε πως για την φύτευση ενός στρέμματος ρίγανης απαιτείται σπορείο έκτασης 7 έως 8 m2 και ποσότητα σπόρου από 10 έως 15-16 g. Η φυτρωτική ικανότητα των σπόρων ρίγανης είναι γενικά υψηλή, αγγίζοντας περίπου το 90%. Με θερμοκρασία 20-24 0С το φύτρωμα των σπόρων γίνεται μέσα σε μία εβδομάδα.

Σε σχέση με τις τεχνικές σποράς δύο είναι οι βασικότερες:

 1. Ανάμιξη του λεπτού σπόρου της ρίγανης με ποταμίσια άμμο και σπορά.
 2. Απευθείας σπορά.

Στην πρώτη περίπτωση, αφού πραγματοποιηθεί η σπορά, λαμβάνεται μέριμνα ώστε το υπόστρωμα να διατηρεί την αναγκαία για την φύτρωση των σπόρων υγρασία αλλά χωρίς σε καμμιά περίπτωση να νεροκρατεί.

Στην δεύτερη περίπτωση, το σπορείο διαμορφώνεται σε αλέες (βραγιές) με υπερυψωμένα τα πλευρικά τοιχώματα. Ο χώρος ποτίζεται μέχρι το ύψος του νερού εντός της βραγιάς να φθάσει περίπου τα 5 cm. Τότε διασκορπίζεται ομοιόμορφα ο σπόρος και αφού κατακαθίσει το νερό, ο σπόρος σκεπάζεται με καλής ποιότητας λεπτόκοκκο χώμα σπορείων.

Ο Πολλαπλασιασμός της Ρίγανης (Origanum vulgare subsp. hirtum)

Πολλαπλασιασμός της Ρίγανης - Φυτό Ρίγανης σε Κήπο
Φυτό Ρίγανης σε Κήπο

Πολλαπλασιασμός της Ρίγανης με Παραφυάδες

Η ρίζα της της ρίγανης, μετά την αρχική εγκατάσταση, μετατρέπεται σε ριζωματώδη.

Από εκεί αναπτύσσονται οι βλαστοί του φυτού οι οποίοι από τον δεύτερο χρόνο και μετά γίνονται πολυάριθμοι.

Χάρις σε αυτό το χαρακτηριστικό, παρέχεται η δυνατότητα ώστε να μπορεί να γίνει ο πολλαπλασιασμός της ρίγανης, αλλά και η επέκταση της υπάρχουσας φυτείας, με παραφυάδες.

Οι παραφυάδες λαμβάνονται:

 • Είτε με ξερίζωμα ολόκληρου του φυτού
 • Είτε με ξερίζωμα μονάχα ενός τμήματος αυτού

Κατάλληλη εποχή για την λήψη παραφυάδων είναι τόσο η φθινοπωρινή όσο και η ανοιξιάτικη.

Ο Πολλαπλασιασμός της Ρίγανης (Origanum vulgare subsp. hirtum)

Καλλιέργεια της Ρίγανης - Φύλλα Φυτού Ρίγανης
Φύλλα Φυτού Ρίγανης
Πολλαπλασιασμός της Ρίγανης - Μάτσο με Αποξηραμένη Ρίγανη
Μάτσο με Αποξηραμένη Ρίγανη
Καλλιέργεια της Ρίγανης - Μέλισσα Πάνω σε Άνθος Ρίγανης
Μέλισσα Πάνω σε Άνθος Ρίγανης

Πολλαπλασιασμός της Ρίγανης με Μοσχεύματα

Εάν υπάρχει μόνιμο ριζωτήριο, η παραγωγή φυταρίων ρίγανης με μοσχεύματα μπορεί να πραγματοποιείται όλον τον χρόνο. Σε αντίθετη περίπτωση είναι καλύτερα η λήψη των μοσχευμάτων να γίνεται από τα μέσα μέχρι το τέλος της άνοιξης. Για τον σκοπό αυτό λαμβάνονται μοσχεύματα από το μεσαίο κυρίως τμήμα των βλαστών μήκους 8 έως 12 cm τα οποία τοποθετούνται σε μέσο ριζοβολίας αποτελούμενο μόνο από περλίτη ή από ποταμίσια άμμο και περλίτη σε αναλογία 1: 1.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, τα μοσχεύματα της ρίγανης θα ριζοβολήσουν εντός περίπου ενός μηνός.

 

Για την επιτάχυνση της ριζοβολίας συνιστάται η έκθεση του καλλιεργητή στην ακρόαση του τραγουδιού ‘Mountains’ του συγκροτήματος Socrates. 

Βιβλιογραφία

 1. Σκρουμπής Βύρων Γ. (1985). Αρωματικά φυτά και Αιθέρια έλαια [Aromatic plants and essential oils]., Θεσσαλονίκη
 2. Goliaris A. H., Chatzopoulou P. S., Katsiotis S.T. (2002). Production of New Greek Oregano Clones and Analysis of Their Essential Oils. Journal of Herbs, Spices & Medicinal Plants, Vol. 10(1), 29-35
 3. Nanova Zh., & Slavova Y. (2006). Mass Vegetative Propagation of Winter Marjoram (Origanum Vulgare ssp. Hirtum (Link) Jetswaart). Bulgarian Journal of Agricultural Science, 12, 531-536.

Κοινοποίηση

Η χρήση του υλικού, όπου δεν αναφέρονται δικαιώματα τρίτων, είναι απολύτως ελεύθερη. Η διάδοση του, ενδεχομένως, χρήσιμη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Συμβουλές αλλά και προτροπές, παρατηρήσεις αλλά και προτάσεις είναι, σε γενικές γραμμές, ευπρόσδεκτες. Το εάν θα γίνουν και αποδεκτές είναι, σε γενικές γραμμές, μιά άλλη ιστορία.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Σε δουλειά να βρισκόμαστε.

Η επιθυμία του περιηγητή του ιστοτόπου για ενίσχυση των άμισθων συντελεστών του είναι αναφαίρετο δικαίωμα του. Παρέχοντάς του το κουμπί της δωρεάς, τον βοηθούμε να το ασκήσει.

Close Menu