Θρεπτικά Συστατικά της Πατάτας - Πατάτες Λεπτόφλουδες στον Πάγκο
Πατάτες Λεπτόφλουδες

Πατάτα – 3. Σύνθεση, Ποιοτικά Χαρακτηριστικά & Διατροφική Αξία Πατάτας

Με μεγάλη υπερηφάνεια, τα θρεπτικά συστατικά της πατάτας και η συντακτική ομάδα της ‘Καλλιέργειας’, παραδίδουν στο αναγνωστικό κοινό το τρίτο μέρος του αφιερώματος στην σύνθεση, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και την διατροφική αξία των κονδύλων του φυτού.

Ένα τρίτο μέρος στο οποίο, λιπίδια και διαιτητικές ίνες ξεδιπλώνουνε με θάρρος τις πολυσήμαντες αρετές τους, στο χωροχρονικό συνεχές της πλανητικής βιόσφαιρας.

Οφείλουμε προκαταβολικά να πούμε, πως η συμβολή τους ως ένα κλάσμα από τα θρεπτικά συστατικά της πατάτας στην ανθρώπινη διατροφή, είναι, τηρώντας ένα κάποιο μέτρο στους χαρακτηρισμούς, πελώρια.

Πατάτα – 3. Σύνθεση, Ποιοτικά Χαρακτηριστικά & Διατροφική Αξία Πατάτας

Θρεπτικά Συστατικά της Πατάτας - Πατάτες Ποικιλίας 'Inca Gold'
Πατάτες Ποικιλίας 'Inca Gold'

Θρεπτικά Συστατικά της Πατάτας & Λιπίδια

Στα θρεπτικά συστατικά της πατάτας περιλαμβάνονται και τα λιπίδια.

Ωστόσο τα λιπίδια που μετέχουν στην σύνθεση των κονδύλων της,  αντιπροσωπεύουν ένα πολύ μικρό ποσοστό του νωπού βάρους.

Σε σχέση με το νωπό βάρος της πατάτας, ανά 150 g αυτού ανευρίσκονται λιπίδια της τάξης των 0,15 g.

Αυτή η ποσότητα είναι αξιοσημείωτα μικρότερη σε σχέση για παράδειγμα με τα λιπίδια που ανευρίσκονται στο ρύζι (1,95 g) και στα ζυμαρικά (0,5 g).

Πατάτα – 3. Σύνθεση, Ποιοτικά Χαρακτηριστικά & Διατροφική Αξία Πατάτας

Πατάτες Ξεφλουδισμένες Άσπρης Σάρκας
Πατάτες Ξεφλουδισμένες Άσπρης Σάρκας

Θρεπτικά Συστατικά της Πατάτας & Φυτικές Ίνες

Ο ρόλος των φυτικών ινών στην ανθρώπινη διατροφή, όπως έχουν σημειώσει αρκετοί ερευνητές, είναι εξαιρετικά σημαντικός. Οι φυτικές ίνες των κονδύλων αντιπροσωπεύουν μια ακόμα κατηγορία από τα πολλά θρεπτικά συστατικά της πατάτας που παίρνουν μέρος στην σύνθεση της. Στον κόνδυλο της πατάτας, οι φυτικές ίνες εντοπίζονται κυρίως στον φλοιό.

Μετέχουν σε ποσοστό 1-2% του κονδύλου, όμως ειδικά στον φλοιό οι φυτικές ίνες αποτελούν περίπου το 50% αυτού.

Σχετικές έρευνες έχουν δείξει πως οι φυτικές ίνες του φλοιού της πατάτας, δεσμεύουν τα χολικά οξέα. Αυτή η ικανότητα δέσμευσης των χολικών οξέων πιστεύεται πως είναι ένας από τους μηχανισμούς με τους οποίους οι φυτικές ίνες της πατάτας μειώνουν τη χοληστερόλη στο πλάσμα.

Πατάτα – 3. Σύνθεση, Ποιοτικά Χαρακτηριστικά & Διατροφική Αξία Πατάτας

Διάφορες Ποικιλίες Πατάτας
Διάφορες Ποικιλίες Πατάτας
Θρεπτικά Συστατικά της Πατάτας - Πατάτες Ποικιλίας 'Inca Bella'
Πατάτες Ποικιλίας 'Inca Bella'
Πατάτες Ποικιλίας 'Kennebec'
Πατάτες Ποικιλίας 'Kennebec'
Aξιολόγηση των Φυτικών Ινών της Πατάτας

Αξιολογώντας τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά των φυτικών ινών του φλοιού της πατάτας, αναφέρεται πως αυτές είναι ανώτερες από το πίτυρο σίτου.

Και αυτή η θέση προκύπτει από την συνολική εξέταση του περιεχομένου των φυτικών ινών, όπου οι διαιτητικές ίνες του φλοιού της πατάτας είναι περισσότερες, από τις ποσότητες των αμυλούχων συστατικών, όπου είναι λιγότερες καθώς και από την ικανότητα συγκράτησης του νερού, που στις φυτικές ίνες της πατάτας είναι μεγαλύτερη.

Αξιολογώντας δε τα μελωδικά χαρακτηριστικά του ‘La lluvia’ που ακούγεται από το μουσικό σύνολο Alpamayo, τα θρεπτικά συστατικά της πατάτας φορτώνονται με καταγωγικές αναμνήσεις.

[printfriendly]

Κοινοποίηση

Η χρήση του υλικού, όπου δεν αναφέρονται δικαιώματα τρίτων, είναι απολύτως ελεύθερη. Η διάδοση του, ενδεχομένως, χρήσιμη.

ΦΡΕΣΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο