Ο Προκαλλιεργημένος Χλοοτάπητας για τον Κήπο

Προκαλλιεργημένος Χλοοτάπητας για τον Κήπο σε Ρολό
Προκαλλιεργημένος Χλοοτάπητας για τον Κήπο σε Ρολό

Ο Προκαλλιεργημένος Χλοοτάπητας για τον Κήπο αποτελεί εδώ και χρόνια, την καταξιωμένη εναλλακτική επιλογή έναντι της απευθείας σποράς ποικιλιών και μειγμάτων ποικιλιών χλοωδών φυτών στο έδαφος της αστικής ή εξοχικής κατοικίας, όπως και σε εκείνο των επαγγελματικών χώρων, για τη δημιουργία γκαζόν.

Ανάμεσα στα πολλά πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου, κορυφαίο είναι εκείνο της άμεσης μεταμόρφωσης του κήπου με την ολοκλήρωση του στρωσίματος του έτοιμου γκαζόν, όταν για το ίδιο αποτέλεσμα με την μέθοδο της απευθείας σποράς μπορεί να απαιτηθεί χρόνος έως και δύο μηνών.

Βέβαια, όπως συμβαίνει με όλα σχεδόν τα πράγματα, υπάρχει και η αρνητική πλευρά του προκαλλιεργημένου χλοοτάπητα, στην οποία περίοπτη θέση καταλαμβάνει η δαπάνη αγοράς του.

Όμως για όλα αυτά κι ακόμα περισσότερα (όπως τα χαρακτηριστικά, η πιστοποίηση, οι προδιαγραφές, και οι μορφές του έτοιμου γκαζόν) γίνεται λόγος στη συνέχεια του άρθρου, για το οποίο και καλείται ο αμερόληπτος αναγνώστης, ανεξαρτήτως του εάν θα το διαβάσει ή όχι, να το κρίνει αντικειμενικά ως θετικό και πλήρες, και να το διαδώσει ιδίαις δαπάναις έως τα πέρατα του διαδικτύου.

Τι Είναι ο Προκαλλιεργημένος (Έτοιμος) Χλοοτάπητας

Ο προκαλλιεργημένος ή έτοιμος χλοοτάπητας είναι γκαζόν που δημιουργείται από σπόρο ενός ή περισσοτέρων κατάλληλων για αυτόν τον σκοπό ειδών και ποικιλιών, ο οποίος έχει σπαρθεί και αναπτυχθεί μέσα σε ειδικές φυτωριακές εγκαταστάσεις.

Ο προκαλλιεργημένος χλοοτάπητας, μετά από μερικούς μήνες είναι πρόσφορος για διανομή, και με ειδικά μηχανήματα μπορεί να συγκομιστεί από το χωράφι μαζί με ελάχιστο έδαφος και να  κοπεί σε λωρίδες, να συσκευαστεί και να μεταφερθεί.

Για την παραγωγή του απαιτείται υψηλή τεχνογνωσία, ειδικός εξοπλισμός και μηχανήματα, ενώ τα τα προς καλλιέργεια εδάφη θα πρέπει να είναι απαλλαγμένα τουλάχιστον από δυσκολοεξόντωτα ζιζάνια.

Ο Προκαλλιεργημένος Χλοοτάπητας για τον Κήπο

Κύρια Χαρακτηριστικά του Προκαλλιεργημένου Χλοοτάπητα

Τα βασικά χαρακτηριστικά του προκαλλιεργημένου χλοοτάπητα είναι (… όπως εκτιμά η συντακτική ομάδα της «Καλλιέργειας») κατά μείζονα λόγο δύο:

 • Η ταχύτητα
 • Και η προσαρμοστικότητά του

Η ταχύτητα αναφέρεται στο γεγονός πως τόσο με το στρώσιμό του παράγεται άμεσα ένα αισθητικό αποτέλεσμα, όσο και στο ότι η εγκατάσταση των φυτών που τον αποτελούν γίνεται γρηγορότερα – συγκρινόμενη με την σπορά – αφού μέσα σε 15 έως 20 ημέρες, το ριζικό σύστημά των έχει επαρκώς αναπτυχθεί στο νέο περιβάλλον.

Η προσαρμοστικότητα σχετίζεται με την δυνατότητα εφαρμογής του σε εδάφη των οποίων η επιφάνεια δεν έχει αξιοσημείωτη κλίση μέχρις και σε εκείνα που παρουσιάζουν μεγάλες κλίσεις και κινδυνεύουν άμεσα από διάβρωση.

Ακόμα η προσαρμοστικότητα του συσχετίζεται με την επιμήκυνση του χρονικού παραθύρου για την δημιουργία γκαζόν, αφού μπορεί να τοποθετηθεί όταν αντιστοίχως οι συνθήκες για σπορά δεν είναι καθόλου ευνοϊκές ή είναι έως και απαγορευτικές.

Ο Προκαλλιεργημένος Χλοοτάπητας για τον Κήπο

Πλεονεκτήματα του Έτοιμου Γκαζόν

Η χρήση του προκαλλιεργημένου χλοοτάπητα ενέχει σημαντικά πλεονεκτήματα. Αμέσως πιο κάτω ακολουθεί η καταγραφή των περισσοτέρων εξ αυτών.

Άμεσο Αποτέλεσμα

Ανάλογα με την έκταση που θα καλύψει, μπορεί ακόμα και μέσα σε ελάχιστες ώρες να δημιουργηθεί ο χλοοτάπητας. Κατά αυτόν τον τρόπο ικανοποιούνται ανάγκες άμεσης ανάδειξης μιας αισθητικά θελκτικής εικόνας, διευκολύνοντας επαγγελματίες και ιδιώτες για μια σειρά εκδηλώσεων όπως εγκαίνεια, γενέθλια, κ.λπ.

Ταχύτητα Εγκατάστασης

Κάτω από κανονικές συνθήκες, ο έτοιμος χλοοτάπητας  εγκαθίσταται μέσα σε 15 έως 20 ημέρες, αφού τόσο περίπου χρειάζεται το ριζικό σύστημα για να αναπτυχθεί επαρκώς στο υποκείμενο έδαφος. Αμέσως μετά παραδίδεται προς πλήρη χρήση, έχοντας την ικανότητα να ανταπεξέλθει των καταπονήσεων και των αντιξοοτήτων.

Επιμήκυνση του Χρόνου Εγκατάστασης

Ενώ η σπορά ποικιλιών ή μειγμάτων γκαζόν περιορίζεται αποκλειστικά στην κατάλληλη εποχή για το φύτρωμα και την ανάπτυξή τους, η κατάλληλη εποχή εγκατάστασης του προκαλλιεργημένου χλοοτάπητα είναι σχεδόν χωρίς χρονικούς και άλλους περιορισμούς, αφού δεν πραγματοποιείται παρά μόνον όταν επικρατούν πολύ υψηλές θερμοκρασίες ή/και όταν το έδαφος είναι παγωμένο.

Κάλυψη Περιοχών Μεγάλης Κλίσης

Ο προκαλλιεργημένος χλοοτάπητας μπορεί να εγκατασταθεί σε επιφάνειες με κλίση τέτοια που δεν επιδέχεται σποράς. Έτσι ξεπερνιούνται οι δυσκολίες του αναγλύφου (πλαγιές, πρανή, κ.λπ.), και προστατεύονται εδαφικές περιοχές από την διάβρωση.

Έλεγχος Ζιζανίων

Η άμεση κάλυψη του εδάφους έχει ως αποτέλεσμα τον ικανοποιητικό έλεγχο των σπόρων των ζιζανίων του υποκείμενου εδάφους, αλλά και όσων σπόρων θα μεταφερθούν (πχ. από τον άνεμο) μετά την τοποθέτηση του προκαλλιεργημένου χλοοτάπητα.

Ο Προκαλλιεργημένος Χλοοτάπητας για τον Κήπο

Προκαλλιεργημένος Χλοοτάπητας για τον Κήπο σε Τεμάχια
Προκαλλιεργημένος Χλοοτάπητας για τον Κήπο σε Τεμάχια

Μειονεκτήματα του Έτοιμου Γκαζόν

Επειδή μέχρι την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές, τίποτα σε αυτόν τον κόσμο δεν είναι τέλειο, έχει και ο προκαλλιεργημένος χλοοτάπητας ορισμένα μειονεκτήματα. Τα σημαντικότερα εξ αυτών παρατίθενται αμέσως πιο κάτω.

Υψηλό Κόστος Αγοράς

Για την κάλυψη της ίδιας επιφάνειας κήπου ή άλλων χώρων, η αγορά του προκαλλιεργημένου χλοοτάπητα είναι σαφώς ακριβότερη σε σχέση με την αγορά σπόρου.

Υψηλό Κόστος Τοποθέτησης

Τα ημερομίσθια που θα δοθούν για την τοποθέτηση του έτοιμου χλοοτάπητα είναι πολύ περισσότερα από τα αντίστοιχα για την σπορά του γκαζόν. Επιπροσθέτως, η δαπάνη μπορεί να αυξηθεί εάν υπάρξουν αστοχίες και παραστεί η ανάγκη για επαγγελματίες εγκαταστάτες με εξειδικευμένο εργατικό προσωπικό.

Μικρό Χρονικό Διάστημα Τοποθέτησης

Από την στιγμή που ο προκαλλιεργημένος χλοοτάπητας έχει συγκομιστεί στην μονάδα καλλιέργειας μέχρι την τοποθέτησή του στο έδαφος του κήπου ή άλλων χώρων, δεν πρέπει συνήθως να περάσουν περισσότερες από 24 ώρες. Σε διαφορετική περίπτωση, εάν δηλαδή ξεπεραστεί αυτό το χρονικό όριο, ο κομμένος χλοοτάπητας είναι ακατάλληλος για χρήση.

Μεταφύτευση σε Διαφορετικές Συνθήκες

Ουσιαστικά η μεταφορά και τοποθέτηση έτοιμου χλοοτάπητα είναι μια διαδικασία μεταφύτευσης φυτών που έχουν μεγαλώσει σε διαφορετικά εδαφοκλιματικά περιβάλλοντα από εκείνα στα οποία θα εγκατασταθούν. Το σοκ της μεταφύτευσης και οι αστοχίες που οφείλονται σε αυτήν είναι πάντοτε ένα απευκταίο ενδεχόμενο.

Περιορισμός Επιλογής Ποικιλιών & Μειγμάτων

Κάθε μονάδα παραγωγής προκαλλιεργημένου χλοοτάπητα υποστηρίζει έναν ορισμένο αριθμό ποικιλιών και μειγμάτων. Αντίθετα, με την απευθείας σπορά ο ενδιαφερόμενος έχει την δυνατότητα της επιλογής ανάμεσα σε πλήθος διαφορετικών ποικιλιών και μειγμάτων.

Χλοοτάπητες Ψυχρής & Θερμής Εποχής

Οι προκαλλιεργημένοι χλοοτάπητες (όπως και όλοι γενικότερα οι χλοοτάπητες) προέρχονται από δύο κατηγορίες φυτικών ειδών:

 • Από τα είδη Ψυχρής Εποχής
 • Και από τα είδη Θερμής Εποχής

Οι προκαλλιεργημένοι χλοοτάπητες Ψυχρής Εποχής αποτελούνται από εκείνα τα είδη των οποίων οι άριστες θερμοκρασίες για την ανάπτυξή τους κυμαίνονται μεταξύ 15 έως 24 °C. Βασικά χαρακτηριστικά αυτών των ειδών είναι:

 • Η διατήρηση του πράσινου χρώματός τους χειμώνα – καλοκαίρι
 • Η πραγματοποίηση της καλλιέργειά τους μόνο με σπόρο
 • Η σημαντική ελάττωση του μεταβολισμού τους την θερινή περίοδο, με την επικράτηση των πολύ υψηλών θερμοκρασιών
 • Τα είδη της Ψυχρής Εποχής ευδοκιμούν σε περιοχές όπου τον χειμώνα επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ το καλοκαίρι είναι ήπιο.

Οι προκαλλιεργημένοι χλοοτάπητες Θερμής Εποχής αποτελούνται από εκείνα τα είδη των οποίων οι άριστες θερμοκρασίες για την ανάπτυξή τους κυμαίνονται μεταξύ 26 έως 32 °C. Βασικά χαρακτηριστικά αυτών των ειδών είναι:

 • Η μεταβολή του χρώματός τους από πράσινο σε κίτρινο την χειμωνιάτικη περίοδο, διότι τότε ληθαργούν
 • Η πραγματοποίηση της καλλιέργειά τους με σπόρο ή με μοσχεύματα (ριζώματα, κ.λπ.)
 • Τα είδη της Θερμής Εποχής ευδοκιμούν σε περιοχές όπου δεν υπάρχει χειμώνας ή είναι ήπιος, ενώ το μεγάλης χρονικά διάρκειας καλοκαίρι είναι απαραίτητο.

Ο Προκαλλιεργημένος Χλοοτάπητας για τον Κήπο

Η Προμήθεια του Προκαλλιεργημένου Χλοοτάπητα

Ο ιδιώτης, που μόνος του θα στρώσει τον προκαλλιεργημένο χλοοτάπητα, έχει τρεις πηγές για την προμήθειά του:

 • Τις εταιρείες παραγωγής έτοιμου χλοοτάπητα – όταν πρόκειται για μεγάλες ποσότητες
 • Τον έμπορο λιανικής
 • Και τα Κέντρα Κήπου

Ανεξαρτήτως του από το που θα τον προμηθευτεί, έχει την δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα στην αγορά πιστοποιημένου έτοιμου χλοοτάπητα και μη-πιστοποιημένου. Οπωσδήποτε η δεύτερη επιλογή είναι πιο οικονομική, αρκεί βέβαια να πετύχει υψηλής ποιότητας έτοιμο χλοοτάπητα.

Όμως τι σημαίνει υψηλής ποιότητας έτοιμος χλοοτάπητας;

Ουσιαστικά σημαίνει πιστοποιημένος.

Πέρα από το ελαφρώς οξύμωρο του πράγματος, ο πιστοποιημένος έτοιμος χλοοτάπητας παραδίδεται στον ιδιώτη με την διαβεβαίωση πως:

 • Η ποικιλία ή το μείγμα ποικιλιών που προμηθεύεται είναι ακριβώς το ζητούμενο
 • Είναι σχεδόν έως απόλυτα ελεύθερος ζιζανίων
 • Είναι σχεδόν έως απόλυτα ελεύθερος εχθρών και ασθενειών
 • Ανταποκρίνεται πλήρως στα καθορισμένα πρότυπα πυκνότητας, χρώματος και γενικής εμφάνισης

Και για να είναι 100% διασφαλισμένος ο αγοραστής, ο προκαλλιεργημένος χλοοτάπητας συνοδεύεται από την μπλε χρώματος ετικέτα πιστοποίησης.

Ο Προκαλλιεργημένος Χλοοτάπητας για τον Κήπο

Πιστοποιημένος Προκαλλιεργημένος Χλοοτάπητας

Ο πιστοποιημένος έτοιμος χλοοτάπητας είναι το προϊόν της εργασίας εξειδικευμένων στο αντικείμενο παραγωγών, το οποίο ανταποκρίνεται πλήρως στα πρότυπα πιστοποίησης σε όλα τα στάδια παραγωγής του.

Η διαδικασία πιστοποίησης ξεκινά από τον έλεγχο του αγρού, περιλαμβάνει την επιλογή του σπόρου και τις μεθόδους καλλιέργειας, και φτάνει μέχρι και την συγκομιδή.

Ο πιστοποιημένος έτοιμος χλοοτάπητας είναι έτοιμος να δοθεί στην αγορά, μετά την παρέλευση 6 έως 8 μηνών (κάποιες φορές έως και 18 – όπως π.χ. στις πολιτείες των ΗΠΑ Ντελάγουερ / Delaware και Μέριλαντ / Maryland) από το ξεκίνημα της καλλιέργειας.

Η Πιστοποίηση στην Πολιτεία των ΗΠΑ Μέριλαντ

Έχει αρκετό ενδιαφέρον (… για την συντακτική ομάδα της «Καλλιέργειας») η παρακολούθηση της διαδικασίας πιστοποίησης του προκαλλιεργημένου χλοοτάπητα, για αυτό και αμέσως παρακάτω ακολουθεί η συνοπτική καταγραφή της με ένα παράδειγμα από την πολιτεία των ΗΠΑ Μέριλαντ.

Η Διαδικασία Πιστοποίησης

 • Ο παραγωγός υποβάλει αίτηση στο Υπουργείο Γεωργίας της πολιτείας
 • Ένας Γεωπόνος του Υπουργείου επισκέπτεται το αγρόκτημα προ της σποράς και βεβαιώνει πως τα χωράφια είναι απαλλαγμένα ζιζανίων
 • Υπογράφεται σύμβαση μεταξύ του παραγωγού και μιας εταιρείας που διακινεί ή παράγει σπόρους, για την προμήθεια του πρώτου με το ζητούμενο μείγμα σπόρων (οι οποίοι επιλέγονται μέσα από τον κατάλογο των εγκεκριμένων ποικιλιών από το Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ)
 • Το μείγμα εγκρίνεται από το Υπουργείο, και αποστέλλεται ένας Επιθεωρητής στην εταιρεία, όπου παρίσταται, επιβλέπει και πιστοποιεί την ανάμειξη των σπόρων για το ζητούμενο μείγμα
 • Το μείγμα σπόρων συσκευάζεται σε σακούλες, οι οποίες φέρουν την μπλε ετικέτα πιστοποίησης, και δίδονται στον παραγωγό
 • Τα χωράφια οργώνονται, ισοπεδώνονται και σπέρνονται με την χρήση ειδικού εξοπλισμού
 • Κατά καιρούς επισκέπτεται το αγρόκτημα ένας Επιθεωρητής, για να διασφαλιστεί πως χρησιμοποιούνται οι βέλτιστες πρακτικές καλλιέργειας
 • Με την παρέλευση 18 μηνών από την σπορά, και κατά την φάση της συγκομιδής, πραγματοποιείται μια τελευταία επιθεώρηση από το Υπουργείο Γεωργίας του Μέριλαντ, που καταλήγει στην δήλωση πως ο χλοοτάπητας είναι έτοιμος να συγκομισθεί ως πιστοποιημένος
 • Ο πιστοποιημένος πλέον έτοιμος χλοοτάπητας πρέπει να παραδοθεί στον αγοραστή εντός 24 ωρών

Ο Προκαλλιεργημένος Χλοοτάπητας για τον Κήπο

Προκαλλιεργημένος Χλοοτάπητας για τον Κήπο - Μπλε Ετικέτα Πιστοποιημένου Έτοιμου Χλοοτάπητα από το Αρκάνσας, ΗΠΑ
Μπλε Ετικέτα Πιστοποιημένου Έτοιμου Χλοοτάπητα από το Αρκάνσας, ΗΠΑ

Προδιαγραφές Προκαλλιεργημένου Χλοοτάπητα

Ανεξαρτήτως της πιστοποίησης ή όχι των προκαλλιεργημένων χλοοταπήτων, οι παραγωγοί των είναι υποχρεωμένοι να τηρήσουν τις προδιαγραφές οι οποίες θεσπίστηκαν από την T.P.I. (Διεθνής Ένωση Παραγωγών Έτοιμου Χλοοτάπητα – Turfgrass Producers International).

Αυτές τις προδιαγραφές είναι προς το συμφέρον του αγοραστή – καταναλωτή να τις γνωρίζει – μιας και θα του φανούν ιδιαιτέρως χρήσιμες κατά την παραλαβή του έτοιμου χλοοτάπητα (… θεωρεί η συντακτική ομάδα της «Καλλιέργειας»).

Οι Προδιαγραφές της T.P.I.

Οι Προδιαγραφές της T.P.I. έχουν ως εξής:

 • Γίνεται σαφής αναφορά στην γενετική προέλευση, στην ταυτότητα του σπόρου ή του μείγματος σπόρων, όπως και στο εάν πρόκειται για πιστοποιημένο ή όχι
 • Η λωρίδα του χώματος θα πρέπει να έχει πάχος περίπου 15 χιλιοστά, δίχως σε αυτά να υπολογίζεται το φύλλωμα
 • Το ύψος του κουρέματος δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 30 έως 40 χιλιοστά για τα ψυχρόφιλα, και τα 13 έως 20 χιλιοστά για τα θερμόφιλα είδη
 • Το thach δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 12,5 χιλιοστά
 • Ο χλοοτάπητας παραδίδεται με άριστη φυτοϋγεία, δίχως προσβολές από μύκητες και έντομα
 • Είναι πλήρως απαλλαγμένος από πλατύφυλλα ή αγρωστώδη ζιζάνια
 • Κουρεμένος στο ύψος των 40 περίπου χιλιοστών πρέπει να έχει τέτοια πυκνότητα ώστε να μην διακρίνεται καθόλου το εδαφικό υπόστρωμα
 • Κάθε ρολό θα πρέπει να έχει βάρος κυμαινόμενο μεταξύ 17 και 20 κιλών
 • Το μέγεθος εκάστου ρολού ή τεμαχίου είναι αποτέλεσμα συμφωνίας
 • Η υγρασία του εδαφικού υποστρώματος θα πρέπει να είναι τόση όση και στην κατάσταση του ρώγου ή και ελαφρώς λιγότερη, η δε σύνθεσή του θα πρέπει να είναι αμμώδης, ώστε να ενθαρρύνει την άμεση και ισχυρή ριζοβολία των φυτών
 • Κρατώντας την λωρίδα από μιαν άκρη θα πρέπει να αντέχει το βάρος της και να μην σπάει ή σχίζεται

Ο Προκαλλιεργημένος Χλοοτάπητας για τον Κήπο

Προεργασία για το Στρώσιμο Έτοιμου Γκαζόν σε Κήπο - © William M. Brown Jr., Bugwood.org
Προεργασία για το Στρώσιμο Έτοιμου Γκαζόν σε Κήπο - © William M. Brown Jr., Bugwood.org

Μορφές Προκαλλιεργημένου Χλοοτάπητα

Οι τεχνολογικές εξελίξεις, η έρευνα, και η αυξανόμενη τεχνογνωσία σχετικά με την παραγωγή προκαλλιεργημένου χλοοτάπητα οδήγησαν στην εμφάνιση νέων μορφών του τελικού προϊόντος, όπως του πλυμένου καθώς και του εκτός εδάφους παραγόμενου έτοιμου χλοοτάπητα.

Ο Πλυμένος Έτοιμος Χλοοτάπητας

Με την χρήση ειδικών πλυστικών μηχανημάτων γίνεται κατορθωτή η ολική αφαίρεση του εδαφικού υποστρώματος. Συνέπεια τούτου είναι η απόδοση έτοιμου χλοοτάπητα:

 • Με το ελάχιστο αναγκαίο βάρος
 • Με μειωμένο πάχος ρολών, άρα και μειωμένου όγκου προϊόντος
 • Με ολοσχερή απουσία εδάφους

Ο Υδροπονικής Καλλιέργειας Έτοιμος Χλοοτάπητας

Πάνω σε υπόστρωμα (π.χ. τεμαχίων βάμβακα) το οποίο διατρέχεται από νερό εμπλουτισμένο σε θρεπτικά, μεταφυτεύονται μοσχεύματα χλοοτάπητα. Το τελικό προϊόν, μετά την παρέλευση 120 έως 150 ημερών, είναι ένας πεντακάθαρος και υγιέστατος χλοοτάπητας έτοιμος για τοποθέτηση.

Ο Προκαλλιεργημένος Χλοοτάπητας για τον Κήπο

Προβλήματα Πιστοποιημένου Χλοοτάπητα

Παρά τα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω περί πιστοποίησης και προδιαγραφών, που ορίζουν πως ο προκαλλιεργημένος χλοοτάπητας είναι πλήρως απαλλαγμένος από ζιζάνια και παράσιτα, στην πράξη φαίνεται πως δεν είναι και τόσο απαλλαγμένος.

Και κάτι τέτοιο συμβαίνει, διότι παρ’ όλες τις φιλότιμες προσπάθειες των παραγωγών για παράδειγμα να εξαφανίσουν τα ζιζάνια, οι σπόροι κάποιων εξ αυτών διατηρούν για πολλά χρόνια την φυτρωτική τους ικανότητα, και μόλις βρεθούν σε ευνοϊκό περιβάλλον αρχίζουν να βλαστάνουν.

Κατ’ αναλογία, το ίδιο ισχύει και για τα έντομα αλλά και τους φυτοπαθογόνους μικροοργανισμούς.

Συνεπώς, ακόμα και οι πιστοποιημένοι προκαλλιεργημένοι χλοοτάπητες, μπορούν κάποιες φορές να είναι φορείς ζιζανίων και παρασίτων (… υποστηρίζει η συντακτική ομάδα της «Καλλιέργειας»).

Αλλά ποιός είναι ο βαθύτερος λόγος που πράγματι συμβαίνει κάτι τέτοιο;

Ίσως να είναι εν τέλει αυτός:

Φύσις κρύπτεσθαι φιλεῖ (Η φύση αγαπά να κρύβεται)
Ἡράκλειτος ὁ Ἐφέσιος
Επαγγελματίας Φιλόσοφος
Ο Φιλόσοφος Ἡράκλειτος ὁ Ἐφέσιος

Παραπομπές

Και με αυτό το χαριτωμένο τσιτάτο του εξ Εφέσου συνταξιούχου φιλοσόφου φτάνουμε στις Παραπομπές του εκ «Καλλιέργειας» άρθρου (που φέρει τον εντός παρενθέσεως τίτλο Ο Προκαλλιεργημένος Χλοοτάπητας για τον Κήπο), τις οποίες παρουσιάζει η εκ Γηραιάς Αλβιώνος σπουδαία μπάντα των Pink Floyd με το τραγούδι τους High Hopes.

Ἐν Χορδαῖς καὶ Όργάνῳ

Από τους Pink Floyd το εξαιρετικό τραγούδι High Hopes.

Αναπαραγωγή Βίντεο

Κοινοποίηση

Η χρήση του υλικού, όπου δεν αναφέρονται ή υπονοούνται δικαιώματα τρίτων (όπως π.χ. των φωτογραφιών ή των οπτικοακουστικών αρχείων – με την εξαίρεση βέβαια όσων ανήκουν στην «Καλλιέργεια»), είναι απολύτως ελεύθερη. Η διάδοση του, ενδεχομένως, χρήσιμη.

Μετάβαση στο περιεχόμενο