Μέσα, Μέθοδοι & Τεχνικές Σποράς Φοινικοειδών

Τεχνικές Σποράς Φοινικοειδών - Σπορόφυτα Φοίνικα Ρομπελένι (Phoenix roebelenii)
Σπορόφυτα Φοίνικα Ρομπελένι (Phoenix roebelenii)

Το άρθρο Μέσα, Μέθοδοι & Τεχνικές Σποράς Φοινικοειδών είναι – μετά το πρώτο – το δεύτερο και τελευταίο από τα δύο αφιερώματα στην ερασιτεχνική – οικιακή παραγωγή από τους φίλους και τις φίλες αυτών των φυτικών ειδών μέσω των προϊόντων της σεξουαλικής αναπαραγωγής – δηλαδή των σπόρων.

Σε αυτό το δεύτερο μέρος ο κύριος στόχος είναι η επαρκής παρουσίαση των αναγκαίων υλικών, των απαραίτητων μέσων, των καταλληλότερων μεθόδων, καθώς και των προσφορότερων τεχνικών σποράς για ένα ικανοποιητικό ποσοστό φυτρώματος των σπόρων αυτών των φυτών.

Ωστόσο το άρθρο δεν μένει μόνο σε αυτά: ακόμα δίδονται για την ευκολία των ερασιτεχνών κηπουρών, προς το τέλος του, δύο ενδεικτικοί πίνακες με τα Φοινικοειδή των οποίων οι σπόροι φυτρώνουν εύκολα ή δύσκολα, ώστε να γνωρίζουν εκ των προτέρων με τι έχουν να αναμετρηθούν, και στην βάση της εμπειρίας τους να επιλέξουν ή/και να πειραματιστούν.

Τώρα ως προς την βάση της εμπειρίας της συντακτικής ομάδας της «Καλλιέργειας», η ολοκλήρωση του αφιερώματος σε εύλογο χρονικό διάστημα – πράγμα σπανιότερο του σπανίου δια την εν λόγω ομάδα – δίνει την αφορμή για ατέλειωτο γλεντοκόπι, διότι έχει την βάσιμη πεποίθηση, πως κάτι τέτοιο δύσκολα θα επαναληφθεί – και περί τούτου ας μην έχει την παραμικρή αμφιβολία ο πάντοτε υπομονετικός και γεμάτος κατανόηση επισκέπτης και αναγνώστης του παρόντος ιστοτόπου.

Και για την ερασιτεχνική σπορά των Φοινικοειδών υπάρχουν διάφορα μέσα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι δίσκοι, οι οποίοι γεμίζουν με το κατάλληλο υπόστρωμα, όπου σε αυτό τοποθετούνται οι σπόροι.

Σπορόφυτα Τραχύκαρπου Φορτούνιου (Trachycarpus fortunei - συν. Chamaerops excelsa)
Σπορόφυτα Τραχύκαρπου Φορτούνιου (Trachycarpus fortunei - συν. Chamaerops excelsa)
Τυπωθήτω | Print

Κατάλληλα Υποστρώματα Σποράς

Το κατάλληλο υπόστρωμα για την φύτευση των σπόρων των Φοινικοειδών θα πρέπει να παρουσιάζει, ανάμεσα στα άλλα, εξαίρετο πορώδες και άριστη αποστράγγιση.

Οι φίλοι/ες των φυτών μπορούν να εξασφαλίσουν τέτοια υποστρώματα (τα οποία είναι μείγματα υλικών χωρίς χώμα) από την αγορά ή να τα παρασκευάσουν μόνοι τους.

Εάν αποφασίσουν το πρώτο, υπάρχουν στην διάθεσή τους υψηλής ποιότητας μείγματα· εάν αποφασίσουν το δεύτερο υπάρχουν στην διάθεσή τους οι χθαμαλής ποιότητας πληροφορίες και συμβουλές από την «Καλλιέργεια» – όπως διάφανα ξεδιπλώνονται στα αμέσως παρακάτω γραφόμενα.

Υλικά Μειγμάτων για Υποστρώματα Σποράς

Τα υλικά που επιλέγονται για την δημιουργία υποστρωμάτων σποράς Φοινικοειδών καθώς και η ποσοστιαία αναλογία – συμμετοχή τους σε αυτά, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των σπόρων που προέρχονται από τα εκάστοτε φυτικά είδη.

Ωστόσο μια σταθερή συνθήκη παραμένει η συμμετοχή τόσο οργανικών όσο και ανόργανων υλικών στα μείγματα.

Από τα οργανικά υλικά χρησιμοποιούνται περισσότερο:

 • Η τύρφη
 • Το αποστειρωμένο σφάγνο
 • Οι τριμμένες και κοσκινισμένες ίνες κοκοφοίνικα

Από τα ανόργανα χρησιμοποιούνται:

 • Ο περλίτης
 • Ο βερμικουλίτης
 • Η άμμος

Παρασκευή Μειγμάτων

Ανεξαρτήτως υλικών, το μείγμα που θα χρησιμοποιηθεί για την σπορά των Φοινικοειδών, θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο απαλλαγμένο από βιοτικά φυτοπαθογόνα, όπως μύκητες, βακτήρια, και άλλα παρεμφερή.

Ένας τρόπος για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο είναι η αποστείρωση του μείγματος σε φούρνο μικροκυμάτων.

Ως προς τα υλικά και την συμμετοχή τους σε αυτό μια αξιόπιστη και ευέλικτη «συνταγή» περιλαμβάνει τύρφη και περλίτη ή βερμικουλίτη σε αναλογίες:

 • 1:1
 • 2:1
 • 3:1

Μέσα, Μέθοδοι & Τεχνικές Σποράς Φοινικοειδών

Τεχνικές Σποράς Φοινικοειδών - Βιοαποικοδομήσιμα Κύπελλα Σποράς από Πολτό Κοκοφοίνικα
Βιοαποικοδομήσιμα Κύπελλα Σποράς από Πολτό Κοκοφοίνικα

Μέσα, Μέθοδοι & Τεχνικές Σποράς

Κιβώτια, γλάστρες, δίσκοι σποράς, πλαστικές σακούλες ή ειδικά σπορεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την σπορά των Φοινικοειδών. Η επιλογή του πλέον κατάλληλου μέσου εξαρτάται και εδώ από τα ιδιαίτερα γνωρίσματα των σπόρων εκάστου είδους, αλλά και από την εμπειρία του σπορέα, σε σχέση κυρίως με την ικανότητα ελέγχου της υγρασίας στα μείγματα φύτευσης.

Όσο για τις μεθόδους και τεχνικές είναι πράγματι πολλές, ωστόσο αμέσως παρακάτω γίνεται λόγος για τις πλέον διαδεδομένες.

Μέθοδος Πλαστικής Σακούλας

Η μέθοδος της πλαστικής σακούλας φαίνεται να ευνοεί ιδιαίτερα το φύτρωμα των αργής βλάστησης σπόρων.

Κατ’ αυτήν την μέθοδο το επιλεχθέν υπόστρωμα σποράς:

 • Αναμειγνύεται με 10% περίπου καρβουνόσκονη
 • Διαβρέχεται καλά
 • Πιέζεται ή αφήνεται να στραγγίσει
 • Ψεκάζεται με ένα μυκητοκτόνο
 • Αναμειγνύεται με τους σπόρους
 • Τοποθετείται μέσα στην σακούλα

Κατόπιν η σακούλα κλείνει και τοποθετείται σε θερμό μέρος, χωρίς να εκτίθεται στο άμεσο ηλιακό φως. Κατά τακτά χρονικά διαστήματα ελέγχεται το μείγμα για την εξακρίβωση του επιπέδου υγρασίας. Η εργασία αυτή είναι απολύτως αναγκαία, διότι εάν το μείγμα στεγνώσει ή τα επίπεδα υγρασίας είναι υπερβολικά υψηλά τότε η σπορά θα αποτύχει.

Σπορά σε Κιβώτια, Γλάστρες ή Δίσκους Σποράς

Σύμφωνα με αυτήν την μέθοδο, το υπόστρωμα ρίχνεται στο επιλεχθέν μέσο και κατόπιν:

 • Τοποθετούνται οι σπόροι σε βάθος τόσο όσο το ήμισυ της διαμέτρου τους
 • Καλύπτεται η επιφάνεια σποράς με άμμο
 • Ακολουθεί πότισμα

Ύστερα το μέσο σποράς τοποθετείται σε θερμό μέρος και δεν εκτίθεται στο άμεσο ηλιακό φως. Και σε αυτήν την περίπτωση ελέγχεται τακτικά το μείγμα ώστε να διαπιστώνεται πως βρίσκεται στο ορθό επίπεδο υγρασίας.

Φύτευση Απευθείας στο Έδαφος

Μολονότι μέχρι τώρα έγινε αναφορά σε υποστρώματα που δεν περιέχουν χώμα, ωστόσο υπάρχουν Φοινικοειδή (π.χ. Butia sp., Chamaedorea sp., Howea sp., Parajubaea sp., Trachycarpus sp.) των οποίων οι σπόροι μπορούν να φυτρώσουν ακόμα και στο έδαφος του κήπου.

Για να ευοδωθεί αυτού του τύπου η σπορά, θα πρέπει:

 • Οι κλιματικοί παράγοντες να είναι ευνοϊκοί
 • Το έδαφος να στραγγίζει καλά και να έχει ικανοποιητικό πορώδες
 • Η εδαφική υγρασία να βρίσκεται στα επιθυμητά επίπεδα
 • Οι σπόροι να φυτεύονται σε περιοχές όπου δεν δέχονται άμεσα το ηλιακό φως

Μέσα, Μέθοδοι & Τεχνικές Σποράς Φοινικοειδών

Μέθοδος Σποράς Φοινικοειδών σε Πλαστική Σακούλα
Μέθοδος Σποράς Φοινικοειδών σε Πλαστική Σακούλα

Υγρασία & Πότισμα

Για την επιτυχή έκβαση της σποράς, η υγρασία και το πότισμα αποτελούν κρίσιμους παράγοντες.

Σε προφυλαγμένους, εσωτερικούς χώρους η ατμοσφαιρική υγρασία θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 60 και 70%, από την αρχή της διαδικασίας μέχρι και το φύτρωμα των σπόρων.

Από την άλλη, και η υγρασία του υποστρώματος θα πρέπει να βρίσκεται σε τέτοια επίπεδα, ώστε και η ενυδάτωση των σπόρων να είναι η ορθή, αλλά και να μην κινδυνεύουν αυτοί να σαπίσουν εξαιτίας της δημιουργίας ευνοϊκών συνθηκών για την ανάπτυξη φυτοπαρασίτων.

Ως προς το πότισμα, συνιστάται ο τακτικός έλεγχος του επιλεχθέντος υποστρώματος, με σκοπό να μην αφεθεί να στεγνώσει ολοκληρωτικά, σε καμιά περίπτωση.

Με το φύτρωμα μάλιστα των σπόρων, θα παραστεί η ανάγκη για συχνότερο και περισσότερο πότισμα.

Μέσα, Μέθοδοι & Τεχνικές Σποράς Φοινικοειδών

Θερμοκρασία & Φως

Ένα σταθερό θερμοκρασιακά εύρος που ευνοεί το φύτρωμα αλλά και μειώνει τον χρόνο βλάστησης των σπόρων των περισσότερων Φοινικοειδών, είναι εκείνο του οποίου οι τιμές κυμαίνονται μεταξύ 29,5 με 35 °C (85 έως 95 °F).

Οι τεχνητές πηγές θερμότητας για το φυτευτικό υπόστρωμα και τον περιβάλλοντα χώρο ποικίλουν, καθώς περιλαμβάνουν από επαγγελματικού επιπέδου μέσα έως και τα οικιακά καλοριφέρ.

Ως προς το φως, συνιστάται η αποφυγή της έκθεσης των σπόρων στην άμεση επαφή με τις ηλιακές ακτίνες, ενώ και οι συνθήκες σκιάς διευκολύνουν το φύτρωμά των. Βέβαια σε αυτήν την περίπτωση, μετά το φύτρωμα των σπόρων, τα σπορόφυτα θα πρέπει να συνεχίσουν την ανάπτυξή τους σε φωτεινά περιβάλλοντα.

Μέσα, Μέθοδοι & Τεχνικές Σποράς Φοινικοειδών

Εύκολης & Δύσκολης Βλάστησης Σπόροι

Όπως ίσως είναι ευνόητο, δεν παρουσιάζουν όλοι οι σπόροι των Φοινικοειδών τον ίδιο βαθμό ευκολίας ή δυσκολίας ως προς την βλάστησή των. Για αυτόν τον λόγο, αμέσως πιο κάτω παραθέτουμε δυο ομάδες Φοινικοειδών, που η κάθε μια συγκροτείται με βάση τα κριτήρια ευκολίας ή δυσκολίας βλάστησης των σπόρων, ώστε να μπορούν οι φίλοι/ες των φυτών να επιλέξουν εκείνα τα είδη που ανταποκρίνονται, μεταξύ άλλων, στο επίπεδο εμπειρίας τους.

Εύκολης Βλάστησης Σπόροι

Οι ενδεικτικά εύκολης βλάστησης σπόροι Φοινικοειδών ανήκουν στα είδη:

 • Archontophoenix alexandrae
 • Areca triandra
 • Arenga westerhoutii
 • Chamaedorea elegans
 • Chambeyronia macrocarpa
 • Dypsis decaryi
 • Dypsis lutescens
 • Licuala grandis
 • Pinanga crassipes
 • Pinanga kuhlii
 • Pritchardia hillebrandii
 • Sabal palmetto
 • Veitchia joannis
 • Washingtonia filifera
 • Washingtonia robusta

Δύσκολης Βλάστησης Σπόροι

Οι ενδεικτικά δύσκολης βλάστησης σπόροι Φοινικοειδών ανήκουν στα είδη:

 • Acrocomia crispa
 • Basselinia
 • Howea fosteriana
 • Jubaea chilensis
 • Jubaeopsis caffra
 • Lavoixia macrocarpa
 • Neoveitchia storckii
 • Parajubaea cocoides
 • Pelagodoxa henryana
 • Physokentia insolita
 • Pseudophoenix species
 • Rhopalostylis baueri
 • Syagrus oleracea
 • Synechanthus warscewiczianus
 • Voanioala gerardii

Ενότητα

Τεχνικές Σποράς Φοινικοειδών - Οι Σπόροι της Ουασιγκτόνιας της ισχυρής (Washingtonia Robusta) Φυτρώνουν Εύκολα
Οι Σπόροι της Ουασιγκτόνιας της ισχυρής (Washingtonia Robusta) Φυτρώνουν Εύκολα

Παραπομπές

Τις Παραπομπές του σφόδρα Τροπικού χαρακτήρα άρθρου που φέρει τον τίτλο Μέσα, Μέθοδοι & Τεχνικές Σποράς Φοινικοειδών παρουσιάζουν ο εξαίσιος κιθαρίστας και τραγουδοποιός της ερήμου – Τουαρέγκ στην καταγωγή – Mdou Moctar και το συγκρότημά του, με το τραγούδι Imouhagh – μια ακόμα λέξη για να πεις «Τουαρέγκ».

Ἐν Χορδαῖς καὶ Όργάνῳ

Οι Mdou Moctar (Mahamadou Souleymane – κιθάρα/φωνητικά), Ahmoudou Madassane (κιθάρα/φωνητικά), Souleymane Ibrahim (ντραμς/τύμπανα), και Michael Coltun (μπάσο/φωνητικά), σε ζωντανή εμφάνιση, που βιντεοσκοπήθηκε την 1η Δεκεμβρίου του 2019 σε στούντιο του Ολλανδικού δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού VPRO.

Αναπαραγωγή Βίντεο

Κοινοποίηση

Η χρήση του υλικού, όπου δεν αναφέρονται ή υπονοούνται δικαιώματα τρίτων (όπως π.χ. των φωτογραφιών ή των οπτικοακουστικών αρχείων – με την εξαίρεση βέβαια όσων ανήκουν στην «Καλλιέργεια»), είναι απολύτως ελεύθερη. Η διάδοση του, ενδεχομένως, χρήσιμη.

Μετάβαση στο περιεχόμενο