Πολλαπλασιασμός του Λάχανου - Κεφαλωτά Λάχανα στο Στάδιο της Συγκομιδής
Κεφαλωτά Λάχανα στο Στάδιο της Συγκομιδής

Κεφαλωτό Λάχανο - Ο Πολλαπλασιασμός του Λάχανου

Ο πολλαπλασιασμός του Λάχανου και οι παράγοντες που επηρεάζουν την φυτρωτικότητα του σπόρου του αποτελούν το βασικό θέμα αυτού του άρθρου.

Που εάν δεν χάσαμε το μέτρημα, είναι το τέταρτο της σειράς η οποία είναι αφιερωμένη στην καλλιέργεια του Κεφαλωτού Λάχανου, δηλαδή του Brassica oleracea var. capitata. 

Ενός Brassica oleracea var. Capitata που αναπόδραστα μας οδηγεί σε σκέψεις σχετικά με το φθινόπωρο που έρχεται.

Και που μας κάνει, κατά κάποιον τρόπο, να αμφιβάλλουμε για την ορθότητα του τίτλου που επιλέξαμε για το παρόν άρθρο.

Ίσως, λέμε τώρα, ένας λιγότερο πομπώδης τίτλος όπως για παράδειγμα ‘Ο Πολλαπλασιασμός του Λάχανου Αποχαιρετά το Καλοκαίρι στην Ταράτσα με τις Σκνίπες’ να ταίριαζε περισσότερο στην περίσταση.

Αν όχι, τόσο το χειρότερο για την περίσταση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πολλαπλασιασμός του Λάχανου - Λάχανα σε πυκνή διάταξη φύτευσης, στον αγρό
Πολλαπλασιασμός του Λάχανου - Λάχανα σε πυκνή διάταξη φύτευσης, στον αγρό

Μέσου Μεγέθους Κεφάλια Λάχανου

Κεφαλωτό Λάχανο – Ο Πολλαπλασιασμός του Λάχανου

Ο Πολλαπλασιασμός του Λάχανου

Το Κεφαλωτό Λάχανο (Brassica oleracea var. capitata), ανεξάρτητα του εάν καλλιεργείται σε εμπορική κλίμακα ή σε έναν μικρό λαχανόκηπο για την κάλυψη των οικογενειακών αναγκών, πολλαπλασιάζεται κυρίως με σπόρο.

Ο πολλαπλασιασμός του Λάχανου πραγματοποιείται είτε με σπορά απευθείας στις οριστικές θέσεις στο χωράφι, είτε σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους – σπορεία, απ’ όπου, αφού φτάσουν τα φυτάρια σε ένα ορισμένο στάδιο ανάπτυξης, θα μεταφυτευτούν στο χωράφι.

Κεφαλωτό Λάχανο – Ο Πολλαπλασιασμός του Λάχανου

Πολλαπλασιασμός του Λάχανου - Αναπτυγμένα Κεφαλωτά Λάχανα κοντά στο στάδιο της Συγκομιδής
Πολλαπλασιασμός του Λάχανου - Αναπτυγμένα Κεφαλωτά Λάχανα κοντά στο στάδιο της Συγκομιδής

Παράγοντες που Επηρεάζουν την Φυτρωτικότητα των Σπόρων του Λάχανου

Ο επιτυχής πολλαπλασιασμός του Λάχανου εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες. Κάποιοι από αυτούς είναι βιολογικής φύσεως και άλλοι περιβαλλοντικής. Όλοι αυτοί επιδρούν σε διαφορετικό βαθμό ως προς την φυτρωτική ικανότητα των σπόρων. Ωστόσο για το επιτυχές φύτρωμα και συνακόλουθα την επιτυχή ανάπτυξη των φυταρίων

αποφασιστικό ρόλο παίζουν:

 • Η εποχή και ο χρόνος συλλογής του σπόρου του Λάχανου
 • Η ποιότητα των συλλεχθέντων σπόρων
 • Η θερμοκρασία του εδάφους (ή του μέσου σποράς) και του αέρα
 • Η υγρασία, ατμοσφαιρική και εδαφική (ή του μέσου σποράς)
 • Ο αερισμός του εδάφους (ή του μέσου σποράς)

Κεφαλωτό Λάχανο – Ο Πολλαπλασιασμός του Λάχανου

Πολλαπλασιασμός του Λάχανου - Κεφαλωτά Λάχανα στην Αρχή της Καλλιέργειας
Πολλαπλασιασμός του Λάχανου - Κεφαλωτά Λάχανα στην Αρχή της Καλλιέργειας

Εποχή, Χρόνος Συλλογής και Ποιότητα Σπόρων Λάχανου

Όπως συμβαίνει με όλα τα είδη, έτσι και η βλαστικότητα των σπόρων του Λάχανου διατηρείται σε υψηλά ποσοστά για μιαν ορισμένη χρονική περίοδο, η οποία για τις περισσότερες ποικιλίες φτάνει μέχρι τα 4 με 6 χρόνια. Φυσικά όσο πιο φρέσκιας εσοδείας είναι οι σπόροι τόσο το καλύτερο, ωστόσο οφείλεται να ληφθεί υπόψιν, πως ειδικά για τις απλές ποικιλίες, όπου ο παραγωγός συλλέγει ο ίδιος τους σπόρους και ξανασπέρνει, αυτοί θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 90 έως 120 ημερών, διότι σε διαφορετική περίπτωση εμφανίζουν λήθαργο.

Ως προς την ποιότητα των συλλεχθέντων σπόρων αυτοί θα πρέπει να προέρχονται από υγιή φυτά και να είναι και οι ίδιοι υγιείς, να ανήκουν στην συγκεκριμένη ποικιλία και φυσικά να φέρουν τα επιθυμητά χαρακτηριστικά αυτής της συγκεκριμένης ποικιλίας. 

Βέβαια, ο καλλιεργητής που αγοράζει τον σπόρο, δεν έχει κανέναν έλεγχο πάνω στην διαδικασία και το τελικό προϊόν της σποροπαραγωγής. Γιαυτό και έχει μεγάλη σημασία η αξιοπιστία του σποροπαραγωγικού οίκου όπως και η εγκυρότητα των πιστοποιητικών ποιότητας, που συνοδεύουν ιδιαίτερα εκείνους τους σπόρους οι οποίοι προορίζονται για επαγγελματική καλλιέργεια.  

Κεφαλωτό Λάχανο – Κατάλληλο Έδαφος για την Καλλιέργεια του Λάχανου

Πολλαπλασιασμός του Λάχανου - Νεαρά Φυτάρια Κεφαλωτού Λάχανου
Πολλαπλασιασμός του Λάχανου - Νεαρά Φυτάρια Κεφαλωτού Λάχανου

Ο Παράγοντας Θερμοκρασία

Ο επιτυχής πολλαπλασιασμός του Λάχανου εξαρτάται – όπως ειπώθηκε και παραπάνω – σε μεγάλο βαθμό και από εδαφικούς καθώς και από ατμοσφαιρικούς παράγοντες. Ανάμεσα σε αυτούς βασικότατο ρόλο διαδραματίζει η θερμοκρασία του εδάφους (ή του μέσου σποράς).

Γενικά θα μπορούσε να ειπωθεί, πως οι σπόροι που χρησιμοποιούνται για τον πολλαπλασιασμό του Λάχανου φυτρώνουν σε θερμοκρασίες εδάφους μεταξύ 10 και 30 °C. Χαρακτηριστικά αναφέρεται, πως για βάθος σποράς 1,2 cm:

 • Στους 10 °C οι σπόροι φυτρώνουνε σε 10 ημέρες
 • Στους 15 °C οι σπόροι φυτρώνουνε σε 9 ημέρες
 • Στους 20 °C οι σπόροι φυτρώνουνε σε 6 ημέρες
 • Στους 25 °C οι σπόροι φυτρώνουνε σε 5 ημέρες
 • Στους 30 °C οι σπόροι φυτρώνουνε σε 4 ημέρες

Ωστόσο άριστες εδαφικά θερμοκρασίες για το φύτρωμα των σπόρων του Λάχανου, σε ποσοστό που κυμαίνεται μεταξύ 93 έως 99%, θεωρούνται αυτές που βρίσκονται ανάμεσα στους 15 με 20 °C.

Κεφαλωτό Λάχανο – Κατάλληλο Έδαφος για την Καλλιέργεια του Λάχανου

Πολλαπλασιασμός του Λάχανου - Μεταφυτευμένο Σπορόφυτο Κεφαλωτού Λάχανου
Πολλαπλασιασμός του Λάχανου - Μεταφυτευμένο Σπορόφυτο Κεφαλωτού Λάχανου

Ο Παράγοντας Υγρασία

Ο επιτυχής πολλαπλασιασμός του Λάχανου επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό και από τα ποσοστά ατμοσφαιρικής και εδαφικής υγρασίας.

Αρχικά, κατά την σπορά, υψηλά ποσοστά υγρασίας είναι αναγκαία για το φύτρωμα των σπόρων.

Στην συνέχεια όμως και ιδιαίτερα στο έδαφος (ή στο μέσο σποράς), τα υψηλά ποσοστά, εάν παραμείνουν, θα έχουν σαν συνέπεια την μη-κανονική κυκλοφορία του αέρα, την έλλειψη οξυγόνου στην περιοχή των νεαρών ριζών, την ανάπτυξη ασθενειών και συνεπώς το σάπισμα των φυταρίων.

 

• Αυτός – κατά πάσα πιθανότητα – πρέπει να είναι και ο βασικός λόγος που ο Κύριος Howlin’ Wolf ουρλιάζει.

Howlin’ Wolf – ‘Spoonful’

 1. Dixon, G. R., & Dickson, M. H. (2007). Vegetable brassicas and related crucifers. Wallingford: CABI.
 2. George, R. A. (2013). Vegetable seed production. Wallingford (Oxfordshire: CABI.
 3. Χα, Ι., & Πετρόπουλος, Σ. (2014). Γενική Λαχανοκομία και Υπαίθρια Καλλιέργεια Λαχανικών [Principles of Vegetable Production and Field Cultivation of Vegetables]. Βόλος: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας.

Κοινοποίηση

Η χρήση του υλικού, όπου δεν αναφέρονται δικαιώματα τρίτων, είναι απολύτως ελεύθερη. Η διάδοση του, ενδεχομένως, χρήσιμη.

ΦΡΕΣΚΑ ΑΡΘΡΑ

Close Menu
Skip to content