Κατάλληλο Κλίμα για την Καλλιέργεια του Λάχανου - Κομμένη Κεφαλή Λάχανου Brassica oleracea var. capitata
Κομμένη Κεφαλή Λάχανου Brassica oleracea var. capitata

Κεφαλωτό Λάχανο - Κατάλληλο Κλίμα για την Καλλιέργεια του Λάχανου

Στο ερώτημα σχετικά με το ποιο είναι το κατάλληλο κλίμα για την καλλιέργεια του Λάχανου, φιλοδοξεί να δώσει μιαν απάντηση το  άρθρο που ακολουθεί. Πρόκειται για το δεύτερο μιας ακόμα ατέλειωτης σειράς παντελώς άχρηστων άρθρων γύρω από το Κεφαλωτό Λάχανο (Brassica oleracea var. capitata) που έχουν ως σκοπό να αποπροσανατολίσουν τον ενδιαφερόμενο νέο καλλιεργητή και να μπερδέψουν εντελώς τον έμπειρο.

Έχει κάποια αξία η γνώση η σχετική με το κατάλληλο κλίμα για την καλλιέργεια του Λάχανου;

Όχι, εάν ο ενδιαφερόμενος σκοπεύει να καλλιεργήσει ή καλλιεργεί στον Άλφα του Κενταύρου. Εάν αντιθέτως σκοπεύει να καλλιεργήσει ή καλλιεργεί στον πλανήτη Γη, ναι.

Μόλο που γενικά η καλλιέργεια του Κεφαλωτού Λάχανου θεωρείται από τις πιο εύκολες, η καλλιέργεια ποιοτικού Κεφαλωτού Λάχανου δεν είναι.

Γιατί;

Ε, ας μείνει και κάτι για το επόμενο (παντελώς άχρηστο) άρθρο.

Η γνώση από τον παραγωγό της επίδρασης του κλίματος και στην καλλιέργεια του Κεφαλωτού Λάχανου, είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχή έκβασή της.

Κεφαλωτά Λάχανα στο Χωράφι κοντά στην Συγκομιδή
Κεφαλωτά Λάχανα στο Χωράφι κοντά στην Συγκομιδή
Τυπωθήτω | Print

Το Κατάλληλο Κλίμα για την Καλλιέργεια του Λάχανου

Το Κεφαλωτό Λάχανο (Brassica oleracea var. capitata) χαρακτηρίζεται ως φυτό ψυχρής εποχής. Κατά συνέπεια, το πλέον κατάλληλο κλίμα για την καλλιέργεια του Λάχανου είναι εκείνο των εύκρατων περιοχών του πλανήτη.

Εκεί, ο χειμώνας είναι ψυχρός και υγρός και επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες ενώ το καλοκαίρι είναι δροσερό. Σε αυτές τις περιοχές μπορεί να καλλιεργηθεί με επιτυχία σχεδόν όλο το έτος.  

Λαμβάνοντας ωστόσο υπόψιν πως το Κεφαλωτό Λάχανο ως προς τουλάχιστον τις θερμοκρασίες, αναπτύσσεται και αποδίδει σε ένα αξιοσημείωτα μεγάλο εύρος τιμών, μπορεί καλλιεργηθεί και σε εκείνα τα τμήματα των τροπικών και υποτροπικών περιοχών που ο επιμέρους κλιματικός τύπος είναι ανάλογος του εύκρατου.

Στις περιοχές που το κλίμα είναι αμιγώς Μεσογειακό η καλλιέργεια του Κεφαλωτού Λάχανου μπορεί να πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο και τον χειμώνα.

Ως προς τις βροχοπτώσεις, το όριο του ελάχιστου ετήσιου ύψους βροχής για την καλλιέργεια του Λάχανου βρίσκεται στα 500 mm ενώ η μέση σχετική υγρασία κυμαίνεται μεταξύ 60 με 90%.

Ακόμα, το Κεφαλωτό Λάχανο είναι φυτό ουδέτερης φωτοπεριόδου.

Κατάλληλο Κλίμα για την Καλλιέργεια του Λάχανου

Κατάλληλο Κλίμα για την Καλλιέργεια του Λάχανου - Καλοσχηματισμένη Κεφαλή Λάχανου (Brassica oleracea var. capitata)
Καλοσχηματισμένη Κεφαλή Λάχανου (Brassica oleracea var. capitata)

Κεφαλωτό Λάχανο & Θερμοκρασία

Μια από τις σημαντικότερες κλιματικές παραμέτρους σε κάθε είδους γεωργική καλλιέργεια είναι η θερμοκρασία, τόσο εκείνη του αέρα όσο και του εδάφους.

Για το Κεφαλωτό Λάχανο κατάλληλη θερμοκρασία αέρα είναι αυτή που το εύρος της βρίσκεται μεταξύ 5 και 24 °C, εκφράζοντας τις μέσες μηνιαίες τιμές, ενώ οι άριστες θερμοκρασίες ανάπτυξης βρίσκονται μεταξύ 15 και 18 °C. Οποιαδήποτε απόκλιση από αυτό το εύρος επηρεάζει την απόδοση αλλά και την ποιότητα του Κεφαλωτού Λάχανου.

Το πόσο πολύ ή λίγο επηρεάζει εξαρτάται από τον γενότυπο του καλλιεργούμενου Κεφαλωτού Λάχανου και τον βαθμό απόκλισης από αυτές. Για παράδειγμα, θερμοκρασίες αέρα της τάξεως των 30 °C ή και μεγαλύτερων, ανά 10 ημέρες, μειώνουν την προσδοκώμενη απόδοση κατά 10%.

Από την άλλη, για τα χειμωνιάτικα Κεφαλωτά Λάχανα που βρίσκονται στο στάδιο της ωρίμανσης, η έκθεσή τους σε ελαφρύ παγετό, βελτιώνει την γεύση τους και συνεπώς συμβάλει στην παραγωγή ποιοτικά ανώτερου προϊόντος.

Ευνοϊκή συνθήκη για την καλλιέργεια του Λάχανου θεωρείται επίσης η αξιοσημείωτη απόκλιση ανάμεσα στις θερμοκρασίες που επικρατούν την ημέρα με αυτές που επικρατούν την νύχτα.

Κατάλληλο Κλίμα για την Καλλιέργεια του Λάχανου

Φάση Ανάπτυξης του Κεφαλωτού Λάχανου (Brassica oleracea var. capitata)
Φάση Ανάπτυξης του Κεφαλωτού Λάχανου (Brassica oleracea var. capitata)

Επίδραση Χαμηλών και Υψηλών Θερμοκρασιών στο Κεφαλωτό Λάχανο

Το Κεφαλωτό Λάχανο ως φυτό ψυχρής εποχής αντέχει στις χαμηλές θερμοκρασίες. Το ακριβές όριο αντοχής της καλλιέργειας σε αυτές εξαρτάται από την ποικιλία, την σκληραγώγηση των φυτών καθώς και από το στάδιο ανάπτυξης αυτών.

Για τις περισσότερες ποικιλίες Κεφαλωτού Λάχανου (πχ. του τύπου Copenhagen), η έκθεσή τους για σύντομο χρονικό διάστημα σε ελάχιστες θερμοκρασίες μεταξύ -5 έως -6 °C δεν τις επηράζει αρνητικά.

Ορισμένες άλλες (π.χ του τύπου January King) μπορούν να αντεπεξέλθουν χωρίς να ζημειωθούν ακόμα πιο χαμηλές ελάχιστες θερμοκρασίες μεταξύ -9 έως -10 °C.

Σε όλες τις περιπτώσεις χαμηλών θερμοκρασιών, τα νεώτερα φυτά Κεφαλωτού Λάχανου είναι περισσότερο ανθεκτικά συγκρινόμενα με τα μεγαλύτερης ηλικίας, όπως και τα σκληραγωγημένα φυτά σε σχέση με τα μη σκληραγωγημένα.

Ωστόσο εάν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους -5 °C για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός η ζημιά στην καλλιέργεια είναι ανεπανόρθωτη.

Ως προς τις υψηλές θερμοκρασίες, από τους 25 °C και πάνω τα φυτά εξακολουθούν να αναπτύσσονται αλλά με βραδύτερο ρυθμό, συνεπώς παρατηρείται καθυστέρηση στον σχηματισμό των κεφαλών.

Οι υψηλές θερμοκρασίες εκτός από την καθυστέρηση επηρεάζουν και την ποιότητα των κεφαλών του Λάχανου.

Συνδυασμός παρατεταμένων υψηλών θερμοκρασιών με ανεπάρκεια νερού έχει ως αποτέλεσμα μικρότερης ανάπτυξης φυτά και σχηματισμό κεφαλών με πολύ λιγότερα φύλλα.

Συνδυασμός παρατεταμένων υψηλών θερμοκρασιών με επάρκεια νερού έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία ευρωστώτερων φυτών αλλά και τον σχηματισμό πολύ χαλαρών κεφαλών.

Κατάλληλο Κλίμα για την Καλλιέργεια του Λάχανου

Κατάλληλο Κλίμα για την Καλλιέργεια του Λάχανου- Κεφαλωτό Λάχανο (Brassica oleracea var. capitata) στο Χωράφι
Κεφαλωτό Λάχανο (Brassica oleracea var. capitata) στο Χωράφι

Κεφαλωτό Λάχανο & Πρόωρη Άνθηση (Bolting)

Ακόμα κι αν έχει επιλεχθεί ορθά η κατάλληλη περιοχή με το κατάλληλο κλίμα για την καλλιέργεια του Λάχανου, κάποιες φορές η φύση επιμένει να αγνοεί τον ανθρώπινο μόχθο.

Χαρακτηριστική περίπτωση τέτοιας ανάρμοστης συμπεριφοράς εκ μέρους της φύσης αποτελεί το φαινόμενο της πρόωρης ανθικής επαγωγής. Το τι είναι πρόωρη ανθική επαγωγή θα γίνει αντιληπτό από τα παρακάτω.

Το Κεφαλωτό Λάχανο είναι φυτό διετούς βιολογικού κύκλου. Αυτό σε γενικές γραμμές σημαίνει, πως το πρώτο έτος αναπτύσσεται βλαστικά ενώ το δεύτερο έτος επέρχεται η αναπαραγωγική ανάπτυξη, όπου και παρατηρείται η έκπτυξη του ανθοφόρου στελέχους και η παραγωγή ανθέων, καρπού και σπόρων.

Συμβαίνει όμως κάποιες φορές το Κεφαλωτό Λάχανο να ανθίζει από τον πρώτο κιόλας χρόνο, πράγμα που έχει ως συνέπεια την οικονομική καταστροφή της καλλιέργειας, αφού δεν σχηματίζονται εμπορεύσιμα κεφάλια.

Κατάλληλο Κλίμα για την Καλλιέργεια του Λάχανου

Σχεδιαστική Αναπαράσταση Κεφαλωτού Λάχανου
Σχεδιαστική Αναπαράσταση Κεφαλωτού Λάχανου

Πότε Εκδηλώνεται το Φαινόμενο της Πρόωρης Άνθησης

Η εμφάνιση αυτού του φαινομένου – που δεν είναι άλλο από την πρόωρη ανθική επαγωγή – σχετίζεται κατά μείζονα λόγο με τις θερμοκρασίες ενώ ο γενότυπος των καλλιεργούμενων φυτών προσδιορίζει τον βαθμό ευπάθειας.

Για να εκδηλωθεί το φαινόμενο της πρόωρης ανθικής επαγωγής του Κεφαλωτού Λάχανου πρέπει:

  1. Τα φυτά να έχουν σχηματίσει 4 έως 15 πραγματικά φύλλα
  2. Ο βλαστός να έχει πάχος τουλάχιστον 6 έως 8 mm
  3. Οι θερμοκρασίες για έναν τουλάχιστον μήνα να κυμαίνονται μεταξύ 0 έως 12 °C

Η εκδήλωση του φαινομένου, πέρα από την οικονομική καταστροφή της καλλιέργειας, έχει ως περίπου αυτονόητη συνέπεια και την οικονομική καταστροφή του παραγωγού.

Κατάλληλο Κλίμα για την Καλλιέργεια του Λάχανου

Η Ανθοταξία του Κεφαλωτού Λάχανου τον 2ο Χρόνο
Η Ανθοταξία του Κεφαλωτού Λάχανου τον 2ο Χρόνο

Παραπομπές

Τις Παραπομπές του άρθρου με τον τίτλο Κατάλληλο Κλίμα για την Καλλιέργεια του Λάχανου, παρουσιάζουν εν αγνοία τους ο Art Blakey & The Jazz Messengers με την σύνθεση It’s Only a Paper Moon – κάτι σαν το Χάρτινο το Φεγγαράκι δηλαδή, αλλά σε πιο τζαζ ρυθμούς.

Αναπαραγωγή Βίντεο

Ενότητα

Κοινοποίηση

Η χρήση του υλικού, όπου δεν αναφέρονται ή υπονοούνται δικαιώματα τρίτων (όπως π.χ. των φωτογραφιών ή των οπτικοακουστικών αρχείων – με την εξαίρεση βέβαια όσων ανήκουν στην «Καλλιέργεια»), είναι απολύτως ελεύθερη. Η διάδοση του, ενδεχομένως, χρήσιμη.

Μετάβαση στο περιεχόμενο