Καλοσχηματισμένη Κεφαλή Λάχανου
Καλοσχηματισμένη Κεφαλή Λάχανου

Κεφαλωτό Λάχανο - Η Φύτευση του Λάχανου

Η φύτευση του Λάχανου Brassica oleracea var. capitata είναι ένας ακόμα κρίκος στην μακρά και βαριά αλυσίδα άρθρων με την οποία φιλοδοξεί η συντακτική ομάδα της ‘Καλλιέργειας’ να δέσει γερά τους ελάχιστους εναπομείναντες αναγνώστες της σειράς.

Μιας σειράς που – δεν έχουμε λόγο να το κρύψουμε – είναι προδήλως αφιερωμένη στην καλλιέργεια αυτού του εξαιρετικά δημοφιλούς και ωφέλιμου φυλλώδους Λαχανικού.

Από την άλλη, εάν αποτύχουν και οι αλυσίδες τότε αυτή η μνημειώδεις σειρά άρθρων δεν μένει παρά να ταριχευθεί.

Η τεχνογνωσία – δεν έχουμε λόγο ομοίως να το κρύψουμε – υπάρχει.

Με την χρήση των κατάλληλων μεταφυτευτικών μηχανημάτων καλύπτονται γρήγορα, αποτελεσματικά και οικονομικά μεγάλες καλλιεργήσιμες εκτάσεις.

Φύτευση του Λάχανου με Μεταφυτευτική Μηχανή
Φύτευση του Λάχανου με Μεταφυτευτική Μηχανή
Share on print
Τυπωθήτω | Print

Προφυτευτικά της Εγκατάστασης του Κεφαλωτού Λάχανου

Όπως σε όλες τις καλλιέργειες έτσι και για το Κεφαλωτό Λάχανο η ορθή προετοιμασία του χωραφιού είναι βασικός παράγοντας για την καλή ανάπτυξη και την μέγιστη δυνατή απόδοση της καλλιέργειας. Η προετοιμασία του χωραφιού για την φύτευση του Λάχανου – όχι με χρονολογική σειρά – περιλαμβάνει:

 • Την άροση
 • Το σβάρνισμα και το φρεζάρισμα
 • Την τελική εδαφική διαμόρφωση του χωραφιού
 • Την ενσωμάτωση οργανικών υλικών και της βασικής λίπανσης
 • Την ενσωμάτωση των φυτών της χλωρής λίπανσης (εφόσον υπάρχουν)
 • Την διαμόρφωση ευνοϊκής για την καλλιέργεια εδαφικής αντίδρασης (pH), ιδιαίτερα στην περίπτωση όπου έχει εμφανισθεί στην περιοχή της καλλιέργειας ο φυτοπαθογόνος μύκητας εδάφους Plasmodiophora brassicae ο οποίος προκαλεί την καρκίνωση των ριζών του Λάχανου

Κεφαλωτό Λάχανο – Η Φύτευση του Λάχανου

Διαμόρφωση Ευνοϊκού Εδαφικού pH

Το χρονοδιάγραμμα της προετοιμασίας του χωραφιού μπορεί να ξεκινά έως και 90 ημέρες πριν από την φύτευση του Λάχανου. 

Τόσος είναι ο χρόνος που απαιτείται για την διόρθωση του εδαφικού pH και περιλαμβάνει την ασβέστωση του χωραφιού για την δημιουργία ουδέτερης ή ελαφρώς αλκαλικής αντίδρασης του εδάφους, η οποία περιορίζει σημαντικά την δράση του Plasmodiophora brassicae. 

Ανάμεσα στα υλικά που χρησιμοποιούνται για την ασβέστωση του χωραφιού περιλαμβάνονται ο ασβέστης, ο ασβεστόλιθος καθώς και ο δολομίτης. 

Κεφαλωτό Λάχανο – Η Φύτευση του Λάχανου

Χλωρή Λίπανση & Ενσωμάτωση

Εφόσον έχει προηγηθεί καλλιέργεια που προορίζεται για την χλωρή λίπανση του Λάχανου, 30 ημέρες πριν από την φύτευσή του τα φυτά αυτά γυρίζονται και σκεπάζονται με βαθιά άροση (30-40 cm).

Σε αυτό το σημείο αξίζει να ειπωθούν δύο πράγματα:

 1. Το Λάχανο ανήκει σε εκείνες τις καλλιέργειες που ευνοούνται ιδιαίτερα από την χλωρή λίπανση, όπως και από την ύπαρξη οργανικών υπολειμμάτων της προηγηθείσας καλλιέργειας.  
 2. Έχει παρατηρηθεί πως οι μεγαλύτερες αποδόσεις στο Λάχανο επιτυγχάνονται εάν οι προηγούμενες καλλιέργειες είναι Καπνός ή κτηνοτροφική Φεστούκα.

Κεφαλωτό Λάχανο – Η Φύτευση του Λάχανου

Προσαρμογή της Καλλιεργητικής Πρακτικής ως προς τον Εδαφικό Τύπο

Η καλλιεργητική προετοιμασία του χωραφιού διαφοροποιείται και προσαρμόζεται ανάλογα με τον εδαφικό τύπο του, δηλαδή εάν είναι ελαφράς ή βαριάς υφής.

Έτσι, όταν το έδαφος είναι περισσότερο αμμώδες και η περιεκτικότητά του σε οργανική ουσία μικρή, τότε αποφεύγεται η βαθειά άροση (30-40 cm) και πραγματοποιείται μόνο κανονική (μέχρι τα 20 cm). 

Αντίθετα όταν το έδαφος είναι πηλώδες, τότε πριν από την φύτευση του Λάχανου, πραγματοποιούνται δύο τουλάχιστον βαθειές αρόσεις που σκοπό έχουνε την βελτίωση της δομής του.

Ο εδαφικός τύπος προσδιορίζει σε μεγάλο βαθμό και την χρονική περίοδο κατά την οποία θα πραγματοποιηθούν αυτές οι καλλιεργητικές εργασίες.

Αυτό σημαίνει πως στα ελαφρά εδάφη, οι απαραίτητες καλλιεργητικές εργασίες γίνονται κοντά στην περίοδο της φύτευσης του Λάχανου, δηλαδή τις προηγούμενες 20 έως 30 ημέρες, ενώ στα βαριά εδάφη είναι δυνατό να ξεκινήσουν τις προηγούμενες 60 ημέρες.

Κεφαλωτό Λάχανο – Η Φύτευση του Λάχανου

Όργωμα του Εδάφους πριν από την Φύτευση του Λάχανου
Όργωμα του Εδάφους πριν από την Φύτευση του Λάχανου

Πορεία Καλλιεργητικών Εργασιών πριν από την Φύτευση του Λάχανου

Σε γενικές γραμμές, η πορεία των καλλιεργητικών εργασιών είναι η εξής:

 1. Βαθύ ή Κανονικό Όργωμα όταν το χώμα βρίσκεται σε ρώγο και ενσωμάτωση σε αυτό 2 έως 4 τόννων χωνεμένης και απολυμασμένης κοπριάς ή κομπόστ.
 2. Κανονικό Όργωμα, με το οποίο γίνεται και η ενσωμάτωση της βασικής λίπανσης της καλλιέργειας
 3. Λίγες μέρες πριν την φύτευση του Λάχανου γίνεται αναλόγως σβάρνισμα (εάν πρόκειται για πολύ βαριά εδάφη) ή φρεζάρισμα.

Κεφαλωτό Λάχανο – Η Φύτευση του Λάχανου

Χαρακτηριστικά του Καλά Προετοιμασμένου Χωραφιού

Το σύνολο των καλλιεργητικών εργασιών που πραγματοποιούνται πριν από την φύτευση του Λάχανου, αποσκοπούν στην προετοιμασία του χωραφιού με τέτοιον τρόπο, ώστε αυτό να έχει τουλάχιστον τέσσερα χαρακτηριστικά:

 1. Άριστη αποστράγγιση
 2. Καθόλου ζιζάνια
 3. Χώμα εύθριπτο δίχως την παρουσία επιφανειακής κρούστας
 4. Άριστο πορώδες

Η σημασία αυτών των χαρακτηριστικών του εδάφους είναι μεγάλη. Και εάν η απουσία των ζιζανίων και η άριστη αποστράγγιση έχουν περίπου αυτονόητη αξία, η έλλειψη εδαφικής κρούστας και το άριστο πορώδες  ίσως να χρειάζεται να αναδειχθούν.

Η απουσία εδαφικής κρούστας αποτρέπει την δημιουργία λιμνιάσματος του νερού της άρδευσης ή της βροχής και συνεπώς κατά κάποιον τρόπο εγγυάται την άριστη κυκλοφορία του αναγκαίου αέρα στην περιοχή της ριζόσφαιρας.

Το άριστο εδαφικό πορώδες, από την άλλη, επιτρέπει – μεταξύ άλλων – την ανεμπόδιστη ανάπτυξη των ριζών. Και μολονότι το Λάχανο έχει επιφανειακό ριζικό σύστημα, όταν παρέχεται η δυνατότητα στις ρίζες του να προχωρήσουν εύκολα σε βάθος, κάτι τέτοιο αξιοποιείται με τον καλύτερο τρόπο από το φυτό, πράγμα το οποίο αντανακλάται στην αύξηση της απόδοσης της καλλιέργειας.

Κεφαλωτό Λάχανο – Η Φύτευση του Λάχανου

Φυτεία με Λάχανα στο Ξεκίνημα Σχηματισμού Κεφαλής
Φυτεία με Λάχανα στο Ξεκίνημα Σχηματισμού Κεφαλής

Η Εγκατάσταση της Καλλιέργειας του Κεφαλωτού Λάχανου

Η εγκατάσταση της καλλιέργειας του Λάχανου γίνεται με δύο τρόπους:

 1. Με απευθείας σπορά στις οριστικές θέσεις
 2. Με μεταφύτευση

Ο πρώτος τρόπος – μαζί με τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της μεθόδου – περιγράφηκε σε προηγούμενο άρθρο που αφορούσε την σπορά του Λάχανου.

Ο δεύτερος τρόπος – κατά πάσα πιθανότητα – θα περιγραφεί εδώ.

Η μεταφύτευση λοιπόν των φυταρίων πραγματοποιείται όταν αυτά έχουν αποκτήσει 4 έως 5 πραγματικά φύλλα.

Το έδαφος του χωραφιού στο οποίο θα φυτευθούν είναι είτε επίπεδο είτε διαμορφωμένο σε πεπλατυσμένα σαμάρια των δύο γραμμών. Συνιστάται η μεταφύτευση των φυταρίων να γίνεται με δροσερό καιρό ώστε να ελαχιστοποιείται το μεταφυτευτικό σοκ.

Κεφαλωτό Λάχανο – Η Φύτευση του Λάχανου

Φύτευση του Λάχανου με Μεταφυτευτική Μηχανή 8 Σειρών
Φύτευση του Λάχανου με Μεταφυτευτική Μηχανή 8 Σειρών

Αποστάσεις Φύτευσης του Λάχανου

Οι αποστάσεις για την φύτευση του Λάχανου εξαρτώνται από το εάν η ποικιλία που έχει επιλεχθεί είναι πρώιμη ή όψιμη.

Για τις πρώιμες ποικιλίες οι συνιστώμενες αποστάσεις είναι μικρότερες και ο αριθμός των φυτών ανά στρέμμα μπορεί να φθάσει τα 3500 έως 4000. Αυτή η πυκνότητα πληθυσμού οδηγεί σε μικρότερης ανάπτυξης κεφαλές αλλά και σε μεγαλύτερες ανά στρέμμα αποδόσεις.

Γενικά θα μπορούσε να ειπωθεί πως οι συνιστώμενες αποστάσεις φύτευσης του Λάχανου για τις πρώιμες ποικιλίες είναι 33 cm επί της γραμμής και 75 cm μεταξύ των γραμμών (1 με 1.5 kg βάρος κεφαλής – μέχρι 4000 φυτά ανά στρέμμα), ενώ για τις όψιμες, οι συνιστώμενες αποστάσεις φύτευσης είναι 45 cm επί της γραμμής και 90 cm μεταξύ των γραμμών (μέχρι 3 kg βάρος κεφαλής – μέχρι 2500 φυτά ανά στρέμμα).

Τέλος στην περίπτωση που η σπορά γίνεται σε πεπλατυσμένα σαμάρια των δύο γραμμών οι συνιστώμενες αποστάσεις φύτευσης επί της γραμμής είναι 30 cm και μεταξύ των γραμμών 50 cm, ενώ το πλάτος των σαμαριών είναι 1 m.

Κεφαλωτό Λάχανο – Η Φύτευση του Λάχανου

Φύτευση του Λάχανου - Καλλιέργεια Λάχανου στην Φλόριδα των Η.Π.Α
Φύτευση του Λάχανου - Καλλιέργεια Λάχανου στην Φλόριδα των Η.Π.Α

Παραπομπές

Τις Παραπομπές του εμβριθούς άρθρου που φέρει τον δυσνόητο τίτλο Κεφαλωτό Λάχανο – Η Φύτευση του Λάχανου θα παρουσιάσει το συγκρότημα Blackfoot με το τραγούδι Spendin’ Cabbage.

Αναπαραγωγή Βίντεο

Ενότητα

Κοινοποίηση

Η χρήση του υλικού, όπου δεν αναφέρονται ή υπονοούνται δικαιώματα τρίτων (όπως π.χ. των φωτογραφιών ή των οπτικοακουστικών αρχείων – με την εξαίρεση βέβαια όσων ανήκουν στην «Καλλιέργεια»), είναι απολύτως ελεύθερη. Η διάδοση του, ενδεχομένως, χρήσιμη.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on reddit
Share on digg
Share on stumbleupon
Μετάβαση στο περιεχόμενο