Καπνώδης ή Μυλωνάς (Capnodis tenebrionis)

Καπνώδης ή Μυλωνάς - Τέλειο Καπνώδη ή Μυλωνά (Capnodis tenebrionis)
Τέλειο Καπνώδη ή Μυλωνά (Capnodis tenebrionis)

Ο Καπνώδης ή Μυλωνάς (Capnodis tenebrionis) είναι ακόμα ένας σοβαρός έως – κάτω από ορισμένες περιστάσεις – πλήρως καταστροφικός εχθρός των Πυρηνοκάρπων, των Γιγαρτοκάρπων αλλά και κάποιων εκ των Καλλωπιστικών φυτών.

Απαντάται κυρίως στις παρά την Μεσόγειον χώρες, αν και εσχάτως έχει εκδηλώσει την πρόθεση να προωθηθεί και βορειότερα, αξιοποιώντας την πλανητική αύξηση της θερμοκρασίας.

Με αυτόν τον ακαταπόνητο καταστροφέα, ο οποίος αποδεικνύεται και άριστος δημοσιοσχεσίτης, αφού κατορθώνει στην πράξη να μην έχει φυσικούς εχθρούς, καλείται ο αναγνώστης της «Καλλιέργειας» να συνυπάρξει στο παρόν άρθρο.

Σε ένα επόμενο θα κληθεί να τον καταπολεμήσει.

Μια πλαγγόνα και μια προνύμφη του Καπνώδη πάνω σε κορμό νεκρής Ροδακινιάς.

Πλαγγόνα & Προνύμφη του Μυλωνά (Capnodis tenebrionis)
Πλαγγόνα & Προνύμφη του Μυλωνά (Capnodis tenebrionis)
Τυπωθήτω | Print

Καπνώδης ή Μυλωνάς (Capnodis tenebrionis) - Ταξινόμηση

Ο Καπνώδης ή Μυλωνάς κατατάσσεται στο Βασίλειο των Ζώων (συν. Μεταζώων – Metazoa) και στο Υποβασίλειο των Αμφιπλεύρων. Το πλήρες ταξινομικό σχήμα του κολεόπτερου παρατίθεται αμέσως πιο κάτω.

Ταξινόμηση

 Domain: Eukaryota (Επικράτεια: Ευκάρυα) 

 Kingdom: Animalia (Βασίλειο: Ζώα)

 Subkingdom: Bilateria (Υποβασίλειο: Αμφίπλευρα)

 Phylum: Arthropoda (Φύλο: Αρθρόποδα)

 Subphylum: Hexapoda (Υποφύλο: Εξάποδα)

Class: Insecta (Ομοταξία: Έντομα)

 Subclass: Pterygota (Υφομοταξία: Πτερυγωτά)

 Order: Coleoptera (Τάξη: Κολεόπτερα)

 Suborder: Polyphaga (Υποτάξη: Πολύφαγα)

 Family: Buprestidae (Οικογένεια: Βουπρηστίδες)

 Subfamily: Buprestinae (Υποοικογένεια: Βουπρηστίνες)

 Genus: Capnodis (Γένος: Καπνώδης)

 Species: C. tenebrionis (Είδος)

Capnodis tenebrionis (Linnaeus, 1758)

Συνώνυμα

 • Buprestis moluccensis Voet, 1806
 • Buprestis naevia Gmelin, 1790
 • Buprestis tenebrioides Pallas, 1782
 • Buprestis tenebrionis Linnaeus, 1761 
 • Buprestis variegata Goeze, 1777
 • Capnodis aequicollis Obenberger, 1917
 • Capnodis aerea Laporte & Gory, 1836
 • Capnodis deglabrata Obenberger, 1917
 • Capnodis moluccensis (Voet, 1806)
 • Capnodis naevia (Gmelin, 1790)
 • Capnodis tenebrioides (Pallas, 1782)
 • Capnodis undulata Fleischer, 1917
 • Capnodis variegata (Goeze, 1777)

Κοινή Ονομασία

 • Ελληνικά: Καπνώδης, Μυλωνάς
 • Αγγλικά: Peach Rootborer, Peach Capnodis, Flatheaded Woodborer, Peach Buprestid, Mediterranean Flatheaded Rootborer
 • Ισπανικά: Gusano Cabezudo, Buprestio Del Melocotonero, Gusano Cabezudo Del Melocotonero, Gusano Cabezón Barrenador Del Tronco y Ramas
 • Γαλλικά: Bupreste Noir Du Pêcher, Capnode Des Arbres Fruitiers, Capnode Noir Des Rosacées Fruitières
 • Γερμανικά: Prsichprachtkäfer
 • Ιταλικά: Bupreste Del Pesco, Capnode Tenebrione
 • Ρώσικα: Златка чёрная
 • Τούρκικα: Kiraz Dip Kurdu
 • Αλβανικά: Brumaçi Drubirues
 • Σλοβενικά: Sadni Koreninar
 • Αραβικά: خنفساء خرامة

Καπνώδης ή Μυλωνάς (Capnodis tenebrionis)

Καπνώδης ή Μυλωνάς - Πλαγγόνα, Ώριμη Πλαγγόνα & Ακμαία Καπνώδη σε Στερναία & Νωτιαία Παράθεση
Πλαγγόνα, Ώριμη Πλαγγόνα & Ακμαία Καπνώδη σε Στερναία & Νωτιαία Παράθεση

Καπνώδης ή Μυλωνάς (Capnodis tenebrionis) - Μορφολογία

Τα βασικά μορφολογικά στοιχεία αναφέρονται στις κύριες βιολογικές μορφές που προσλαμβάνει το κολεόπτερο Καπνώδης στα διάφορα στάδια της ζωής του, και περιλαμβάνουν τα αβγά, τις προνύμφες, τις πλαγγόνες (χρυσαλλίδες) και τα τέλεια ή ακμαία έντομα.

Αυγό

Το αυγό του Καπνώδη έχει ωοειδές σχήμα, χρώμα λευκό ιριδίζον και κέλυφος σκληρό. Οι διαστάσεις του κυμαίνονται συνήθως από 1,4 μέχρι 1,5 mm το μήκος, και από 1,1 έως 1,2 mm η διάμετρος.

Ωστόσο αναφέρονται και μεγαλύτερες διαστάσεις, όπου το μήκος κυμαίνεται μεταξύ 5,6 με 5,7 mm, η δε διάμετρος από 3,5 έως 3,6 mm.

Η διαφορά αυτή οφείλεται στις επικρατούσες θερμοκρασίες και στο χρονικό διάστημα επώασης των αυγών, αφού έχει παρατηρηθεί πως μετά από μακρά χρονικά διαστήματα επώασης παράγονται μεγαλύτερου μεγέθους αυγά.

Προνύμφη

Η μορφή των προνυμφών του C. tenebrionis είναι πανομοιότυπη σε όλες τις ηλικίες – αυτό που αλλάζει είναι το μέγεθος.

Το χρώμα τους είναι υπόλευκο, το σώμα τους επίμηκες και πεπλατυσμένο, έχουν ισχυρές γνάθους και είναι ουσιαστικά άποδες.

Το κεφάλι τους είναι μικρό και καφετί, και παρόλο που μοιράζονται μαζί με πολλά άλλα είδη της οικογένειας Buprestidae την ονομασία πλατυκέφαλα σκουλήκια, τούτο οφείλεται στο γεγονός πως έχουν προθώρακα εμφανέστατα πιο πλατύ σε σχέση με το υπόλοιπο σώμα, που εύκολα μπορεί να μπερδευτεί και να εκληφθεί ως κεφάλι.

Χαρακτηριστικό γνώρισμα του νωτιαίου τμήματος του προθώρακα είναι πως διατρέχεται από κεντρική ρηχή αύλακα σχήματος στενού Λ, το δε χρώμα του είναι υποκίτρινο έως καφετί.

Στην κοιλιακή περιοχή των προνυμφών διακρίνονται ευκρινώς τα πεπλατυσμένα τμήματα που την απαρτίζουν – οι κοιλιακοί δακτύλιοι.

Ως προς το μέγεθος, η άρτι εκκολαφθείσα προνύμφη έχει μήκος περίπου 3mm, ενώ η προνύμφη της τελευταίας ηλικίας έχει μήκος 80 mm και πλάτος περίπου 13 mm.

Τα προνυµφικά στάδια είναι 9.

Πλαγγόνα

Η πλαγγόνα έχει χρώμα λευκόγκριζο, και διαστάσεις 14 έως 30 mm το μήκος και 7 έως 12 mm το πλάτος.

Τέλειο

Το ακμαίο του Καπνώδη έχει επίμηκες σχήμα και χρώμα γενικά μαύρο, μέσης έντασης, εκτός από την νωτιαία πλευρά του θώρακα και συγκεκριμένα το πρόνωτο, το χρώμα του οποίου όταν η θερμοκρασία ξεπερνά τους 24 0C γίνεται λευκότεφρο.

Η κεφαλή του εντόμου είναι σχετικά μικρή, και έχει περίπου το μισό πλάτος του πρόνωτου, από το οποίο καλύπτεται σε μεγάλο βαθμό.

Οι οφθαλμοί του έχουν καφέ χρώμα και σχήμα ελλειψοειδές, ενώ φέρει κοντές νηματοειδούς τύπου κεραίες, που όταν βρίσκεται σε κατάσταση ηρεμίας διπλώνουν κάτω από τον προθώρακα.

Το πρόνωτο αποτελεί το πλατύτερο τμήμα του σώματος του Καπνώδη, και είναι ποικιλμένο με μαύρα στίγματα καθώς και με μαύρες κηλίδες διαφόρου μεγέθους και σχήματος – προϊόντα σχεδόν ανεπαίσθητων εξάρσεων του δερματίου.

Οι πρόσθιες πτέρυγες του ακμαίου, τα έλυτρα, έχουν μαύρο χρώμα και εμφανίζουν διατεταγμένα σε γραμμές πλήθος εισέχοντα στίγματα καθώς και λευκότεφρες κηλίδες αραιές και διάσπαρτες.

Τα έλυτρα στενεύουν χαρακτηριστικά καταλήγοντας σε οξύ οπίσθιο άκρο, περισσότερο στρογγυλεμένο στα θηλυκά άτομα και τείνον προς το τραπεζοειδές σχήμα στα αρσενικά.

Ως προς τις διαστάσεις, το μήκος του ακμαίου είναι σχεδόν διπλάσιο από το πλάτος του, αφού το πρώτο κυμαίνεται μεταξύ 14 και 30 mm και το δεύτερο μεταξύ 7 και 12 mm.

Τα θηλυκά ενήλικα του Καπνώδη είναι μεγαλύτερου μεγέθους από τα αρσενικά – το μήκος των οποίων σπάνια ξεπερνά τα 20 mm.

Διαφορά εντοπίζεται και στο πλάτος του πρόνωτου, όπου στα μεν θηλυκά τούτο κυμαίνεται μεταξύ 9 και 10 mm, ενώ στα αρσενικά μεταξύ 8 και 9 mm.

Καπνώδης ή Μυλωνάς (Capnodis tenebrionis)

Καπνώδης ή Μυλωνάς - Προνύμφη Capnodis tenebrionis σε Σχήμα «S» εντός του Ξενιστή
Προνύμφη Capnodis tenebrionis σε Σχήμα «S» εντός του Ξενιστή

Καπνώδης ή Μυλωνάς (Capnodis tenebrionis) - Βιολογία & Οικολογία

Ο Καπνώδης για τον κόσμο εντόμων είναι εξαιρετικά μακρόβιο είδος, θερμοφιλικό, και εκτός από το να προσβάλλει καρποφόρα και συγκροτημένους οπωρώνες, προσαρμόζεται – εντός της ζώνης εξάπλωσής του – σε ένα ευρύ φάσμα οικοσυστημάτων. Για όλα αυτά, και ακόμα περισσότερα, γίνεται λόγος αμέσως παρακάτω.

Γενεές ανά Έτος

Ο Capnodis tenebrionis συμπληρώνει 1 γενιά ανά 1 έως 2 έτη.

Έναρξη Δραστηριοποίησης

Ανεβαίνοντας οι θερμοκρασίες την άνοιξη, τα ενήλικα που πέρασαν από το στάδιο της χειμερινής διάπαυσης, αφήνουν τα καταφύγιά τους και μεταβαίνουν στους αρχικούς ξενιστές. Εάν τα καταφύγιά τους βρίσκονται έξω από τον οπωρώνα, τότε πηγαίνουν στα δέντρα των πρώτων 3 με 4 σειρών για να τραφούν με τους οφθαλμούς, με τον φλοιό των τρυφερών βλαστών τους καθώς και με τον μίσχο των φύλλων τους.

Αυτή η δραστηριότητα πραγματοποιείται την ημέρα με πλήρη ηλιοφάνεια και απουσία ανέμου. Την νύχτα εγκαταλείπουν το φύλλωμα και καταφεύγουν στην βάση των δέντρων, σε τυχόν ζιζάνια, καθώς και σε εδαφικές ρωγμές.

Αρχικά η κινητικότητά τους δεν είναι μεγάλη, λόγω των σχετικά χαμηλών θερμοκρασιών. Όμως κατόπιν, περί τα τέλη Μαρτίου με αρχές Απριλίου, που στις περιοχές της Μεσογείου η θερμοκρασία ανέρχεται και κυμαίνεται μεταξύ 20 και 22 0C, και η φωτοπερίοδος είναι LD 13:11, τα ενήλικα του Καπνώδη εντείνουν την δραστηριότητά τους, τρώγοντας περισσότερο και διασπειρόμενα και σε νέους ξενιστές.

Ζευγάρωμα & Ωοτοκία

Η σεξουαλική ωρίμανση του ακμαίου ολοκληρώνεται τον Μάιο. Ακολουθεί η περίοδος του ζευγαρώματος και της ωοτοκίας, η οποία είναι εξαιρετικά μακρά, αφού μπορεί να διαρκέσει από τα τέλη της Άνοιξης μέχρι και το Φθινόπωρο – εφόσον οι μέρες εξακολουθούν να παραμένουν ζεστές.

Το ζευγάρωμα πραγματοποιείται με θερμοκρασίες που κυμαίνονται μεταξύ 19,5 και 37 °C, ενώ η ωοτοκία παρατηρείται με θερμοκρασίες κυμαινόμενες μεταξύ 25 και 40 °C.

Τα θηλυκά ενήλικα του Καπνώδη είναι εξαιρετικά παραγωγικά, μιας και μπορούν να γεννήσουν το καθένα 1000 ή και περισσότερα αυγά.

Ωοθεσία

Όταν η μέση ημερήσια θερμοκρασία φτάσει τους 25 0C και πάνω ξεκινά η απόθεση των αυγών, εντός μιας περιοχής περίπου 50 cm γύρω από την βάση του κορμού του δέντρου (σπάνια και σε ρωγμές του ίδιου του φλοιού της βάσης του) και βάθους από 3 έως 12 cm – που κάποιες φορές μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 20 cm.

Εάν το έδαφος είναι ελαφρύ τότε τα θηλυκά αποθέτουν τα αυγά τους απευθείας στην επιφάνεια· εάν είναι μέσης υφής ή βαρύ τα αποθέτουν σε εδαφικές ρωγμές. Δεν είναι ασύνηθες ωστόσο, η ωοθεσία να πραγματοποιείται ακόμα και σε προφυλαγμένα σημεία κάτω από πέτρες. 

Ανεξαρτήτως συγκεκριμένης επιλογής, τα θηλυκά του Καπνώδη θα γεννήσουν μόνο σε εκείνες τις θέσεις οι οποίες είναι προσήλιες, θερμές και ξηρές, και θα αποφύγουν τόσο τα εδάφη που η υγρασία του ξηρού βάρους των ξεπερνά το 10%, όπως και όσα από αυτά έχουν δεχτεί εντομοκτόνα σκευάσματα σε μορφή σκόνης.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, η απόθεση των αυγών θα πραγματοποιηθεί μόνο σε καθαρές εδαφικές περιοχές, και μάλιστα μέχρι και την απόσταση των 120 cm ή και περισσότερο από την βάση του κορμού των δέντρων.

Τα θηλυκά ακμαία, αφού ολοκληρώσουν την ωοθεσία, έπειτα από 3 έως 4 ημέρες τερματίζουν ευδοκίμως και τον βίο τους.

Εκκόλαψη των Αυγών του Καπνώδη

Τα αυγά του Καπνώδη επηρεάζονται άμεσα από την σχετική υγρασία. Σε συνθήκες χαμηλής σχετικής υγρασίας η εκκόλαψη των αυγών ευνοείται, ενώ αντιθέτως σε συνθήκες υψηλής σχετικής υγρασίας η εκκόλαψη καθίσταται δύσκολη έως αδύνατη.

Το χρονικό διάστημα εκκόλαψης των αυγών εξαρτάται από τη θερμοκρασία. Έτσι με θερμοκρασίες 20 0C οι προνύμφες εκκολάπτονται μέσα σε 30 ημέρες, ενώ στους 35 0C χρειάζονται μόνον 7 ημέρες. Κάτω από τους 18 0C και άνω των 45 0C δεν γίνεται επώαση. Όσον αφορά το ποσοστό εκκόλαψης των αυγών, αυτό φτάνει περίπου το 80%.

Εμφάνιση Προνυμφών & Προσβολή

Μετά την εκκόλαψη των αυγών, οι προνύμφες κατευθύνονται προς τις ρίζες του ξενιστή, έχοντας την ικανότητα να διανύσουν μέχρι 60 cm.

Για να μετακινηθούν αξιοποιούν και τις περισταλτικές μυϊκές συσπάσεις του σώματός τους, αλλά πρωτίστως τις τρίχες που περιβάλλουν κάθε σωματικό δακτύλιο, και οι οποίες αποβάλλονται με την πρώτη έκδυση, πράγμα που σημαίνει πως μέχρι τότε θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει την είσοδο στον ξενιστή.

Το χρονικό διάστημα από την εκκόλαψη των προνυμφών μέχρι την πραγματοποίηση της προσβολής δεν ξεπερνά τις 3 ημέρες, ειδάλλως τα νεογέννητα του Καπνώδη πεθαίνουν.

Από το σύνολο των εκκολαφθέντων προνυμφών, υπολογίζεται πως μόνο το 1 έως 2% καταφέρνει πράγματι να διεισδύσει στις ρίζες των δέντρων των ξενιστών – ρίζες οι οποίες όσο πιο επιφανειακά βρίσκονται τόσο περισσότερο ευνοούν την επιβίωση.

Οι Προνύμφες Εντός του Ξενιστή

Αφού οι προνύμφες εγκατασταθούν, ξεκινούν να ορύσσουν στοές, έχοντας την δυνατότητα όντας ακόμα μικρές να μετακινηθούν από την μία ρίζα προς μιαν άλλη. Από κει και ύστερα όμως παραμένουν σε εκείνη που επέλεξαν, και η οποία αρχικά μπορεί να είναι λεπτή, μα καθώς μεγαλώνουν υποχρεούνται να προωθηθούν μέσω αυτής σε όλο και παχύτερες περιοχές του δέντρου.

Οι στοές που ορύσσουν οι προνύμφες ξεκινούν κάτω από τον φλοιό, στο κάμβιο, και φτάνουν μέχρι το ξύλο, γεμίζοντας με τα συμπιεσμένα ρινίσματα αυτού (πριονίδι) – προϊόντα της δράσης των.

Οι στοές κατευθύνονται τόσο προς τα επάνω, όσο και προς τα κάτω, στις κεντρικές ρίζες, προοδευτικά γίνονται όλο και πιο πλατιές, και σε κάθε ξενιστή μπορεί να υπάρχουν περισσότερες από μία, όπου αναπτύσσεται αντίστοιχος αριθμός προνυμφών.

Δέν είναι σπάνιο, το μήκος των στοών να ξεπερνά το 1,5 m, ενώ μέσα σε κάθε στοά η προνύμφη απαντάται ως επί το πλείστον αναδιπλωμένη, με το σώμα της να εμφανίζεται υπό τα σχήματα U ή S.

Ανάπτυξη & Ενηλικίωση Προνυμφών του Capnodis tenebrionis

Η ανάπτυξη των προνυμφών του Καπνώδη είναι εξαιρετικά βραδεία, φτάνοντας μέχρι το χρονικό διάστημα των 10 έως 12 μηνών, ενώ πραγματοποιείται πάντοτε στον ίδιο ξενιστή.

Εντός του τελευταίου, την εκάστοτε περίοδο του έτους, απαντώνται προνύμφες διαφόρων μεγεθών και συνεπώς και ηλικίας – γεγονός που όπως είναι προφανές, σχετίζεται άμεσα και με το πότε αυτές θα ενηλικιωθούν, αλλά και με την διάρκεια του βιολογικού κύκλου του εντόμου.

Ως προς τα ανωτέρω έχει βρεθεί πως προνύμφες οι οποίες εκκολάφτηκαν τον Ιούλιο, μπορούν να φτάσουν τον Φεβρουάριο το μήκος των 60 mm, πράγμα το οποίο σημαίνει πως αυτές θα ενηλικιωθούν πριν συμπληρώσουν το ένα έτος.

Από την άλλη, προνύμφες που εκκολάφτηκαν κατά τα τέλη του Αυγούστου, βρέθηκαν στα τέλη του Δεκεμβρίου να έχουν φτάσει μόλις τα 10 mm, πράγμα το οποίο σημαίνει πως ετούτες θα ενηλικιωθούν τον δεύτερο χρόνο, κι άρα ο βιολογικός κύκλος τους θα είναι διετής.

Κατά τα λοιπά και ο Καπνώδης για να φθάσει στην ενηλικίωση αρχικά χρειάζεται να περάσει όλα τα προνυμφικά στάδια.

Κι αφού κάτι τέτοιο γίνει κατορθωτό, αμέσως μετά θα βρεθεί στην φάση της πλαγγόνας, όπου και θα διέλθει το νυμφικό στάδιο (χρυσαλλίδωση) στο ξύλο του λαιμό του δέντρου, εντός του θαλάμου νύμφωσης, μήκους περίπου 3 cm.

Τέλος, 3 έως 5 εβδομάδες αργότερα, οι πλαγγόνες θα μεταμορφωθούν σε ακμαία, τα οποία θα εξέλθουν αφού πρώτα τρυπήσουν τον φλοιό του κορμού του ξενιστή.

Μετακίνηση, Πτήση & Διατροφή των Ενηλίκων του Καπνώδη

Οι μετακινήσεις και η διασπορά των ακμαίων ξεκινούν για τα μεν αρσενικά με θερμοκρασίες κυμαινόμενες μεταξύ 21 και 25 oC, για τα δε θηλυκά με θερμοκρασίες κυμαινόμενες μεταξύ 26 και 30 oC.

Από την άλλη, όσον αφορά τις πτήσεις, αυτές γενικά πραγματοποιούνται το μεσημέρι, και μιας και ο Καπνώδης είναι μεγάλο και στιβαρό έντομο, έχουν έναν χαρακτηριστικό δυνατό βόμβο.

Οι ιδανικές συνθήκες τόσο για την εκτέλεση των πτήσεων των ακμαίων του, όσο και για την διατροφική δραστηριότητά τους, είναι όταν επικρατούν θερμοκρασίες από 30 0C και άνω και η ταχύτητα του ανέμου δεν ξεπερνά τα 4 m/s (περίπου τα 2 Μποφόρ).

Το μέγιστο της πτήσης των ενηλίκων ατόμων, εντοπίζεται σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται μεταξύ 31 και 35 oC, ενώ τα θερμοκρασιακά όρια για την διατροφή και μετακίνηση των βρίσκονται μεταξύ των 15 και 45 °C.

Στους 15 °C ο Καπνώδης δεν μετακινείται και δεν θρέφεται, όπως αλλωστε και στους 45 °C – αν και εδώ μπορεί να παρατηρηθεί μια ολιγόωρη μετακίνηση.

Διαχείμαση

Ο Καπνώδης διαχειμάζει είτε ως προνύμφη, είτε ως ενήλικο: όταν ο βιολογικός κύκλος ολοκληρώνεται σε δύο χρονιά τότε διαχειμάζει ως προνύμφη εντός της στοάς, στον κορμό του προσβεβλημένου δέντρου, ενώ στον μονοετή βιολογικό κύκλο, η διαχείμαση πραγματοποιείται με την μορφή του ενηλίκου.

Το ενήλικο βρίσκει καραφύγιο μέσα ή έξω από τον οπωρώνα. Μέσα στον οπωρώνα καταφεύγει σε εδαφικές ρωγμές κοντά σε ζιζάνια, ή εάν αυτός είναι καθαρός τότε καταφεύγει σε προφυλαγμένες θέσεις κοντά σε ζιζάνια που βρίσκονται περιμετρικά του οπωρώνα, σε περιοχές όπου υπάρχουν φιδοφωλιές, ή σε κατάλληλες θέσεις στα αρδευτικά κανάλια, ή ακόμα και μακρύτερα.

Το ποσοστό επιβίωσης των ενηλίκων κατά την διάρκεια του χειμώνα είναι περίπου 50%.

Καπνώδης ή Μυλωνάς (Capnodis tenebrionis)

Προνύμφη Capnodis tenebrionis με το «Λ» του Προθώρακα
Προνύμφη Capnodis tenebrionis με το «Λ» του Προθώρακα

Ενότητα

Καπνώδης ή Μυλωνάς (Capnodis tenebrionis) - Παραπομπές

Τις Παραπομπές αυτού του πλατυκέφαλου άρθρου της ‘Καλλιέργειας’, που φέρει τον τίτλο Καπνώδης ή Μυλωνάς (Capnodis tenebrionis), παρουσιάζουν παραπλεύρως οι The Fratellis, με το τραγούδι τους Flathead.

Ἐν Χορδαῖς καὶ Όργάνῳ

Ένα πλατυκέφαλο τραγούδι για ένα πλατυκέφαλο έντομο. 

Αναπαραγωγή Βίντεο

Κοινοποίηση

Η χρήση του υλικού, όπου δεν αναφέρονται ή υπονοούνται δικαιώματα τρίτων (όπως π.χ. των φωτογραφιών ή των οπτικοακουστικών αρχείων – με την εξαίρεση βέβαια όσων ανήκουν στην «Καλλιέργεια»), είναι απολύτως ελεύθερη. Η διάδοση του, ενδεχομένως, χρήσιμη.

Μετάβαση στο περιεχόμενο