Καλλιέργεια της Παυλώνιας, Έδαφος και Θέση - Δέντρο Παυλώνιας (Paulownia fargesii)
Δέντρο Παυλώνιας (Paulownia fargesii)

Καλλιέργεια της Παυλώνιας - 2ο μέρος

Στο δεύτερο μέρος του αφιερώματος στην καλλιέργεια της Παυλώνιας εξετάζονται και παρουσιάζονται τα εδαφικά χαρακτηριστικά που ευνοούν την ανάπτυξή του δέντρου καθώς και οι ενδεικνυόμενες περιοχές για την φύτευσή του σε μεγάλη κλίμακα.

Αντιθέτως δεν εξετάζεται καθόλου η ακατάληπτη Κινέζικη γραφή – ωστόσο κάτι μπορεί να προκύψει σχετικά με αυτό το θέμα στο, κατά κάποιον τρόπο, άμεσα προβλεπτό μέλλον.

Καλλιέργεια της Παυλώνιας

Καλλιέργεια της Παυλώνιας - Νεαρά Δέντρα Παυλώνιας (Paulownia elongata)
Παυλώνια - Νεαρά Δέντρα (Paulownia elongata)
Καλλιέργεια της Παυλώνιας - Ανθισμένο Δέντρο Παυλώνιας (Paulownia tomentosa)
Ανθισμένο Δέντρο Παυλώνιας (Paulownia tomentosa)

Έδαφος

Κατάλληλα εδάφη για την καλλιέργεια της Παυλώνιας είναι τα ελαφρά προσχωσιγενή αμμοπηλώδη / πηλοαμμώδη έως αμμοαργιλώδη με βάθος μεγαλύτερο από 0,75-1 m. Από την άποψη της γονιμότητας του εδάφους, έρευνες δείχνουν ότι η Παυλώνια μπορεί να παρουσιάσει ικανοποιητική ανάπτυξη ακόμα και σε άγονα εδάφη με μικρή περιεκτικότητα σε θρεπτικά. Για να συμβεί κάτι τέτοιο θα πρέπει αυτά τα εδάφη να έχουν την κατάλληλη υφή και να στραγγίζουν, να μην νεροκρατούν.

Σε καμία περίπτωση δεν ανέχεται τα βαριά εδάφη, στα οποία το ποσοστό της αργίλου είναι μεγαλύτερο από 25% και το εδαφικό πορώδες μικρότερο από 50%. Εάν μέσα σε αυτά τα πλαίσια το ποσοστό αργίλου πλησιάζει τις ανώτατες τιμές και εντοπίζεται στα ανώτερα στρώματα παρατηρείται γρήγορη ανάπτυξη τα πρώτα χρόνια, αλλά στην συνέχεια επιβραδύνεται.

Αυτό το φαινόμενο οφείλεται στο γεγονός πως η άργιλος  παρέχοντας αρχικά τα αναγκαία θρεπτικά στην Παυλώνια δεν δημιουργεί τις απαραίτητες συνθήκες ώστε το ριζικό σύστημα του δέντρου να αναπτυχθεί σε βάθος. Συνέπεια αυτού αποτελεί η αδυναμία του ριζικού συστήματος να υποστηρίξει τις κατοπινές θρεπτικές της ανάγκες.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Παυλώνια μπορεί να παρουσιάζει ρηχό ή βαθύ ριζικό σύστημα και το εάν θα έχει την μία ή τη άλλη μορφή καθορίζεται κατά μείζονα λόγο από τις εκάστοτε εδαφοκλιματικές συνθήκες. Πιο ανθεκτικές στα αργιλώδη εδάφη είναι κατά σειρά η Paulownia fortunei και η P. tomentosa και ελάχιστα έως καθόλου η P. elongata.

Η καλλιέργεια της Παυλώνιας θα πρέπει να γίνεται σε εδάφη των οποίων η αλατότητα είναι μικρότερη του 1%. Η παρουσία νερού ευνοεί την καλλιέργεια της Παυλώνιας, αρκεί ο υδροφόρος ορίζοντας να βρίσκεται σε βάθος 1,50 m από την επιφάνεια του εδάφους.

Η Παυλώνια αναπτύσσεται σε εδαφικό pH που κυμαίνεται από 5.0 μέχρι 8.9, ωστόσο ευδοκιμεί σε εδαφικό pH 6. Η άριστη θερμοκρασία εδάφους για την καλλιέργεια της Παυλώνιας βρίσκεται στους 15-16 0C.

Καλλιέργεια της Παυλώνιας

Καλλιέργεια της Παυλώνιας - Νεαρά Δέντρα Παυλώνιας (Paulownia tomentosa)
Νεαρά Δέντρα Παυλώνιας (Paulownia tomentosa)

Επιλογή Θέσης γα την Καλλιέργεια της Παυλώνιας

Η Παυλώνια δείχνει εξαιρετική προσαρμοστικότητα σε ένα μεγάλο υψομετρικό εύρος. Κατάλληλες περιοχές είναι εκείνες που βρίσκονται σε υψόμετρο από τα 200 μέχρι τα 1300 m πάνω από το επίπεδο της θάλασσας. Η καλλιέργεια της Παυλώνιας δεν ενδείκνυται σε ανεμόπληκτες περιοχές διότι, ανάμεσα στα άλλα κινδυνεύει, να αφυδατωθεί.

Επίσης καλό είναι να αποφεύγεται η φύτευσή της σε θέσεις με νότια έκθεση, μιας και λόγω του λεπτού φλοιού της είναι αυξημένος ο κίνδυνος ηλιοεγκαυμάτων. Εάν φυτευθεί με τέτοιο προσανατολισμό συνιστάται απαραιτήτως το βάψιμο των κορμών.

Η ανάπτυξή της Παυλώνιας ευνοείται σε ελαφρώς επικλινή εδάφη.

Περιοχές στις οποίες παρατηρούνται πρώιμοι φθινοπωρινοί και όψιμοι ανοιξιάτικοι παγετοί θα πρέπει οπωσδήποτε να αποφεύγονται.

Ωστόσο δεν πρέπει, κατά κανέναν τρόπο, να αποφεύγεται η ακρόαση του δημοφιλούς Κινέζικου εμβατηρίου Radetzky March, του γνωστού Κινέζου συνθέτη Johann Strauss. Θα πρέπει να ακούγεται και να ακούγεται δυνατά.

[printfriendly]

Κοινοποίηση

Η χρήση του υλικού, όπου δεν αναφέρονται δικαιώματα τρίτων, είναι απολύτως ελεύθερη. Η διάδοση του, ενδεχομένως, χρήσιμη.

ΦΡΕΣΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο