Καλλιέργεια της Μηλιάς στον Κήπο - Ώριμα Κόκκινα Μήλα στο Δέντρο
Καλλιέργεια της Μηλιάς στον Κήπο - Ώριμα Κόκκινα Μήλα στο Δέντρο

Η Καλλιέργεια της Μηλιάς στον Κήπο

Η καλλιέργεια της Μηλιάς στον κήπο, δηλαδή της Malus domestica δεν παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες, εφόσον πληρούνται οι βασικές προϋποθέσεις για την ορθή φύτευσή της.

Το ποιές είναι αυτές, πως γίνεται η φύτευση της, ποιά λίπανση χρειάζεται καθώς και το πότισμα του δέντρου προσεγγίζονται διεξοδικά, σε ένα ακόμα εμβριθέστατο άρθρο.

Ένα άρθρο το οποίο, η ακαταπόνητη συντακτική ομάδα της ‘Καλλιέργειας’ φιλοτέχνησε με μόχθο.

Η οποία ομάς από σεμνότητα και μόνο, σταματά εδώ να αυτοθαυμάζεται.

Αλλά θα συνεχίσει κατά μόνας.

Ο οικιακός κήπος, εφόσον το κλίμα και ο χώρος το επιτρέπουν, μπορεί να περιλαμβάνει και μηλιές

Μικρός Οικιακός Μηλεώνας σε Καρποφορία
Καλλιέργεια της Μηλιάς στον Κήπο - Μικρός Οικιακός Μηλεώνας σε Καρποφορία
Τυπωθήτω | Print

Κλίμα και Έδαφος

Το κλίμα και το έδαφος είναι αποφασιστικοί παράγοντες για την δυνατότητα της καλλιέργειας της Μηλιάς όπως και για την επιλογή των ποικιλιών της.

Κλίμα

Η καλλιέργεια της Μηλιάς στον κήπο πραγματοποιείται με επιτυχία σε περιοχές
υγρές με ψυχρούς χειμώνες και δροσερά καλοκαίρια
. Ως προς τις θερμοκρασίες οι Μηλιές αντέχουν ελάχιστες έως -40 0C ενώ οι μέγιστες, για μιαν ικανοποιητική παραγωγή, δεν πρέπει να ξεπερνούν τους 29 0C.

Για την διακοπή του λήθαργου της Μηλιάς απαιτείται η έκθεση του δέντρου σε χαμηλές θερμοκρασίες από τους 0 μέχρι τους 7 0C. Οι ώρες έκθεσης στο ψύχος εξαρτώνται από την εκάστοτε ποικιλία και κυμαίνονται γενικά μεταξύ 800 και 1700. Βέβαια υπάρχουν και ποικιλίες που χρειάζονται λιγότερες ώρες, 250 έως 300, οι οποίες είναι κατάλληλες για φύτευση σε θερμότερες περιοχές.

Έδαφος

Τα δέντρα της Μηλιάς μπορούν να φυτευθούν σε ποικίλους εδαφικούς τύπους εκτός από τα βαριά και αργιλώδη. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να αποφεύγεται η φύτευση των δέντρων σε εδάφη που νεροκρατούν καθώς και σε εκείνα των οποίων το βάθος είναι λιγότερο από 45 cm.

Σε σχέση με το εδαφικό pH, οι Μηλιές αναπτύσσονται στα μετρίως όξινα έως ουδέτερα εδάφη, με εύρος τιμών μεταξύ 6 και 7, αλλά η άριστη τιμή για την καλλιέργεια τους βρίσκεται στο 6,5.

Θέση και Έκθεση

Η Μηλιά αναπτύσσεται καλύτερα και παράγει ποιοτικότερα μήλα σε ημιορεινές ή ορεινές τοποθεσίες. Στα πεδινά ωστόσο, η παραγωγή των μήλων είναι σαφώς μεγαλύτερη.

Ως προς την έκθεση, οι Μηλιές χρειάζονται θέσεις πλήρως προσήλιες. Εναλλακτικά, μπορούν να φυτευτούν σε θέσεις στις οποίες θα δέχονται απευθείας το ηλιακό φως για τουλάχιστον 8 ώρες την ημέρα.

Καλλιέργεια της Μηλιάς στον Κήπο

Καλλιέργεια της Μηλιάς στον Κήπο - Η Ποικιλία Μηλιάς Honeycrisp
Καλλιέργεια της Μηλιάς στον Κήπο - Η Ποικιλία Μηλιάς Honeycrisp

Επιλογή της Κατάλληλης Ποικιλίας για την Καλλιέργεια της Μηλιάς στον Κήπο

Η Μηλιά είναι δέντρο του οποίου οι περισσότερες και πιο δημοφιλείς ποικιλίες είναι αυτόστειρες. Εφόσον ο ερασιτέχνης καλλιεργητής επιθυμεί να εγκαταστήσει στον κήπο του κάποια από αυτές, τότε ατυχώς για αυτόν και ευτυχώς για τους παραγωγούς δενδρυλλίων θα πρέπει να φυτεύσει τουλάχιστον δύο δέντρα Μηλιάς διαφορετικών ποικιλιών. Μάλιστα αυτές οι ποικιλίες Μηλιάς θα πρέπει να είναι άριστοι επικονιαστές η μία για την άλλη.

Επιτυχής συνδυασμός τέτοιων ποικιλιών είναι για παράδειγμα:

  • Η Super Redchief με επικονιαστές τις Golden Smoothee, Gala και Granny Smith. 
  • Η Golden Delicious με επικονιαστές τις Gala, Red Delicious και Granny Smith.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει αρκετός χώρος για την φύτευση και δεύτερου δέντρου, τότε αναγκαστικά ο ερασιτέχνης καλλιεργητής θα περιορίσει τις επιλογές του στις ελάχιστες αυτογόνιμες ποικιλίες Μηλιάς όπως είναι οι Granny Smith, George Cave και Red Windsor ή μερικώς αυτογόνιμες όπως είναι οι Gala και η Orleans Reinette.

Καλλιέργεια της Μηλιάς στον Κήπο

Καλλιέργεια της Μηλιάς στον Κήπο - Η Ποικιλία Μηλιάς Stark® Golden Delicious
Καλλιέργεια της Μηλιάς στον Κήπο - Η Ποικιλία Μηλιάς Stark® Golden Delicious

Αποστάσεις Φύτευσης

Η Μηλιά πολλαπλασιάζεται με εμβολιασμό της επιθυμητής ποικιλίας πάνω σε επιλεγμένα υποκείμενα. Τα υποκείμενα διαθέτουν ορισμένα ελκυστικά χαρακτηριστικά, τα οποία μεταξύ άλλων, επιδρούν και στην ανάπτυξη των δέντρων.

Γνωρίζοντας το υποκείμενο καθώς και τις διαστάσεις του ώριμου δέντρου, συνιστάται στον ερασιτέχνη καλλιεργητή να φυτεύσει τα δέντρα σε απόσταση ίση με το τελικό ύψος τους.

Έτσι θα αποφευχθούν φαινόμενα ανταγωνισμού μεταξύ των δέντρων της Μηλιάς ενώ θα εξασφαλισθεί και ο άριστος φωτισμός τους, με συνέπεια την παραγωγή εξαιρετικής ποιότητας Μήλων.

Καλλιέργεια της Μηλιάς στον Κήπο

Προαπαιτούμενα για την Ορθή Φύτευση των Δενδρυλλίων Μηλιάς

Η επιτυχής εγκατάσταση και καλλιέργεια της Μηλιάς στον κήπο καθορίζεται, μεταξύ άλλων, από:

  • Την κατάλληλη εποχή φύτευσης
  • Την ορθή προετοιμασία του εδάφους του κήπου και της διάνοιξης των λάκκων

Κατάλληλη Εποχή Φύτευσης

Η κατάλληλη εποχή προσδιορίζεται από τον τύπο του προσφερόμενου δενδρυλλίου. Εάν αυτό είναι γυμνόριζο τότε μπορεί να φυτευθεί καθ΄ όλη την περίοδο του Χειμώνα, που θα έχει ρίξει τα φύλλα του.

Βέβαια, η χειμωνιάτικη φύτευση των δενδρυλλίων Μηλιάς διαφοροποιείται ανάλογα με την περιοχή: σε σχετικά θερμές είναι προτιμότερο να φυτεύονται στην αρχή του χειμώνα ενώ στις ψυχρότερες στα τέλη. Ωστόσο σε καμιά περίπτωση δεν πραγματοποιείται φύτευση λίγο πριν, κατά, ή λίγο μετά την επικράτηση παγετού.

Από την άλλη, τα δενδρύλλια που προσφέρονται σε γλάστρα ή με μπάλα χώματος μπορούν να φυτευτούν όλο το έτος εκτός από τις περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων.

Ορθή Προετοιμασία Εδάφους

Το έδαφος γύρω από τις περιοχές διάνοιξης των λάκκων και σε διάμετρο τουλάχιστον 1,5 με 2 μέτρα καθαρίζεται από ζιζάνια και το ίδιο γίνεται εάν τα δενδρύλλια Μηλιάς πρόκειται να φυτευθούν εντός εκτάσεως με χλοοτάπητα.

Κατόπιν πραγματοποιείται η διάνοιξη των λάκκων. Το βάθος των λάκκων συνιστάται να είναι περίπου 60 με 70 cm ενώ το πλάτος τους από 40 έως 60 cm στην επιφάνεια και κατά 2/3 μικρότερο στον πάτο. Το αφαιρούμενο χώμα τοποθετείται στο πλάι του λάκκου, ο οποίος και  παραμένει ανοικτός για 15 περίπου ημέρες.

Αμέσως μετά την πάροδο αυτού του χρονικού διαστήματος, στο εκσκαφέν χώμα προστίθεται 1/3 έως 1/2 κατ’ όγκον οργανική ουσία – τύρφη ή κομπόστ. Γίνεται ανάμιξη των υλικών ώστε το τελικό προϊόν να είναι ομοιογενές. Με αυτό το μίγμα οι λάκκοι σκεπάζονται και αφήνονται για άλλες 15 ημέρες.

Καλλιέργεια της Μηλιάς στον Κήπο

Τα Λευκορόδινα Άνθη της Μηλιάς
Καλλιέργεια της Μηλιάς στον Κήπο - Τα Λευκορόδινα Άνθη της Μηλιάς

Η Φύτευση των Δενδρυλλίων της Μηλιάς

Μετά τη πάροδο του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος φτάνει η ώρα της φύτευσης. Ανοίγονται και πάλι οι λάκκοι, το βάθος των οποίων συνιστάται να είναι ελάχιστα πιο μεγάλο από το μήκος των ριζών των δενδρυλλίων της Μηλιάς, ενώ η διάμετρός τους δύο φορές το πλάτος των ριζών.

Η υπόλοιπη διαδικασία πραγματοποιείται σύμφωνα με τα όσα έχουν γραφεί στο σχετικό άρθρο της ‘Καλλιέργειας’, το αφιερωμένο στην φύτευση των γυμνόριζων δέντρων.

Σε γενικές γραμμές, η ίδια διαδικασία φύτευσης ακολουθείται και για τα γλαστρωμένα ή με μπάλα χώματος δενδρύλλια Μηλιάς.

Καλλιέργεια της Μηλιάς στον Κήπο

Η Λίπανση της Μηλιάς στον Κήπο

Η συγκομιδή μήλων από τα δέντρα σημαίνει ταυτόχρονα και την αφαίρεση από το έδαφος ανάλογων του συγκομιζόμενου προϊόντος θρεπτικών στοιχείων. Η αναπλήρωση αυτών των στοιχείων δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα από φυσικές διαδικασίες, για αυτό και συνιστάται η προσθήκη λιπασμάτων, είτε βιολογικών είτε ανοργάνων.

Η προσθήκη των λιπασμάτων επιτρέπει τον εφοδιασμό των δέντρων Μηλιάς με αυτά τα αναγκαία για την ανάπτυξη και ικανοποιητική παραγωγή τους στοιχεία.

Ενδεικτικά λοιπόν αναφέρεται, πως για τα νεαρά δέντρα συνιστάται:

  • Στις αρχές της άνοιξης, τον πρώτο χρόνο, η εφαρμογή λιπάσματος του τύπου (10-10-10) και σε ποσότητα 200 με 250 g, σε απόσταση 50 έως 70 cm γύρω από αυτά
  • Τα επόμενα χρόνια, η προσθήκη λιπάσματος του τύπου (10-10-10), σε ποσότητα 160 με 170 g το έτος για κάθε 1 cm διάμετρο κορμού, μετρημένη στα 30 cm από το έδαφος

Για τα ώριμα δέντρα της Μηλιάς, συνιστάται η εφαρμογή του ίδιου τύπου λιπάσματος αλλά η μέγιστη ποσότητα αυτού δεν μπορεί να ξεπερνά τα 0,9 με 1,1 kg ανά δέντρο και έτος.

Επιπροσθέτως, σε περιοχές που είναι γνωστή η έλλειψη Βορίου ή/και δαπιστώνεται  τροφοπενία Βορίου στις Μηλιές, συνιστάται μια φορά κάθε 3 με 4 χρόνια η προσθήκη Βόρακα και σε ποσότητα 200 με 250 g ανά ώριμο δέντρο.

Καλλιέργεια της Μηλιάς στον Κήπο

Η Ημιαυτογόνιμη Νάνα Ποικιλία Μηλιάς Fiesta
Καλλιέργεια της Μηλιάς στον Κήπο - Η Ημιαυτογόνιμη Νάνα Ποικιλία Μηλιάς Fiesta

Η Άρδευση της Μηλιάς στον Κήπο

Η Μηλιά χρειάζεται κατά την φάση ανάπτυξης επαρκείς ποσότητες νερού. Σε περιόδους ανομβρίας ή σε περιοχές με όχι συχνές βροχοπτώσεις μάλιστα, επιβάλλεται το τακτικό πότισμα των δέντρων, ώστε να μην στεγνώνει το έδαφος στην περιοχή της ριζόσφαιρας.

Και για το πότισμα ενδεικτικά αναφέρεται, πως από τον Μάϊο μέχρι και τον Οκτώβριο τα δέντρα της Μηλιάς πρέπει να λαμβάνουν περίπου 600 mm νερού.

Περισσότερη από την μισή ποσότητα συνιστάται να χορηγείται τους καλοκαιρινούς μήνες.

Ενότητα

Παραπομπές

Τις Παραπομπές του άρθρου με τίτλο Η Καλλιέργεια της Μηλιάς στον Κήπο, παρουσιάζει παραπλεύρως ο Κωσταντής Πιστιόλης δια του δημοτικού τραγουδιού με τίτλο Μαύρα μου μάτια και γλυκά.

Ἐν Χορδαῖς καὶ Όργάνῳ

Ο Κωσταντής Πιστιόλης τραγουδά και παίζει κλαρίνο στο Μαύρα Μου Μάτια και Γλυκά.

Αναπαραγωγή Βίντεο

Κοινοποίηση

Η χρήση του υλικού, όπου δεν αναφέρονται ή υπονοούνται δικαιώματα τρίτων (όπως π.χ. των φωτογραφιών ή των οπτικοακουστικών αρχείων – με την εξαίρεση βέβαια όσων ανήκουν στην «Καλλιέργεια»), είναι απολύτως ελεύθερη. Η διάδοση του, ενδεχομένως, χρήσιμη.

Μετάβαση στο περιεχόμενο