Καλλιέργεια της Ρίγανης - Ματσάκι Φρέσκιας Ρίγανης
Ματσάκι Φρέσκιας Ρίγανης

H Καλλιέργεια της Ρίγανης - Κλίμα και Έδαφος για την Φύτευση του Origanum vulgare subsp. hirtum

Η καλλιέργεια της ρίγανης παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Και ένας βασικός λόγος γιαυτό, είναι η ολοένα αυξανόμενη ζήτηση των παραγόμενων προϊόντων της, δηλαδή και των υπέργειων μερών του φυτού αλλά και του αιθέριου ελαίου, το οποίο στην περίπτωση του Origanum vulgare subsp.hirtum είναι αρίστης ποιότητας.

Τα υπέργεια μέρη του φυτού δίνουν το απαραίτητο για κάθε ελληνική κουζίνα άρτυμα, την ρίγανη, αλλά χρησιμοποιούνται επίσης και ως βότανα – οι θεραπευτικές χρήσεις του οποίου θα αναφερθούν σε ένα μελλοντικό αφιέρωμα. Επίσης προσφέρουν το αιθέριο έλαιο, το ριγανέλαιο, το οποίο αξιοποιείται στην φαρμακευτική βιομηχανία, στην κοσμετική καθώς και στην βιομηχανία τροφίμων.

Από την πλευρά του υποψήφιου καλλιεργητή παρουσιάζει επίσης ενδιαφέρον, διότι η καλλιέργεια της ρίγανης είναι χαμηλού κόστους, τόσο ως προς την εγκατάσταση όσο και ως προς την ανάπτυξη και συντήρηση της φυτείας.

Η εγκατάσταση, ανάπτυξη και συντήρηση της φυτείας ρίγανης αποτελεί και το αντικείμενο ετούτης της σειράς άρθρων. Με την ευχή να βρεθούν και κανα-δυό αναγνώστες παραπάνω, παραδίδουμε και πάλι με μεγάλη υπερηφάνεια το πρώτο μέρος στο κοινό.

H Καλλιέργεια της Ρίγανης – Κλίμα και Έδαφος 

Καλλιέργεια της Ρίγανης - Ρίγανη στην Άνθιση
Ρίγανη στην Άνθιση

Κατάλληλο Κλίμα για την Καλλιέργεια της Ρίγανης

Αναφερόμενοι στο κατάλληλο κλίμα για την καλλιέργεια της ρίγανης (Origanum vulgare subsp.hirtum), πρέπει να λάβουμε υπόψιν μας πρώτα και κύρια που αυτοφύεται. Στον ελληνικό χώρο έχουν καταγραφεί αυτοφυείς πληθυσμοί ρίγανης σε ποικίλα κλιματικά περιβάλλοντα, που περιλαμβάνουν περιοχές οι οποίες βρίσκονται στο επίπεδο της θάλασσας και παρουσιάζουν όλα τα τυπικά χαρακτηριστικά του μεσογειακού κλιματικού τύπου, μέχρι ημιορεινές και ορεινές περιοχές όπου κυρίαρχος κλιματικός τύπος είναι ο εύκρατος.

Σε σχέση με το θερμοκρασιακό εύρος, το φυτό της ρίγανης αντέχει εξαιρετικά χαμηλές αλλά και υψηλές θερμοκρασίες που κυμαίνονται οι μεν κατώτερες από -29 έως -23 0C, οι δε ανώτερες από 40 έως 42 0C.

Ωστόσο, οι πλέον κατάλληλες περιοχές για την καλλιέργεια της ρίγανης είναι εκείνες όπου οι θερμοκρασίες κυμαίνονται από 4 έως 33 0C, ενώ το άριστο θερμοκρασιακά εύρος βρίσκεται μεταξύ 18 και 22 0C.

Η ρίγανη είναι φυτό το οποίο αντέχει στην ξηρασία, χαρακτηριστικό που μπορεί να αξιοποιηθεί από τον συστηματικό καλλιεργητή σε περιοχές με χαμηλό ετήσιο ύψος βροχής. Όμως σε αυτήν την περίπτωση είναι αναγκαίες 1 έως 2 αρδεύσεις κατά την περίοδο της ανθοφορίας του φυτού.

H Καλλιέργεια της Ρίγανης – Κλίμα και Έδαφος

Καλλιέργεια της Ρίγανης - Ρίγανη σε Στάδιο Άνθισης
Ρίγανη σε Στάδιο Άνθισης
Καλλιέργεια της Ρίγανης - Φύλλα Φυτού Ρίγανης
Φύλλα Φυτού Ρίγανης
Καλλιέργεια της Ρίγανης - Μέλισσα Πάνω σε Άνθος Ρίγανης
Μέλισσα Πάνω σε Άνθος Ρίγανης

Κατάλληλο Έδαφος για την Καλλιέργεια της Ρίγανης

Η ρίγανη αναπτύσσεται σχεδόν σε κάθε εδαφικό τύπο, αρκεί να έχει άριστη αποστράγγιση. Αυτό το γεγονός μπορεί να αξιολογηθεί ως θετικό, ιδίως όταν η καλλιέργεια της ρίγανης πρόκειται να γίνει σε εδάφη φτωχά και άγονα.

Σε σχέση με το pH η ρίγανη μπορεί να καλλιεργηθεί σε ελαφρώς όξινα, σε ουδέτερα, καθώς και σε ελαφρώς αλκαλικά εδάφη, δηλαδή εκεί που το εύρος του εδαφικού pH κυμαίνεται μεταξύ 6 και 8.

Όμως για την παραγωγή υψηλής ποιότητας ξηρής δρόγης και αιθέριου ελαίου, η καλλιέργεια της ρίγανης πρέπει να γίνεται σε ασβεστολιθικά εδάφη ημιορεινών περιοχών, με δροσερά καλοκαίρια, ενώ το εδαφικό pH πρέπει να βρίσκεται μεταξύ 6,5 και 7,5.

 

Κατάλληλο Μουσικό Κομμάτι για την Καλλιέργεια της Ρίγανης

Πετρο-Λούκας Χαλκιάς – ‘Σόλο Πωγωνίσιο’

Βιβλιογραφία

  1. Σκρουμπής Βύρων Γ. (1985). Αρωματικά φυτά και αιθέρια έλαια [Aromatic plants and essential oils]., Θεσσαλονίκη
  2. Goliaris A. H., Chatzopoulou P. S., Katsiotis S.T. (2002). Production of New Greek Oregano Clones and Analysis of Their Essential Oils. Journal of Herbs, Spices & Medicinal Plants, Vol. 10(1), 29-35
[printfriendly]

Κοινοποίηση

Η χρήση του υλικού, όπου δεν αναφέρονται δικαιώματα τρίτων, είναι απολύτως ελεύθερη. Η διάδοση του, ενδεχομένως, χρήσιμη.

ΦΡΕΣΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο