Οι Φυτικοί Φράχτες στον Κήπο & στο Τοπίο

Φυτικοί Φράχτες - Φράχτης Σχήματος στον Κήπο
Φυτικοί Φράχτες - Φράχτης Σχήματος στον Κήπο

Οι Φυτικοί Φράχτες στον Κήπο & στο Τοπίο αποτελούνται από τα Φυτά των Φραχτών του Κήπου και του Τοπίου, ήτανε το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε μετά από πολύωρες συζητήσεις η συντακτική ομάδα της ‘Καλλιέργειας’. Και αυτή η απέραντου διανοητικού βάθους διαπίστωση της συντακτικής ομάδας, τρόπον τινά την εξώθησε στην συγγραφή του παρόντος άρθρου και στην δημοσιοποίησή του – μιας και τα υψηλά διανοητικά επιτεύγματα πρέπει να έχουν άμεσο παραλήπτη την κοινωνία.

Δια του παρόντος άρθρου λοιπόν, η συντακτική ομάδα της ‘Καλλιέργειας’ απαντά σε ερωτήματα τα οποία ουδέποτε της τέθηκαν, όπως:

 • Τι είναι οι Φυτικοί Φράχτες;
 • Ποιός είναι ο σκοπός της δημιουργίας φυτικών φραχτών;
 • Ποιες κατηγορίες και είδη φυτικών φραχτών υπάρχουν;
 • Υπάρχει εξωγήινη ζωή ή είμαστε μόνοι μας στο Σύμπαν;

Και αν για τα πρώτα μπορεί να εγείρονται κάποιες ενστάσεις ως προς την επαρκή τεκμηρίωση των απαντήσεων, για το τελευταίο ερώτημα δεν υπάρχει χώρος για να διατυπωθεί η παραμικρή ένσταση, η παραμικρή αμφιβολία: όχι απλώς δεν είμαστε μόνοι στο Σύμπαν, αλλά στις ώρες αιχμής δεν βρίσκεις ταξί ούτε με μέσο.

Τι Είναι οι Φυτικοί Φράχτες

Φυτικός φράχτης, με την πιο πλατειά έννοια του όρου, είναι κάθε στενή επιφάνεια γης, η οποία καταλαμβάνεται μόνιμα από φυτικά σύνολα ενός ή περισσοτέρων ειδών

Από μιαν άλλη οπτική γωνία, θα μπορούσε να ειπωθεί πως φυτικός φράχτης είναι το σύνολο των ξυλωδών φυτών που φυτεύονται σε σχετικά κοντινές, κοντινές, ή πολύ κοντινές μεταξύ τους αποστάσεις, ώστε να σχηματίσουν με ή χωρίς κλάδεμα ένα φυτικό φράγμα ή τοίχο.

Η πρώτη προσέγγιση είναι αρκετά ανοικτή και από μιαν ορισμένη άποψη, πιο πλήρης. Και αυτό, μιας που επιτρέπει να συμπεριληφθούν στους φυτικούς φράχτες ακόμα και εκείνοι οι οποίοι δεν περιέχουν ξυλώδη είδη. Έτσι, μεταξύ των φραχτών, μπορούν να προσμετρηθούν και εκείνοι που δημιουργούνται από διάφορα αγρωστώδη φυτά – ορισμένοι εκ των οποίων έχουν εξαιρετικά ενδιαφέροντα λειτουργικά και άλλα χαρακτηριστικά.

Οι Φυτικοί Φράχτες στον Κήπο & στο Τοπίο

Ιστορία των Φυτικών Φραχτών

Οι Φυτικοί Φράχτες φαίνεται πως εξελίχθηκαν και αναπτύχθηκαν σχεδόν παράλληλα και μαζί με την επινόηση, εξέλιξη και ανάπτυξη της γεωργίας. Τα παλαιότερα ίχνη χρήσης φυτικών φραχτών πηγαίνουν πίσω τουλάχιστον 6000 χρόνια πριν από την σημερινή εποχή.

Νεολιθική Εποχή

Στην Νεολιθική Εποχή, οι Φυτικοί Φράχτες χρησιμοποιούνται για την προστασία των καλλιεργούμενων γαιών με σιτηρά. Περιζώνουν μικρής έκτασης χωράφια, προφυλάσσοντας τις καλλιέργειες κυρίως από τον άνεμο.

Αρχαιότητα

Αφήνοντας την Προϊστορία και μπαίνοντας στην Ιστορική εποχή εμφανίζονται οι πρώτες αναμφισβήτητες περιγραφές φυτικών φραχτών.  Συγκεκριμένες αναφορές γίνονται την Ρωμαϊκή περίοδο, όπου μάλιστα σημειώνονται και οι πρώτες περιγραφές φυτικών φραχτών που καλλιεργούνται αποκλειστικά για καλλωπιστικούς σκοπούς.

Μια αναφορά στους φυτικούς φράχτες υπάρχει στο έργο του Siculus Flaccus. Ο Siculus Flaccus, υπήρξε Ρωμαίος αγρονόμος και τοπογράφος του 1ου μ.Χ. αιώνα, ο οποίος φαίνεται πως εισήγαγε την διάκριση ανάμεσα στους δημόσιους, τοπικούς και ιδωτικούς δρόμους.

Σε κάποιο σημείο του έργου του, το οποίο συμπεριλήφθηκε σε μια συλλογή αγρονομικών διατριβών του 6ο αιώνα μ.Χ., γράφει: ‘Εάν οι Φυτικοί Φράχτες διαμορφώνουν το όριο της ιδιοκτησίας, καταγράψτε τα είδη που τους αποτελούν, όπως και εάν είναι αυτοφυείς ή φυτεμένοι.’

Αλλά λόγο για τους φυτικούς φράχτες κάνουν και οι Πλίνιοι – θείος και ανηψιός.

Ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος (23-79 μ.Χ.) κάνει συχνές αναφορές στα πυξάρια ή μπούξους, τους οποίους οι Ρωμαίοι μεταχειρίζονται ως φράχτες εκατέρωθεν των διαδρόμων και των μονοπατιών των κήπων.

Ο Πλίνιος ο Νεώτερος (62-110 μ.Χ.) γράφει στις ‘Επιστολές‘ του για τους κήπους της βίλας του στην Τοσκάνη, ότι είναι ποικιλμένοι με μπούξους στους οποίους δίνονται διάφορες μορφές.

Μεσαιωνικοί & Νεώτεροι Χρόνοι

Κατά τους μεσαιωνικούς χρόνους η πρακτική της δημιουργίας φυτικών φραχτών εξαπλώθηκε. Οι φυτικοί φράχτες δημιουργούνται στις παρυφές των καλλιεργήσιμων γαιών, για να διαχωρίσουν τους αγρούς και να τους προφυλάξουν πρωτίστως από την αιολική και υδατική διάβρωση.

Τα συνηθέστερα είδη φυτών που χρησιμοποιούνται για την δημιουργία φυτικών φραχτών, τουλάχιστον στην Ευρώπη, ανήκουν στα γένη Crataegus, Salix, Corylus, και Prunus.

Με τον ερχομό της Βιομηχανικής Επανάστασης, η φύτευση φραχτών διαδίδεται ακόμα περισσότερο, και μαζί με αυτούς και η φύτευση φραχτών μόνο για καλλωπιστικούς σκοπούς.

Σύγχρονη Εποχή

Έχοντας εμπεδωθεί η αξία και η σημαντική συμβολή – μεταξύ άλλων – των φυτικών φραχτών στην διαφύλαξη της βιοποικιλότητας, φαίνεται πως η πρακτική της φύτευσής τους θα διαδοθεί ακόμα περισσότερο – μετά από μια περίοδο σχετικής αδιαφορίας ή και υποβάθμισης του ρόλου τους.

Σήμερα υπολογίζεται, πως γεωργικές εκτάσεις και φυτικοί φράχτες, συνυπάρχουν περίπου στο 10% του πλανητικού εδάφους.

Για τους καλλωπιστικούς φράχτες δεν μπαίνει κανένα ζήτημα: σε οποιαδήποτε μορφή θα εξακολουθούν να έχουν βαρύνουσα παρουσία, μιας και αποτελούν σημαντικά στοιχεία της σύγχρονης κηποτεχνίας και αρχιτεκτονικής του τοπίου.

Οι Φυτικοί Φράχτες στον Κήπο & στο Τοπίο

Οι Αειθαλείς Φυτικοί Φράχτες Χρωματίζουν τον Χειμωνιάτικο Κήπο
Οι Αειθαλείς Φυτικοί Φράχτες Χρωματίζουν τον Χειμωνιάτικο Κήπο

Κατηγορίες Φυτικών Φραχτών

Σε γενικές γραμμές θα μπορούσε να ειπωθεί πως οι βασικές κατηγορίες φυτικών φραχτών είναι δύο:

 • Οι αγροτικού ή αγροδασοπονικού χαρακτήρα φράχτες
 • Και οι καλλωπιστικού χαρακτήρα φράχτες

Χωρίς να υπάρχουν αδιάπερατα στεγανά μεταξύ τους, είναι ωστόσο γεγονός, πως διαφορετικό ρόλο καλούνται να παίξουν οι μεν από τους δε, επιτελώντας διαφορετικές λειτουργίες.

Και ενώ για τους μεν πρώτους θα υπάρξει ειδικό αφιέρωμα, για τους δε δεύτερους πολλά στοιχεία θα δοθούν στην συνέχεια του άρθρου.

… Άμα τα δει ο αναγνώστης, ας μας γράψει.

Οι Φυτικοί Φράχτες στον Κήπο & στο Τοπίο

Οι Φυτικοί Φράχτες στον Κήπο & στο Τοπίο

Η παρουσία των φυτικών φραχτών στους μικρούς ή μεγάλους κήπους της πόλης και της εξοχής, επιβεβαιώνει το γεγονός πως καλύπτουν διάφορες πρακτικές και άλλες ανάγκες. Όμως ποιες είναι αυτές οι ανάγκες, ή διατυπωμένο διαφορετικά το ερώτημα, ποια είναι τα κίνητρα, οι λόγοι, για την δημιουργία φυτικών φραχτών;

Ώστε οι λόγοι της δημιουργίας φυτικών φραχτών μπορεί, μεταξύ άλλων, να είναι:

 • Αισθητικοί
 • Περιβαλλοντικοί
 • Οικολογικοί
 • Ασφάλειας
 • Προστασίας

Οι Φυτικοί Φράχτες στον Κήπο & στο Τοπίο

Οι Λειτουργικές Διαστάσεις των Φυτικών Φραχτών

Τα κίνητρα ή οι λόγοι δημιουργίας φυτικών φραχτών σε μεγάλο βαθμό αποκαλύπτουν και τις λειτουργίες που αυτοί επιτελούν ή καλούνται να επιτελέσουν σε έναν δεδομένο χώρο. Αμέσως πιο κάτω, εξετάζεται η λειτουργική διάσταση των φυτικών φραχτών ως προς τους λόγους δημιουργίας τους.

Η Αισθητική Διάσταση

Οι Φυτικοί Φράχτες, αναλόγως του τύπου τους και του είδους του φυτού η των φυτών που περιέχουν, μπορούν να είναι αντικείμενα ιδιαίτερης αισθητικής.

Κάτι τέτοιο γίνεται κατορθωτό από:

 • Την ομορφιά που πηγάζει από τα ίδια τα φυτά του φράχτη
 • Την δυνατή εντύπωση που πηγάζει από τον ίδιο τον φράχτη, όταν διαμορφώνεται σε ένα στιβαρό σχήμα

Η Περιβαλλοντική Διάσταση

Είναι γεγονός, πως τόσο σε εξοχικά, όσο και σε ημιαστικά και σε αστικά τοπία, οι καλλωπιστικοί Φυτικοί Φράχτες, επιτελούν μαζί με τα δέντρα και όλες τις λοιπές υποδομές πρασίνου ορισμένες σημαντικές περιβαλλοντικές λειτουργίες.

Πάνω σε αυτό θα μπορούσε να ειπωθεί ό,τι:

 • Εντός των πόλεων, με μια καλά μελετημένη χωροτακτικά φύτευση χαμηλού ύψους φραχτών, οι επιβλαβείς επιπτώσεις από την αστική ατμοσφαιρική ρύπανση μπορούν να αμβλυνθούν ικανοποιητικά, αφού οι Φυτικοί Φράχτες μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα του αέρα της πόλης
 • Ορισμένες πρόσφατες ερευνητικές εργασίες, παρέχουν σαφή στοιχεία, πως οι Φυτικοί Φράχτες σε δρόμους που διασχίζουν περιοχές με μεγάλου ύψους δόμηση (αστικά φαράγγια), μπορούν στο ζήτημα της βελτίωσης της ποιότητας του αέρα, να είναι αποτελεσματικότεροι από τα ψηλότερα δέντρα, των οποίων η κόμη επιβαρύνει την ποιότητα του αέρα
 • Σε περιοχές όπου οι κήποι μπορεί να είναι εκτεθειμένοι στην αιολική ή υδατική διάβρωση, οι καλά μελετημένοι Φυτικοί Φράχτες μπορούν να αποτελέσουν έναν ισχυρό αντιδιαβρωτικό παράγοντα
 • Οι Φυτικοί Φράχτες μπορούν να εμποδίσουν σε μεγάλο βαθμό την, μέσω της επιφανειακής απορροής (λόγω νερού ή αέρα), μεταφορά των ιζημάτων, των θρεπτικών ουσιών και των παρασιτοκτόνων των γετνιάζοντων αγρών ή των ίδιων των κήπων, αποτρέποντας παράλληλα την συγκέντρωση τους στα λοιπά υδάτινα σώματα, στους δρόμους και σε άλλες περιοχές
 • Οι Φυτικοί Φράχτες μπορούν να μειώσουν τα επίπεδα ηχορύπανσης, αφού τα φυτά απορροφούν τους υψηλής συχνότητας ήχους, που είναι και οι πιο ενοχλητικοί για την ανθρώπινη ακοή, ιδίως όταν αποτελούνται από αειθαλή είδη
 • Οι φυτικοί φράχτες όταν δημιουργηθούν πάνω σε αναχώματα μπορούν να μειώσουν το επίπεδο θορύβου από 6 έως 15 ντεσιμπέλ, θόρυβο τον οποίο το ανθρώπινο αυτί θα αντιληφθεί κατά ένα τρίτο έως το μισό της πραγματικής έντασης

Η Οικολογική Διάσταση

Οι Φυτικοί Φράχτες, ακόμα και μέσα στο ασφυκτικό περιβάλλον του κέντρου των πόλεων, μπορούν να αποτελέσουν μιαν οικολογική νησίδα – ενδιαίτημα πουλιών, εντόμων και ζώων.

Μαζί με τους αγροτικού χαρακτήρα φράχτες συμβάλλουν τα μέγιστα στην διατήρηση και αύξηση της βιοποικιλότητας.

Η Διάσταση της Ασφάλειας

Οι Φυτικοί Φράχτες, ενώ δεν μπορούν να αποτρέψουν την εισβολή καμιάς κυβέρνησης στον ιδιωτικό χώρο, τουναντίον μπορούν να αποτρέψουν την είσοδο μιας άλλης επαγγελματικής ομάδας – ανταγωνιστικής ως έναν βαθμό της πρώτης -, όπως είναι αυτή των κλεφτών.

Τα εγκληματολογικά δεδομένα δείχνουν πως η πάντοτε εφευρετική ομάδα των κλεφτών μπουκάρει άμεσα όταν:

 • Η πρόσβαση στην κατοικία είναι εύκολη
 • Η κατοικία είναι έρημη
 • Δεν υπάρχουν κοντά άλλες κατοικίες ή εάν υπάρχουν, οι ένοικοι δεν έχουν οπτική επαφή με την κατοικία – στόχο

Από τα παραπάνω συνάγεται, ό,τι, εφόσον η πρόσβαση στον χώρο είναι δύσκολη, δύσκολα αποφασίζει και ένας κλέφτης που τιμά το επάγγελμά του να εισβάλλει.

Για να λειτουργήσουν αποτρεπτικά οι Φυτικοί Φράχτες θα πρέπει:

 • Να είναι εξαιρετικά πυκνοί
 • Να έχουν ύψος από 2 m και πάνω 
 • Να αποτελούνται από φυτά που φέρουν αγκάθια και αιχμηρές απολήξεις
 • Να αποτελούνται από φυτά, των οποίων η περιφέρεια των φύλλων λειτουργεί ως ‘λεπίδα’

Σε γενικές γραμμές, η αποτρεπτική λειτουργία των φυτικών φραχτών, όταν εγκαθίστανται όπως περιγράφηκε παραπάνω, δεν ισχύει μόνο για την προστασία της κατοικίας αλλά ισχύει και για για την προστασία των επαγγελματικών χώρων.

Προστασία από τις Πυρκαγιές

Σε περιοχές που παρατηρείται συχνά το φαινόμενο των πυρκαγιών, όπως αυτές που συνορεύουν με δάση ή ακόμα βρίσκονται εντός των δασών, η πυρασφάλεια πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα. Προς αυτήν την κατεύθυνση, μπορούν θετικά να συμβάλλουν οι Φυτικοί Φράχτες.

Για να γίνει όμως κατορθωτό κάτι τέτοιο, θα πρέπει να επιλέγονται για την δημιουργία τους εκείνα τα είδη, τα οποία είτε αναφλέγονται δύσκολα είτε λειτουργούν ανασχετικά ως προς τις πυρκαγιές. Είναι ευνόητο, πως η ίδια προσέγγιση πρέπει να ακολουθείται και για τα υπόλοιπα φυτικά σύνολα του κήπου.

Προστασία από τον Άνεμο

Σε περιοχές ανεμόπληκτες, η δημιουργία του κατάλληλου φυτικού ανεμοφράχτη μπορεί να δώσει ένα πράσινο τείχος, που θα ελέγξει ικανοποιητικά την κίνηση και την ταχύτητα του ανέμου.

Αλλά περισσότερα σχετικά με τους φυτικούς ανεμόφραχτες, ας αναμένει ο πάντοτε υπομονετικός αναγνώστης της ‘Καλλιέργειας’, σε ένα ειδικό μελλοντικό αφιέρωμα.

Προστασία της Ιδιωτικότητας

Δεν υπάρχει τίποτα πιο ανακουφιστικό, από έναν εξαιρετικά παρατηρητικό γείτονα, ο οποίος θα μπορεί να κάνει γνωστό στον παρατηρούμενο γείτονα, τι χρώμα εσώρουχο φορά ο τελευταίος, την ώρα που ανοίγει το λάπτοπ του, καθώς πίνει τον πρωινό του καφέ στο ξύλινο τραπέζι του κήπου του, που βρίσκεται κάτω από την ξύλινη πέργκολα, με την μωβ μπουκαμβίλλια και το χιώτικο γιασεμί.

Και εάν παραδόξως, ο παρατηρούμενος γείτονας δείξει κάπως ενοχλημένος από τον οξυδερκή παρατηρητή γείτονά του, θα κινδυνέψει να χαρακτηριστεί ως εκκεντρικός, εάν αποφασίσει να υψώσει λίγο παραπάνω τον υπάρχοντα φυτικό φράχτη του, ώστε να λειτουργεί ως οπτικό φράγμα ανάμεσα στον δικό του κήπο και στον κήπο του οξυδερκούς παρατηρητή και γείτονά του.

Και εάν εντέλει υλοποιήσει την απόφασή του ο εκκεντρικός γείτονας, και φροντίσει να διαμορφώσει το ύψος του φράχτη του έτσι ώστε αυτό να είναι ευθέως ανάλογο του βάθους της οξυδέρκειας του παρατηρητικού του γείτονα, στην δε σύστασή του λάβει μέριμνα ώστε επιπροσθέτως να μετέχουν, ευάριθμα και μονίμως πεινασμένα, άγρια σαρκοφάγα φυτά, τότε οι χαρακτηρισμοί για το άτομό του θα πέφτουν βροχηδόν (ή ράιτ θρου, όπως θα έλεγε και ο Μέγας Ζαμπέτας).

Οι Φυτικοί Φράχτες στον Κήπο & στο Τοπίο

Φυτικοί Φράχτες - Αγάπανθοι Μπροστά από Κλαδευόμενο Φράχτη
Φυτικοί Φράχτες - Αγάπανθοι Μπροστά από Κλαδευόμενο Φράχτη

Είδη Φυτικού Φράχτη

Στην βάση ορισμένων κριτηρίων οι Φυτικοί Φράχτες μπορούν να ομαδοποιηθούν σε διάφορα είδη ή τύπους φραχτών.

Με Βάση το Ύψος

Οι Φυτικοί Φράχτες, με βάση το ύψος των διακρίνονται σε:

 • Πολύ Χαμηλούς, όταν το ύψος των δεν ξεπερνά τα 50 cm
 • Χαμηλούς, όταν το ύψος των δεν ξεπερνά το 1,20 m
 • Μέσου Ύψους, όταν δεν ξεπερνούν τα 2,50 m
 • Υψηλούς, όταν το ύψος τους είναι μεγαλύτερο των 2,50 m

Με Βάση την Διάρκεια Παραμονής του Φυλλώματος

Οι Φυτικοί Φράχτες, με βάση την διάρκεια παραμονής του φυλλώματος διακρίνονται σε:

 • Αειθαλείς Πλατυφύλλων, όταν αποτελούνται από αειθαλείς πλατύφυλλους θάμνους και δέντρα
 • Αειθαλείς Κωνοφόρων Φυτών, όταν αποτελούνται από κωνοφόρα είδη
 • Φυλλοβόλοι, όταν αποτελούνται από φυλλοβόλους θάμνους και δέντρα

Με Βάση την Συχνότητα Κλαδέματος

Οι Φυτικοί Φράχτες, με βάση την συχνότητα κλαδέματος διακρίνονται σε:

 • Κλαδευόμενους Φράχτες, όταν απαιτούν συχνά κλαδέματα
 • Μέτρια Κλαδευόμενους Φράχτες, όταν κλαδεύονται περιστασιακά – και συνήθως αποτελούνται από ανθοφόρους θάμνους
 • Ελεύθερης Ανάπτυξης Φράχτες, όταν τα φυτά κλαδεύονται ελάχιστα

Με Βάση την Σύνθεση

Οι Φυτικοί Φράχτες, με βάση τον αριθμό των ειδών που μετέχουν στην σύνθεσή τους διακρίνονται σε:

 • Απλούς, όταν αποτελούνται από ένα μόνο είδος
 • Μικτούς, όταν αποτελούνται από περισσότερα του ενός είδη

Με Βάση το Σχήμα

Οι Φυτικοί Φράχτες, με βάση το σχήμα τους διακρίνονται σε:

 • Φράχτες Σχήματος ή Φορμαλιστικοί, όταν διαμορφώνονται σε περισσότερο ή λιγότερο αυστηρά σχήματα
 • Ελεύθερου Σχήματος, όταν τα φυτά που τους αποτελούν αφήνονται να πάρουν το φυσικό τους σχήμα

Οι Φυτικοί Φράχτες στον Κήπο & στο Τοπίο

Φυτικοί Φράχτες - Φυτικός Φράχτης Αποτελούμενος από Viburnum Odoratissimum
Φυτικοί Φράχτες - Φυτικός Φράχτης Αποτελούμενος από Viburnum Odoratissimum

Σχεδιασμός Φυτικών Φραχτών & Επιλογή Φυτών

Ο σχεδιασμός ενός φυτικού φράχτη δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση για έναν επαγγελματία σχεδιαστή κήπων ή για έναν αρχιτέκτονα τοπίου.

Τις περισσότερες φορές, οι Φυτικοί Φράχτες εντάσσονται εξαρχής μέσα στο γενικότερο σχέδιο του κήπου και ανταποκρίνονται επαρκώς στις ανάγκες των χρηστών του, ενώ ταυτόχρονα, αποτελώντας μέρος ενός ευρύτερου σχεδιαστικού συνόλου και μιας ορισμένης αντίληψης ως προς την αρμόζουσα τεχνοτροπία σε σχέση με την χρήση του κήπου και την ένταξη αυτού μέσα στο στενό ή ευρύτερο περιβάλλον, δημιουργούν τρόπον τινά αισθητικά γεγονότα και αντικείμενα ιδιαίτερου κάλλους.

Βέβαια, η ανάθεση σε έναν επαγγελματία του σχεδιασμού του κήπου ή των επιμέρους στοιχείων του, όπως είναι οι φυτικοί φράχτες έχει και μια δυσάρεστη πλευρά: την αμοιβή του σχεδιαστή.

Τι γίνεται όμως στην περίπτωση, που ιδιοκτήτης του κήπου είναι ο παραπάνω αναφερόμενος εκκεντρικός γείτονας, και ο οποίος επιθυμεί να μην καταβάλλει καμία αμοιβή προσλαμβάνοντας έναν επαγγελματία για να σχεδιάσει τους φυτικούς φράχτες;

Τότε αναγκαστικά θα το κάνει ο ίδιος. Πως; Λαμβάνοντας υπόψιν του ορισμένες τεχνικές και νόρμες που θα τον βοηθήσουν, ώστε να μπορέσει να δημιουργήσει έναν φράχτη που θα φέρει την εκκεντρική του σφραγίδα.

Επιλέγοντας Ανάμεσα σε Αειθαλή και Φυλλοβόλα Φυτά

Οι βασικές διαφορές ανάμεσα σε έναν φράχτη αειθαλών φυτών και φυλλοβόλων είναι πρακτικές και αισθητικές, όπως:

 • Τα φυλλοβόλα είδη ρίχνουν σε μιαν ορισμένη και σύντομη περίοδο του έτους όλα τους τα φύλλα, άρα και ο καθαρισμός του χώρου απαιτεί λιγότερη εργασία και μόνο για αυτήν την περίοδο
 • Τα αειθαλή από την άλλη, ρίχνουν τα φύλλα τους καθ όλην την αναπτυξιακή περίοδο, απαιτώντας χέρια που θα καθαρίζουν τον χώρο σε τακτά χρονικά διαστήματα, και συνεπώς αυξάνουν το κόστος συντήρησης του κήπου
 • Τα φυλλοβόλα δέντρα και θάμνοι έχουν απείρως περισσότερες πλαστικές ιδιότητες σε σχέση με τα αειθαλή, μιας που ανάλογα με την εποχή του έτους αλλάζει και η εμφάνισή τους
 • Τα αειθαλή δέντρα και οι θάμνοι δημιουργούν πραγματικά οπτικά και ηχητικά φράγματα, έχοντας φύλλωμα όλον τον χρόνο
 • Οι φράχτες που αποτελούνται από αειθαλή φυτά, όταν εγκαθίστανται σε περιοχές με δριμείς χειμώνες, είναι πιο εύκολο να σπάσουν, κάτω από το βάρος του χιονιού και του πάγου

Επιλέγοντας Ανάμεσα σε Γρήγορου & Αργού Ρυθμού Ανάπτυξης Φυτά

Η επιλογή των φυτών στην βάση του ρυθμού ανάπτυξής τους είναι καθοριστικής σημασίας διότι:

 • Τα γρήγορης ανάπτυξης δέντρα και θάμνοι, μπορούν σε σύντομο χρονικό διάστημα να σχηματίσουν έναν φυτικό φράχτη
 • Εάν ο φράχτης θα είναι ελεύθερης ανάπτυξης τότε τα γρήγορης ανάπτυξης φυτά είναι η ορθή επιλογή
 • Εάν ο φράχτης, αντιθέτως, θα είναι κλαδευόμενος και φορμαλιστικός, τότε ορθότερη επιλογή αποτελούν τα φυτά αργού ρυθμού ανάπτυξης, μιας που και ευκολότερα καθοδηγούνται και απαιτούν λιγότερα κλαδέματα μέσα στο έτος

Οπτικά Τεχνάσματα

Οι Φυτικοί Φράχτες, ανάλογα με το που και πως εγκαθίστανται σε έναν κήπο, καθώς και των φυτών που μετέχουν στην σύνθεσή τους παράγουν διάφορα ενδιαφέροντα οπτικά αποτελέσματα.

 • Φυτικοί Φράχτες χαμηλού ύψους, εγκατεστημένοι παράλληλα προς τον δρόμο, τείνουν να δείχνουν τον κήπο μικρότερο
 • Φυτικοί Φράχτες που αναπτύσσονται κατά μήκος μονοπατιών και διαδρόμων, τείνουν να δείχνουν τον κήπο μεγαλύτερο
 • Φυτικοί Φράχτες που αναπτύσσονται εγκάρσια και κάθετα ως προς τα μονοπάτια και τους διαδρόμους, τείνουν να δείχνουν τον κήπο μικρότερο
 • Οι Φυτικοί Φράχτες μέσου και μεγάλου ύψους που εγκαθίστανται για να λειτουργήσουν ως οπτικά φράγματα ή ως φόντο, πρέπει να αποτελούνται από μέσου τόνου πράσινο χρώμα φυλλώματος
 • Οι Φυτικοί Φράχτες πολύ χαμηλού ύψους (μπορντούρες) που περιζώνουν ομάδες ανθοφύτων, ή που κλαδεύονται αυστηρά για να διατηρήσουν ένα σχήμα, μπορούν να αποτελούνται από φυτά των οποίων το χρώμα των φύλλων είναι κίτρινο, κόκκινο, ασημί ή έντονο πράσινο
 • Όσο μεγαλύτερης έκτασης είναι ο κήπος τόσο ψηλότερος πρέπει να είναι ο περιμετρικός φράχτης
 • Όσο μεγαλύτερης έκτασης είναι ο κήπος τόσο τα φυτά που αποτελούν τον φράχτη μπορεί να είναι αδρότερης υφής, δηλαδή να έχουν μεγάλου μεγέθους φύλλα και βλαστούς
 • Φυτά φράχτη τα οποία είναι αδρής υφής και έχουν φύλλωμα δερματώδες, γυαλιστερό και έντονα πράσινο, τείνουν να δείχνουν τον κήπο μικρότερο

Οι Φυτικοί Φράχτες στον Κήπο & στο Τοπίο

Μικτός Φράχτης με Μπούξο, Λεβάντα και Δέντρα Ελιάς
Μικτός Φράχτης με Μπούξο, Λεβάντα και Δέντρα Ελιάς

Οι Επιτυχημένοι Φυτικοί Φράχτες

Επιτυχημένοι Φυτικοί Φράχτες είναι αυτοί που καλύπτουν τις ανάγκες των χρηστών ενός κήπου, ενώ ταυτόχρονα επιτελούν σημαντικές λειτουργίες στο δεδομένο οικοπεριβάλλον.

Όμως σε κάθε περίπτωση, τους επιτυχημένους φράχτες τους δημιουργούν τα φυτά που μετέχουν στην σύνθεσή τους. Αλλά ποια είναι αυτά τα φυτά;

Ο πάντοτε υπομονετικός αναγνώστης της ‘Καλλιέργειας’, ας αναμένει ξεχωριστά αφιερώματα με θέμα αποκλειστικά και μόνο τα φυτά των φραχτών.

Οι Φυτικοί Φράχτες στον Κήπο & στο Τοπίο

Μοντέρνος Φορμαλιστικός Φράχτης με Ελεύθερα Φυτεμένους Μπούξους, που έχουν το Σχήμα της Σφαίρας
Μοντέρνος Φορμαλιστικός Φράχτης με Ελεύθερα Φυτεμένους Μπούξους, που έχουν το Σχήμα της Σφαίρας

Παραπομπές

Τις παραπομπές του συνοπτικού άρθρου που φέρει υπερηφάνως τον τίτλο Οι Φυτικοί Φράχτες στον Κήπο & στο Τοπίο, παρουσιάζει ο εξαίρετος κύριος Eddy Grant με το εξαίρετο τραγούδι του Living on The Frontline.

… Ζώντας στην Πρώτη Γραμμή.

Αναπαραγωγή Βίντεο

Οι Φυτικοί Φράχτες στον Κήπο & στο Τοπίο

Κοινοποίηση

Η χρήση του υλικού, όπου δεν αναφέρονται ή υπονοούνται δικαιώματα τρίτων (όπως π.χ. των φωτογραφιών ή των οπτικοακουστικών αρχείων – με την εξαίρεση βέβαια όσων ανήκουν στην «Καλλιέργεια»), είναι απολύτως ελεύθερη. Η διάδοση του, ενδεχομένως, χρήσιμη.

Μετάβαση στο περιεχόμενο