Η Σπορά Γκαζόν στον Οικιακό Κήπο - Τρόποι & Τεχνικές

Σπορά Γκαζόν στον Οικιακό Κήπο - Νέο Γκαζόν από Σπόρο Λίγων Εβδομάδων
Νέο Γκαζόν από Σπόρο Λίγων Εβδομάδων

Η σπορά γκαζόν στον οικιακό κήπο, όπως και σε άλλους πρόσφορους χώρους, αποτελεί μιαν ευχάριστη, παραγωγική, και αθλητικού χαρακτήρα δραστηριότητα.

Συνήθως πραγματοποιείται σε μιαν εποχή που όσο ευνοϊκή στέκεται για τον προς δημιουργία χλοοτάπητα, άλλο τόσο ευνοϊκή εμφανίζεται και για τους βδελυρούς εχθρούς του.

Και αν για τον επαγγελματία συμπίπτει συνήθως με μια χρονική περίοδο αυξημένου φόρτου εργασίας, για τον ερασιτέχνη σηματοδοτεί την είσοδό του στην άσκηση μιας πανάρχαιας πρακτικής με διαχρονικά αβέβαια αποτελέσματα.

Ωστόσο όταν μετά από αγώνες, κόπους και θυσίες εγκατασταθεί πλήρως ο νέος χλοοτάπητας, η ικανοποίηση που γεννά η θέασή του σχεδόν αγγίζει μεταφυσικές σφαίρες.

Με την ίδια ικανοποίηση, η συντακτική ομάδα της «Καλλιέργειας» παρουσιάζει το παρόν άρθρο, που αποσκοπεί στο ξεκλείδωμα όλων των μυστικών για την ορθή σπορά του γκαζόν στον οικιακό κήπο.

Αρκεί βεβαίως, να βρει εγκαίρως τα κλειδιά.

Τι Κρύβεται Πίσω ;

Με το σύρσιμο του δείκτη επέρχεται η φοβερά Αποκάλυψις

Από το «Ο Αστερίξ στους Βρετανούς»

Μέθοδοι Δημιουργίας Νέου Χλοοτάπητα

Ο επαγγελματίας και ο ερασιτέχνης κηπουρός μπορούν να δημιουργήσουν έναν νέο χλοοτάπητα, επιλέγοντας μια από τις τρεις μεθόδους παραγωγής του:

 • Την Σπορά
 • Την Φύτευση
 • Την Εγκατάσταση

Η μέθοδος της Σποράς περιλαμβάνει:

 • Την Απευθείας Σπορά
 • Το Προσπαρμένο Ύφασμα
 • Την Υδροσπορά

Η μέθοδος της Φύτευσης περιλαμβάνει:

 • Τεμάχια Έτοιμου Φυτικού Υλικού
 • Φυτάρια σε Γλαστράκια
 • Στόλωνες
 • Ριζώματα

Η μέθοδος της Εγκατάστασης περιλαμβάνει:

 • Τοποθέτηση Προκαλλιεργημένου Χλοοτάπητα σε Ρολό
 • Τοποθέτηση Προκαλλιεργημένου Χλοοτάπητα σε Τεμάχια

Η Σπορά Γκαζόν στον Οικιακό Κήπο – Τρόποι & Τεχνικές

Η Απευθείας Σπορά

Η απευθείας σπορά αντιπροσωπεύει την παραδοσιακή μέθοδο για την δημιουργία νέου χλοοτάπητα στον οικιακό κήπο ή ενδεχομένως και στον επαγγελματικό χώρο.

Για να έχει επιτυχία, πρέπει ο σπόρος του είδους και της ποικιλίας ή οι σπόροι των μειγμάτων που επιλέχθηκαν για τον συγκεκριμένο χώρο, να είναι υψηλής ποιότητας.

Ακόμα, η σπορά πρέπει να γίνει με τον καταλληλότερο τρόπο, έτσι ώστε να αποτεθούν οι σπόροι σε ορθά προετοιμασμένες και διαμορφωμένες σποροκλίνες.

Επιπροσθέτως, επιζητείται η ομοιόμορφη κατανομή των σπόρων στην δοθείσα έκταση, ώστε το μελλοντικό γκαζόν να μην εμφανίζει κενά, γεγονός που θα οδηγήσει αναγκαστικά σε επανασπορά, αλλά ούτε και περιοχές υπέρπυκνης φύτευσης, γεγονός που θα βάλει σε μεγάλη δοκιμασία τα σπορόφυτα έναντι σοβαρών ασθενειών.

Για όλα  αυτά θα γίνει λόγος αμέσως πιο κάτω, με την εξαίρεση της επιλογής των σπόρων, θέμα για το οποίο η γνωστή και μη εξαιρετέα συντακτική ομάδα της «Καλλιέργειας» θα έχει ειδικό  αφιέρωμα σε μελλοντικό χρόνο – κοντινό ή μακρινό, αλλά πάντως σίγουρα προ της συντελείας των πάντων.

Η Σπορά Γκαζόν στον Οικιακό Κήπο – Τρόποι & Τεχνικές

Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα της Απευθείας Σποράς

Η επιλογή της μεθόδου της απευθείας σποράς για την δημιουργία νέου χλοοτάπητα έχει – όπως άλλωστε κάθε επιλογή – πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.

Στα πλεονεκτήματα περιλαμβάνονται:

 • Το γεγονός πως η απευθείας σπορά αποτελεί την οικονομικότερη επιλογή
 • Από άποψη έντασης της εργασίας, αυτή είναι μειωμένη σε σχέση με άλλες επιλογές
 • Η ακριβής ημερομηνία σποράς καθορίζεται από τον ίδιο τον σπορέα και είναι αρκετά ελαστική
 • Παρέχεται η δυνατότητα για προμήθεια σπόρου ή μείγματος σπόρων που είναι κατάλληλοι για την συγκεκριμένη περιοχή
 • Το είδος ή τα είδη και οι ποικιλίες που χρησιμοποιούνται είναι γνωστά

Στα μειονεκτήματα περιλαμβάνονται:

 • Η έκθεση του σπόρου και των σποροφύτων σε εχθρούς, ασθένειες και καιρικές συνθήκες
 • Το εξαιρετικά μεγάλο χρονικό διάστημα για την πλήρη εγκατάσταση του νέου χλοοτάπητα
 • Η εμφάνιση και ο ανταγωνισμός με πλήθος ζιζανίων

Η Σπορά Γκαζόν στον Οικιακό Κήπο – Τρόποι & Τεχνικές

Σπορά Γκαζόν στον Οικιακό Κήπο - Σπαρτική Χειρός με Διασπορά των Σπόρων Χλοοτάπητα
Σπαρτική Χειρός με Διασπορά των Σπόρων Χλοοτάπητα

Κατάλληλη Εποχή για Σπορά Γκαζόν στον Οικιακό Κήπο

Η κατάλληλη εποχή σποράς για την δημιουργία χλοοτάπητα εξαρτάται από το είδος και την ποικιλία των σπόρων γκαζόν, όπως και από το κλίμα.

Στις εύκρατες και υποτροπικές κλιματικά ζώνες, τα αγρωστώδη χειμερινής εποχής, σπέρνονται από τις αρχές της άνοιξης έως το τέλος της (από τις θερμότερες στις ψυχρότερες περιοχές), και από το τέλος του καλοκαιριού μέχρι και το φθινόπωρο.

Τα αγρωστώδη της θερμής εποχής, όπως και η Διχόνδρα, σπέρνονται με την άνοδο των θερμοκρασιών, από την άνοιξη μέχρι και το καλοκαίρι.

Στους Τροπικούς, όπου σπέρνονται αγρωστώδη της θερμής εποχής, η σπορά πραγματοποιείται γενικά όλο το έτος. Όμως στις υγρές τροπικές περιοχές, αποφεύγεται η σπορά κατά την διάρκεια της αιχμής της περιόδου των έντονων βροχοπτώσεων. Από την άλλη, στις ξηρές τροπικές περιοχές, κατ΄αναλογία, αποφεύγεται η σπορά κατά την διάρκεια της ξηρής περιόδου.

Στην μεν πρώτη περίπτωση, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος είτε να απολεσθεί ο σπόρος, λόγω απορροής του επιφανειακού νερού, είτε να θαφτεί πολύ βαθιά, λόγω της έντασης των βροχοπτώσεων.

Στην δεύτερη περίπτωση, η παντελής έλλειψη νερού της βροχής καθιστά απαγορευτική την σπορά – εκτός βέβαια εάν υπάρχει η δυνατότητα χρήσης αξιόπιστου αρδευτικού συστήματος.

Σημείωση

Στις εύκρατες και υποτροπικές κλιματικά ζώνες υπάρχει και η λεγόμενη χειμερινή σπορά ληθαργούντων σπόρων. Πραγματοποιείται από τον Νοέμβριο μέχρι τον Φεβρουάριο (Βόρειο Ημισφαίριο), ωστόσο δεν συνιστάται για την δημιουργία νέου χλοοτάπητα. Αφορά κυρίως επανασπορές πύκνωσης υπαρχόντων γκαζόν ή κάλυψης κενών περιοχών τους.

Θερμοκρασίες

Ένας από τους βασικούς παράγοντες για την επιτυχή σπορά, και κατ’ επέκταση για την δημιουργία νέου χλοοτάπητα, είναι οι επικρατούσες θερμοκρασίες.

Εφόσον είναι ευνοϊκές, τότε το φύτρωμα των σπόρων θα είναι κανονικό. Στην αντίθετη περίπτωση, η μερική ή ολοσχερής αποτυχία, είναι αναμενόμενη.

Έτσι, για το κανονικό φύτρωμα των σπόρων των περισσοτέρων αγρωστωδών ψυχρής εποχής, οι ευνοϊκές μέσες ημερήσιες θερμοκρασίες στην επιφάνεια του εδάφους, είναι εκείνες που κυμαίνονται μεταξύ 15 και 30 °C.

Αντιστοίχως, για το κανονικό φύτρωμα των σπόρων των περισσοτέρων αγρωστωδών θερμής εποχής, οι ευνοϊκές μέσες ημερήσιες θερμοκρασίες στην επιφάνεια του εδάφους, είναι εκείνες που κυμαίνονται μεταξύ 20 και 35 °C.

Σε σχέση με το άριστο θερμοκρασιακά εύρος και την εμφάνιση των σποροφύτων, οι εκτιμώμενες μέρες για το φύτρωμα των σπόρων δίνονται ενδεικτικά αμέσως πιο κάτω.

Για τα Αγρωστώδη Ψυχρής Εποχής:

 • Από 3 ημέρες (Lolium perenne– Λόλιο) μέχρι 28 (Poa pratensis – Πόα).

Για τα Αγρωστώδη Θερμής Εποχής:

 • Από 4 ημέρες (Pennisetum clandestinum– Κικούγιου) μέχρι 16 (Zoysia – Ζωίσια ή Ζοϊσια ή Ζούσια).

Μεταξύ των Καταλλήλων η Καταλληλότερη Εποχή Σποράς

Δεδομένου του χρονικού εύρους φύτευσης και για τις δυο κατηγορίες αγρωστωδών φυτών, θα μπορούσε κάποιος ευλόγως να αναρωτηθεί, ιδιαιτέρως για χλοοτάπητες που θα τύχουν μέσου ή και χαμηλού επιπέδου συντήρησης, εάν υπάρχει κάποια περίοδος εντός αυτού του εύρους που είναι περισσότερο ευνοϊκή.

Η απάντηση σε τούτο το υπαρξιακού χαρακτήρα ερώτημα είναι μονολεκτική: Ναι, υπάρχει.

Καταλληλότερη Εποχή Σποράς Αγρωστωδών Ψυχρής Εποχής

Για τα φυτικά είδη χλοοτάπητα ψυχρής εποχής, η πλέον ενδεδειγμένη περίοδος φύτευσης είναι εκείνη των αρχών του Φθινοπώρου.

Οι θερμοκρασίες εδάφους και αέρα είναι κοντά ή πράγματι κυμαίνονται μέσα στο άριστο εύρος για το φύτρωμα των σπόρων, όπως και για την ανάπτυξη των σποροφύτων.

Η ανάπτυξη δε των σποροφύτων ευνοείται και από την διάρκεια της έκθεσή τους στο άριστο θερμοκρασιακά εύρος. Κάτι τέτοιο συμβάλλει στην έγκαιρη και κανονική ωρίμανση των φυτών, καθιστώντας τα έτοιμα για να περάσουν με επιτυχία την επερχόμενη χειμερινή δοκιμασία.

Καταλληλότερη Εποχή Σποράς Αγρωστωδών Θερμής Εποχής

Σε γενικές γραμμές θα μπορούσε να ειπωθεί πως για τα φυτικά είδη χλοοτάπητα θερμής εποχής, η ευνοϊκότερη εποχή φύτευσης είναι από τα τέλη της Άνοιξης μέχρι τις Αρχές Καλοκαιριού, όπως και εκείνη του τέλους του Καλοκαιριού.

Εννοείται πως αυτό το χρονικό παράθυρο μετατοπίζεται και συρρικνώνεται ελαφρώς καθώς μεταβαίνουμε από τις θερμότερες στις ψυχρότερες περιοχές.

Αλλά γιατί αυτές οι περίοδοι φύτευσης κρίνονται ευνοϊκότερες;

Ένας λόγος είναι ασφαλώς πως η θερμοκρασία του εδάφους είναι η κατάλληλη και το ίδιο συμβαίνει και με την θερμοκρασία του αέρα.

Ένας άλλος λόγος είναι πως δίνεται στα σπορόφυτα του χλοοτάπητα η ευκαιρία να ανταγωνιστούν με πλεονεκτικότερους όρους τα ζιζάνια που τυχόν θα εμφανισθούν.

Συνεπώς μέσα σε αυτές τις συνθήκες οι απώλειες των σποροφύτων θα είναι οι ελάχιστες δυνατές, και η προοπτική της δημιουργίας ενός πράσινου χαλιού θα είναι εξαιρετικά απτή.

Απαιτούμενη Ποσότητα Σπόρου

Οι συνιστώμενες ποσότητες σπόρου φυτών χλοοτάπητα εξαρτώνται κυρίως από το είδος και καθορίζονται από:

 • Τον τρόπο ανάπτυξής του
 • Το μέγεθος των σπόρων

Ως προς τον τρόπο ανάπτυξης, τα φυτά γκαζόν που αναπτύσσονται με ριζώματα ή στόλωνες, σπέρνονται σε μικρότερες ποσότητες, σε σχέση με τα αγρωστώδη φυτά που μόνο αδελφώνουν. Και τούτο συμβαίνει διότι τα πρώτα καλύπτουν πολύ πιο γρήγορα και εκτεταμένα την εδαφική επιφάνεια.

Ως προς το μέγεθος των σπόρων, το οποίο δεν έχει καμιά σχέση με το μέγεθος του φυτού, θα μπορούσε να ειπωθεί πως οι μικρού μεγέθους σπόροι σπέρνονται σε μικρότερες ποσότητες. Και αυτό συμβαίνει, διότι στην μονάδα βάρους περιέχονται πολλοί περισσότεροι απ’ όσοι εκείνοι με το μεγάλο μέγεθος σπόροι.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ενδεικτικά αναφέρεται, πως στην περίπτωση σποράς ενός αμιγούς είδους με μικρού μεγέθους σπόρους, όπως κάποιου εκ των Agrostis sp., συστήνεται όπως η ποσότητα κυμαίνεται περίπου στα 20 g/m², ενώ για τους μεγάλου μεγέθους, όπως του Lolium perenne, η απαιτούμενη ποσότητα συστήνεται να φτάνει τα 50 g/m².

Ωστόσο στην πράξη, συνηθίζεται να ρίχνεται περισσότερη ποσότητα σπόρου, για την εξασφάλιση του ομοιόμορφου κανονικού φυτρώματος των φυτών του χλοοτάπητα. Για αυτόν τον σκοπό υπολογίζεται η προμήθεια και σπορά ενός ποσοστού σπόρων επιπλέον, της τάξης του 10 με 20%.

Ο Πειρασμός του Ερασιτέχνη

Ένας επαγγελματίας δεν θα την πατήσει, ωστόσο ο ερασιτέχνης που φιλοδοξεί να δημιουργήσει έναν νέο χλοοτάπητα από σπόρο κινδυνεύει: παρακούοντας τις συστάσεις, ενδέχεται να ρίξει περισσότερη ή λιγότερη από την προτεινόμενη ποσότητα σπόρου.

Και τα δύο ενδεχόμενα είναι εξίσου απευκταία.

Περισσότερος σπόρος – πέρα από την αύξηση του κόστους – σημαίνει μεγάλη ή εξαιρετικά μεγάλη πυκνότητα σποράς. Η μεγάλη πυκνότητα σποράς οδηγεί σε:

 • Μειωμένη ανάπτυξη των φυτών του χλοοτάπητα
 • Υπονόμευση της δημιουργίας ισχυρού ριζικού συστήματος
 • Επιβράδυνση της ωρίμανσης
 • Αύξηση της πιθανότητας εμφάνισης ασθενειών

Από την άλλη, λιγότερος σπόρος σημαίνει μικρή ή εξαιρετικά μικρή πυκνότητα σποράς. Η μικρή πυκνότητα σποράς οδηγεί σε:

 • Εμφάνιση μεγάλων κενών
 • Ισχυρό ανταγωνισμό από ζιζάνια

Η Σπορά Γκαζόν στον Οικιακό Κήπο – Τρόποι & Τεχνικές

Αχυροκάλυψη Νεοσπαρθέντος Χλοοτάπητα
Αχυροκάλυψη Νεοσπαρθέντος Χλοοτάπητα

Τεχνική Σποράς Χλοοτάπητα

Ανάλογα με την έκταση, την διάθεση, και τον εξοπλισμό, η σπορά γκαζόν στον οικιακό κήπο πραγματοποιείται:

 • Με τα χέρια
 • Με σπαρτική χειρός – λιπασματοδιανομέα
 • Με σπαρτική μηχανή (αυτοκινούμενη, ελκόμενη, ή φερόμενη)

Ανεξαρτήτως του μέσου, βασική επιδίωξη είναι η ομοιόμορφη κάλυψη της έκτασης που πρόκειται να σπαρθεί με σπόρους γκαζόν.

Και ενώ χρησιμοποιώντας σπαρτική μηχανή, η ομοιόμορφη κατανομή των σπόρων πραγματοποιείται με μιαν απλή ρύθμιση, η χρήση σπαρτικής χειρός ή λιπασματοδιανομέα απαιτεί δοκιμή προ της οριστικής σποράς.

Η σπορά με τα χέρια, εντούτοις, δεν απαιτεί δοκιμή αλλά πρωτίστως εμπειρία.

Εδώ πρέπει να ειπωθεί, πως όλες οι σπαρτικές εργασίες που αφορούν την φύτευση των σπόρων γκαζόν στο έδαφος, και περιγράφονται αμέσως πιο κάτω, προϋποθέτουν πως το έδαφος διαθέτει επαρκή υγρασία, ή με άλλα λόγια βρίσκεται στον ρώγο του.

Η Σπορά Γκαζόν στον Οικιακό Κήπο – Τρόποι & Τεχνικές

Μεταχειρίσεις των Σπόρων

Προ της σποράς ή και κατά την σπορά χρειάζονται ορισμένες εργασίες για την βέλτιστη διαχείριση των σπόρων. Αμέσως πιο κάτω γίνεται αναφορά σε αυτές τις εργασίες.

Ανακίνηση

Οι σπόροι μπορεί να είναι ίδιου μεγέθους, εάν πρόκειται για αμιγές είδος, ή ποικίλου μεγέθους, εάν αποτελούν σύνθετο μείγμα διαφορετικών ειδών αγρωστωδών.

Στην δεύτερη περίπτωση, και εφόσον σπαρθούν με το χέρι ή με σπαρτική χειρός που δεν διαθέτει αναδευτήρα, λαμβάνεται πρόνοια ώστε μέσω ανακίνησης να κατανέμονται ομοιόμορφα στο ίδιο το μείγμα. Διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος του διαχωρισμού των μεγάλου μεγέθους σπόρων από του μικρού, και συνεπώς της ανομοιόμορφης κατανομής τους και στο έδαφος, κατά την σπορά.

Ανάμειξη

Εάν οι σπόροι είναι μόνο μικρού μεγέθους συστήνεται η προσθήκη άμμου και η πολύ καλή ανάμειξη μεταξύ τους. Η αναλογία σπόρων – άμμου, μολονότι δεν είναι αποφασιστικής σημασίας, προτείνεται να διαμορφώνεται σε 1 μέρος σπόρων προς 5 έως 10 μέρη άμμου.

Εκτός από την άμμο, άλλα υλικά που μπορούν να την υποκαταστήσουν είναι το αλεύρι αραβοσίτου ή ακόμα και κάποιο οργανικό λίπασμα. Στις ΗΠΑ προτείνεται η χρήση Milorganite, το οποίο είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον υλικό: πρόκειται για λίπασμα βιοστερεών που παράγεται από την επεξεργασία λυματολάσπης, η οποία προέρχεται από τα αστικά λύματα της μητροπολιτικής περιοχής της πόλης Μιλγουόκι (Milwaukee).

Χημικός Πόλεμος

Για τις/τους ατρόμητες/ους και γενναίες/ους, σε αυτήν την φάση, δίνεται η ευκαιρία της προσθήκης εντομοκτόνου, μυκητοκτόνου ή/και απωθητικής σκόνης πουλιών στους σπόρους.

Μια τέτοια ενέργεια έχει ως σκοπό να προστατεύσει αρχικά τον σπόρο από μύκητες και έντομα, όπως τα μυρμήγκια – τα οποία συνηθίζουν να κάνουν πάρτι στην αθέλητη προσφορά τροφής. Και φυσικά και από τα πουλιά, που όταν εντοπίσουν τους σπόρους, φωνάζουν συγγενείς και φίλους για να τους προσφέρουν ένα ανεπανάληπτο γεύμα.  

Μετά λοιπόν την προσθήκη των προστατευτικών σκευασμάτων από τους/τις γενναίους/ες, ακολουθεί η ομοιόμορφη κατανομή τους στο μέσο που παραμένουν οι σπόροι, μέσω ανακίνησης.

Για την ασφάλεια και προστασία των γενναίων, επιβάλλεται η χρήση προστατευτικής μάσκας προσώπου-αναπνοής καθώς και γαντιών.

Μοίρασμα

Εφόσον η προς σπορά έκταση δεν είναι μεγάλη, και ως εκ τούτου δεν θα γίνει χρήση σπαρτικής μηχανής, τότε συστήνεται το μοίρασμα της ποσότητας των σπόρων στα δύο.

Αυτή η πρακτική είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την σπορά με το χέρι ή με σπαρτική χειρός. Και τούτο διότι προσφέρει περισσότερα εχέγγυα για την ομοιόμορφη κατανομή του σπόρου στο έδαφος, λόγω του διπλού περάσματος.

Η Σπορά Γκαζόν στον Οικιακό Κήπο – Τρόποι & Τεχνικές

Βάθος Σποράς

Η τοποθέτηση των σπόρων στο ενδεικνυόμενο βάθος κρίνει σε μεγάλο βαθμό την εμφάνιση και επιτυχή εγκατάσταση του νέου χλοοτάπητα.

Εάν οι σπόροι φυτευτούν ρηχότερα εκτίθενται στον κίνδυνο απωλειών από τον ισχυρό άνεμο, τις δυνατές βροχές, τις μεγάλες θερμοκρασίες, όπως και από την δράση των πουλιών.

Αντιθέτως, εάν φυτευτούν βαθύτερα, εκτίθενται στον κίνδυνο απωλειών από την αδυναμία του σποροφύτου να περάσει την επιφάνεια του εδάφους.

Το ενδεικνυόμενο βάθος για την φύτευση των σπόρων γενικά, είναι ίσο με 2 φορές περίπου την μεγαλύτερη διάστασή τους. Αυτό πρακτικά σημαίνει, πως οι μικρού μεγέθους σπόροι γκαζόν φυτεύονται μέχρι βάθους 0,5 με 0,6 cm, ενώ οι μεγάλου μεγέθους σε βάθος 1,3 έως 2,5 cm.

Ενδεικτικά αναφέρεται πως μικρού μεγέθους σπόρους έχουν τα είδη Άγρωστις η σπονδυλωτή (Agrostis stolonifera) και Πόα η λειμώνιος (Poa pratensis), ενώ μεγάλου μεγέθους τα είδη Φεστούκα η καλαμοειδής (Festuca arundinacea) και Λόλιον το πολυετές (Lolium perenne).

Η Σπορά Γκαζόν στον Οικιακό Κήπο – Τρόποι & Τεχνικές

Πραγματοποίηση της Σποράς

Με την χρήση σπαρτικής μηχανής και τις κατάλληλες ρυθμίσεις, η σπορά πραγματοποιείται γραμμικά. Η κατεύθυνση της σπαρτικής μηχανής ακολουθεί την κάθετο ως προς την κλίση.

Η σπορά με το χέρι ή με σπαρτική χειρός πραγματοποιείται διαδοχικά προς δύο κατευθύνσεις, σταυρωτά η μια ως προς την άλλη.

Όταν η σπορά γίνεται με το χέρι, τότε για μεγαλύτερο έλεγχο και εξασφάλιση της ομοιόμορφης κατανομής των σπόρων, ο χώρος σποράς μπορεί να χωριστεί σε μικρότερα ισομεγέθη τμήματα.

Η Σπορά Γκαζόν στον Οικιακό Κήπο – Τρόποι & Τεχνικές

Τσουγκράνισμα & Κυλίνδρισμα

Με το πέρας της σποράς με το χέρι ή με σπαρτική χειρός ακολουθεί το τσουγκράνισμα της σπαρμένης επιφάνειας. Το τσουγκράνισμα είναι ελαφρύ και αποσκοπεί στην κάλυψη των σπόρων του γκαζόν με χώμα, ώστε να επιτευχθεί το ορθό βάθος σποράς.

Αφού ολοκληρωθεί το τσουγκράνισμα, σειρά έχει το κυλίνδρισμα. Το κυλίνδρισμα πραγματοποιείται με το  πέρασμα του ειδικού κυλίνδρου για γκαζόν πάνω από την τσουγκρανισμένη επιφάνεια, και αποσκοπεί στην βέλτιστη επαφή του σπόρου με το έδαφος.

Η επαφή του σπόρου με το έδαφος έχει αποφασιστική σημασία για την επιτυχία της σποράς. Και τούτο διότι έτσι εξασφαλίζεται η πρόσληψη υγρασίας από τον σπόρο και συνεπώς το κανονικό του φύτρωμα.

Γενικά ο κύλινδρος δεν πρέπει να έχει μεγάλο βάρος (κάτω από 100 kg ανά μέτρο πλάτους), γιατί σε αντίθετη περίπτωση συμπιέζεται το έδαφος – γεγονός καταστροφικό για το φύτρωμα των σπόρων.

Ωστόσο αναλόγως της εδαφικής σύστασης μπορεί το βάρος του να μεταβάλλεται, έτσι ώστε στα αμμώδη και πηλώδη εδάφη, να είναι αναλόγως βαρύτερος, ενώ στα αργιλώδη εξαιρετικά ελαφρύς.

Οι εργασίες του τσουγκρανίσματος και του κυλινδρίσματος πραγματοποιούνται και στην περίπτωση σποράς με σπαρτική μηχανή η οποία δεν χρησιμοποιείται ειδικά για γκαζόν και δεν διαθέτει τα απαραίτητα εξαρτήματα.

Η Σπορά Γκαζόν στον Οικιακό Κήπο – Τρόποι & Τεχνικές

Μετασπαρτικές Εργασίες

Πότισμα

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της σποράς ακολουθεί πότισμα. Το πότισμα πρέπει να είναι τόσο ώστε να διαβραχεί πλήρως το έδαφος σε βάθος 10 με 15 cm.

Από κει και ύστερα, τα επόμενα ποτίσματα έχουν ως σκοπό να διατηρήσουν υγρή την επιφάνεια του εδάφους μέχρι το φύτρωμα των σπόρων και την εμφάνιση των σποροφύτων.

Σε αντίθετη περίπτωση, εάν στεγνώσει η επιφάνεια του εδάφους διακυβεύεται το φύτρωμα των σπόρων, και κατ’ επέκταση η επιτυχία της σποράς.

Αχυροκάλυψη

Μια δοκιμασμένη τεχνική διατήρησης της υγρασίας στην επιφάνεια του εδάφους, αλλά και εξοικονόμησης αρδευτικού νερού, είναι η αχυροκάλυψη.

Η αχυροκάλυψη συμβάλλει επίσης στην διασφάλιση ευνοϊκών συνθηκών θερμοκρασίας, ενώ βοηθά και στην σταθεροποίηση του εδάφους, ιδίως όταν είναι χαλαρό, καθώς και στην συγκράτηση των σπόρων, όταν εκτεθούν σε ακραία καιρικά φαινόμενα – δυνατές βροχές και ισχυροί άνεμοι.

Η ποσότητα αχύρου που απαιτείται φτάνει περίπου τα 40 με 50 kg ανά 100 m². Η τοποθέτηση σπάγγου ή λεπτού σχοινιού πάνω από την αχυρόστρωση κάθε 1 μέτρο ή διχτυού θα βοηθήσει ώστε σε περίπτωση δυνατών ανέμων, το άχυρο να παραμείνει στο σπαρμένο έδαφος.

Το άχυρο μπορεί να αφαιρεθεί ή να αφεθεί να αποσυντεθεί εφόσον δεν έχει απλωθεί πυκνά. Εάν επιλεχθεί η απομάκρυνσή του, τότε αυτή πραγματοποιείται όταν η πλειοψηφία των σπόρων έχει βλαστήσει και τα σπορόφυτα έχουν φτάσει σε ύψος από 2 έως 5 cm.

Ενδεικτικά αναφέρεται η απομάκρυνση του όταν πχ. τα σπορόφυτα της Αγριάδας (Cynodon dactylon, Αγριάδα) έχουν ύψος 2 cm και της Φεστούκας αρουντινάτσια (Festuca arundinacea, Φεστούκα η καλαμοειδής) έχουν ύψος περίπου 5 cm.

Ολοκληρώνοντας, μπορεί να σημειωθεί εδώ πως η κάλυψη του σπαρθέντος εδάφους με πριονίδι ή τύρφη, και μάλιστα χονδρής υφής, θα πρέπει να αποφεύγεται. Και τούτο συστήνεται διότι αυτά τα δυο υλικά, ανταγωνίζονται για νερό τους σπόρους του γκαζόν, και επιπροσθέτως αργούν να αποσυντεθούν.

Παραπομπές

Τις Παραπομπές του σύντομου άρθρου με τον πρασινίζοντα τίτλο Η Σπορά Γκαζόν στον Οικιακό Κήπο, παρουσιάζουν οι Green Day με το τραγούδι τους When I Come Around.

Ἐν Χορδαῖς καὶ Όργάνῳ

Από την Ιαπωνία και το 2010, οι Green Day στο τραγούδι τους When I Come Around.

Αναπαραγωγή Βίντεο

Κοινοποίηση

Η χρήση του υλικού, όπου δεν αναφέρονται ή υπονοούνται δικαιώματα τρίτων (όπως π.χ. των φωτογραφιών ή των οπτικοακουστικών αρχείων – με την εξαίρεση βέβαια όσων ανήκουν στην «Καλλιέργεια»), είναι απολύτως ελεύθερη. Η διάδοση του, ενδεχομένως, χρήσιμη.

Μετάβαση στο περιεχόμενο