Εθνοβοτανική

Τι είναι η Έθνοβοτανική
Επίδειξη χρήσης φυτών

Εθνοβοτανική είναι η επιστήμη που μελετά τις σχέσεις ανάμεσα στους ανθρώπους και τις ανθρώπινες κοινωνίες με τα φυτά. Έχει δε ως σκοπό την καταγραφή, περιγραφή, ερμηνεία και επεξήγηση όλου του φάσματος αυτών των σχέσεων αλλά και των συνδέσεων που δημιούργησαν οι ανθρώπινοι πολιτισμοί με την κατά τόπους χλωρίδα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΕΚΜΗΡΙΑ

Ρίτσαρντ Έβανς Σούλτες, ο θεωρούμενος ως  ιδρυτής της εθνοβοτανικής

Εθνοβοτανική - Ρίτσαρντ Έβανς Σούλτες (Richard Evans Schultes), Εθνοβοτανολόγος
Ρίτσαρντ Έβανς Σούλτες (Richard Evans Schultes), Εθνοβοτανολόγος

Εθνοβοτανική - Έρευνα και Συμβολή

Τα φυτά ως πηγή τροφής, η θεραπευτική χρήση τους, η συμβολή των φυτών ως είδη ή πρώτη ύλη ένδυσης, η χρήση τους ως δομικά υλικά, η αξιοποίησή τους στις τελετουργικές πτυχές του κοινωνικού βίου αποτελούν τομείς έρευνας για τους εθνοβοτανολόγους.

Αλλά η συγκέντρωση του εθνοβοτανικού γνωσιακού υλικού πηγαίνει πιο μακριά. Η αναζήτηση και υπόδειξη νέων φυτικών πηγών τροφής καθώς και η ανάδειξη, διαχείριση και αύξηση της βιοποικιλότητας αποτελούν επίσης μέρος της γνωσιακού φορτίου αλλά ταυτόχρονα και της συμβολής της εθνοβοτανικής στην επιστήμη και στον σύγχρονο πολιτισμό.

Ιδρυτής της εθνοβοτανικής θεωρείται ο Ρίτσαρντ Έβανς Σούλτες (Richard Evans Schultes) μολονότι δεν υπήρξε ο εισηγητής αυτού του όρου, ενώ ανάμεσα στους κορυφαίους αυτού του επιστημονικού κλάδου είναι και ο Μαρκ Πλότκιν (Mark Plotkin).

Ο κορυφαίος εθνοβοτανολόγος Μαρκ Πλότκιν (Mark Plotkin), με έναν αυτόχθονα

Εθνοβοτανική - Μαρκ Πλότκιν (Mark Plotkin), Εθνοβοτανολόγος
Μαρκ Πλότκιν
[printfriendly]

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η χρήση του υλικού, όπου δεν αναφέρονται δικαιώματα τρίτων, είναι απολύτως ελεύθερη. Η διάδοση του, ενδεχομένως, χρήσιμη.

Μετάβαση στο περιεχόμενο