Φύτευση της Λαγκεστρέμιας - Ανθισμένα Φυτά
Φύτευση της Λαγκεστρέμιας - Ανθισμένα Φυτά, Credit: Sarangib

Φύτευση της Λαγκεστρέμιας στον Κήπο & στην Γλάστρα

Η Λαγκεστρέμια η ινδική (Lagerstroemia indica) έχει πάνω από έναν αιώνα αξιοσημείωτης παρουσίας στους κήπους και τα τοπία, αστικά ή της υπαίθρου, σχεδόν όλων των περιοχών του πλανήτη με εύκρατο, τροπικό ή υποτροπικό κλίμα. Η πλανητική εξάπλωση του φυτού οφείλεται σε δύο κυρίως λόγους:

α) στην εκπληκτική και μακράς διάρκειας ανθοφορία του

β) στην εκπληκτική και μακράς διάρκειας ανθοφορία του

Στο άρθρο που ακολουθεί, η φύτευση της Λαγκεστρέμιας στον κήπο αλλά και στην γλάστρα ή την ζαρντινιέρα, θα αποτελέσει το βασικό θέμα, πάνω στο οποίο θα επιχειρηθεί να δωθούν όλες εκείνες οι απαραίτητες πληροφορίες που θα βοηθήσουν στην επιτυχή εγκατάσταση και, συνακόλουθα, στην κατοπινή υγιή και κανονική ανάπτυξη του φυτού. 

Για την εκπληκτική και μακράς διάρκειας ανθοφορία του, δεν θα γίνει καμία περαιτέρω αναφορά.

Με πολύ υπομονή, γνώση και τεχνική, μπορεί ως και ένας θάμνος Λαγκεστρέμιας να λάβει την μορφή ενός μπονσάι.

Διαμόρφωση Λαγκεστρέμιας σε Μπονσάι
Διαμόρφωση Λαγκεστρέμιας σε Μπονσάι
Share on print
Τυπωθήτω | Print

Προϋποθέσεις για την Φύτευση της Λαγκεστρέμιας

Η φύτευση της Λαγκεστρέμιας ξεκινά πριν από την φύτευσή της. Και αυτό συμβαίνει, διότι κατ΄αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η κακή συνήθεια πολλών εκ των φιλανθών, να φυτεύουν φυτά σε ακατάλληλες θέσεις, δυσμενείς συνθήκες και απαγορευτικά περιβάλλοντα.

Γίνεται πλήρως κατανοητό, ότι απέναντι στην εκπληκτική και μακράς διάρκειας ανθοφορία του φυτού (για την οποία δεν θα γίνει καμία περαιτέρω αναφορά), δύσκολα μπορεί να αντισταθεί ο φιλανθής.

Ωστόσο πρέπει να γίνει κατανοητό και από τον φιλανθή, ό,τι η Λαγκεστρέμια δεν είναι απλώς ένα διακοσμητικό στοιχείο αλλά ένας ζωντανός οργανισμός ο οποίος θα ευδοκιμήσει μέσα σε έναν ορισμένο κλιματικό τύπο, φυτευόμενη στο κατάλληλο έδαφος, με σωστή έκθεση και αδιάλλειπτη μέριμνα για την θρέψη, άρδευση και προστασία του, τουλάχιστον μέχρι την πλήρη εγκατάσταση του φυτού – δηλαδή για τα πρώτα 3 έως 4 χρόνια.

Εάν δεν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, οι οποίες σκιαγραφούνται στο άρθρο Λαγκεστρέμια η Ινδική (Lagerstroemia indica), είναι προτιμότερο για τον φιλανθή να φυτεύσει κάποιο άλλο φυτό που θα αντέξει μέσα στις δεδομένες συνθήκες, αντί να πετάξει τα λεφτά του και μαζί με αυτά και την άμοιρη Λαγκεστρέμια.

Φύτευση της Λαγκεστρέμιας στον Κήπο & στην Γλάστρα

Μπουμπούκια & Ανοιχτά Άνθη Λαγκεστρέμιας
Μπουμπούκια & Ανοιχτά Άνθη Λαγκεστρέμιας

Τύπος Εδάφους και Σύνθεση Υποστρώματος

Η φύτευση της Λαγκεστρέμιας μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο στον κήπο όσο και σε γλάστρες και ζαρντινιέρες.

Στον κήπο μπορούν να φυτευθούν όλες οι προσφερόμενες ποικιλίες του φυτού. Στις γλάστρες και τις ζαρντινιέρες είναι προτιμότερη η φύτευση ποικιλιών μέσου ύψους, ημι-νάνων και νάνων. 

Οι διαστάσεις των φυτοδοχείων ωστόσο, πρέπει να είναι ανάλογες των τελικών διαστάσεων των φυτών της κάθε επιλεχθείσας ποικιλίας Λαγκεστρέμιας.

Κατάλληλο έδαφος για την φύτευση της Λαγκεστρέμιας στον κήπο είναι το βαρύ πηλώδες που διαθέτει άριστη αποστράγγιση. Κάθε απόκλιση από αυτόν τον τύπο εδάφους καθιστά σχεδόν υποχρεωτική την μετάπλασή του.

Γενικά θα μπορούσαμε να πούμε, ό,τι όσο περισσότερο αμμώδες είναι το έδαφος τόσο περισσότερο αναγκαία είναι η προσθήκη σε αυτό τύρφης λεπτής δομής, ενώ όσο περισσότερο αργιλώδες, τόσο περισσότερο αναγκαία είναι η προσθήκη σε αυτό αδρανών υλικών, όπως ποταμίσιας άμμου, ζεολίθου ή ελαφρόπετρας για γεωργική χρήση.

Για την φύτευση της Λαγκεστρέμιας σε γλάστρες και ζαρντινιέρες τα πράγματα είναι περισσότερο απλά: η σύνθεση του κατάλληλου εδαφικού υποστρώματος μπορεί να γίνει με την ανάμιξη 2/5 υγιούς πηλώδους χώματος, 2/5 αδρανούς υλικού (ζεολίθου κοκκομετρίας 1,6-3 mm ή ελαφρόπετρας για γεωργική χρήση) και 1/5 κομπόστ ουδέτερου pH.

Αναφερόμενοι στο pH, πρέπει σε αυτό το σημείο να πούμε πως η Λαγκεστρέμια αναπτύσσεται σε pH που κυμαίνεται μεταξύ 5 και 7,5 αλλά ευδοκιμεί σε pH που κυμαίνεται μεταξύ 5 και 6.5.

Στην περίπτωση που είναι γνωστό πως το έδαφος αποκλίνει από αυτές τις τιμές, για να ανέβει η αλκαλικότητά του προστίθεται Ασβέστιο, ενώ για να γίνει περισσότερο όξινο, προστίθεται Θείο.

Φύτευση της Λαγκεστρέμιας στον Κήπο & στην Γλάστρα

Φύτευση της Λαγκεστρέμιας - Λάκκος Φύτευσης
Όχι Απολύτως Απαραίτητο Εργαλείο
Λάκκος Φύτευσης από Πάνω
Λάκκος Φύτευσης από Πάνω

Εποχή Φύτευσης της Λαγκεστρέμιας

Τα φυτά της Λαγκεστρέμιας που έχουν μεγαλώσει σε γλάστρα ή που διαθέτουν πολύ καλά ανεπτυγμένο ριζικό σύστημα με μπάλα χώματος μπορούν να φυτευθούν σχεδόν όλον τον χρόνο – εκτός από τις περιόδους των ακραίων κλιματικά φαινομένων.

Αντίθετα, φυτά γυμνόριζα μπορούν να φυτευθούν μόνο την περίοδο του χειμώνα.

Εάν υπάρχει η δυνατότητα επιλογής, είναι προτιμότερο τα φυτά γλάστρας να φυτεύονται είτε το φθινόπωρο είτε νωρίς την άνοιξη.

Το ποια ακριβώς εποχή είναι καλύτερη εξαρτάται από τις κλιματικές συνθήκες της εκάστοτε περιοχής.

Όσο περισσότερο δριμύς είναι ο χειμώνας και δροσερό το καλοκαίρι, τόσο προτιμότερο είναι η φύτευση της Λαγκεστρέμιας να πραγματοποιείται την άνοιξη.

Απεναντίας, όσο πιο ήπιος είναι ο χειμώνας και θερμότερο το καλοκαίρι, τόσο καλύτερο είναι να φυτεύεται η Λαγκεστρέμια το φθινόπωρο.

Φύτευση της Λαγκεστρέμιας στον Κήπο & στην Γλάστρα

Φύτευση της Λαγκεστρέμιας σε Γλάστρα
Φύτευση της Λαγκεστρέμιας σε Γλάστρα

Φύτευση της Λαγκεστρέμιας στο Έδαφος

Για την πραγματοποίηση της φύτευσης στο έδαφος γίνεται διάνοιξη λάκκου, με βάθος ίσο με το ύψος της γλάστρας ή της μπάλας χώματος και πλάτος δύο φορές τα αντίστοιχα μεγέθη. Κατόπιν, και εφόσον δεν υπάρχει πίεση χρόνου, αφήνεται η τρύπα ανοιχτή για μια περίπου εβδομάδα, προκειμένου να ‘απολυμανθεί’ το χώμα.

Ύστερα, λαμβάνοντας υπόψιν αυτά που αναφέρθηκαν πιο πάνω σχετικά με το έδαφος, στο εκσκαφέν χώμα προστίθεται ένα μέρος αδρανούς υλικού (ζεόλιθου κοκκομετρίας 1,6-3 mm ή ελαφρόπετρας για γεωργική χρήση) και ένα μέρος κομπόστ ουδέτερου pH ώστε η αναλογία των υλικών να διαμορφωθεί σε 2: 1: 1.

Σκορπίζονται 30 έως 50 g πλήρους κοκκώδους λιπάσματος ελεγχόμενης αποδέσμευσης (αναλογίας N-P2Ο5-K2Ο: 1: 1: 1) ή στην περίπτωση που η φύτευση πραγματοποιείται το φθινόπωρο, σκορπίζεται αντίστοιχη ποσότητα μόνο φωσφοροκαλιούχου. Μετά γίνεται πολύ καλή ανάμιξη όλων των υλικών, ώστε το τελικό προϊόν να είναι όσο το δυνατόν ομογενοποιημένο.

Με αυτό γεμίζεται ο λάκκος μέχρι το σημείο όπου τοποθετώντας το φυτό, θα βρίσκεται η άνω επιφάνεια του χώματός του στο ίδιο επίπεδο με το επίπεδο του εδάφους. Κατόπιν συμπληρώνεται ο λάκκος με το ομογενοποιημένο χώμα και πατιέται ελαφρά. Ακολούθως, σκορπίζεται ομοιόμορφα και σε απόσταση τουλάχιστον 30 έως 40 cm γύρω από το φυτό, λίπασμα 30 έως 50 g (αναλογίας N-P2Ο5-K2Ο: 1: 1: 1).

Μετά πραγματοποιείται άφθονο πότισμα και στήριξη του φυτού εάν αυτή κρίνεται αναγκαία.

Τέλος, στρώνεται η περιοχή φύτευσης με γεωύφασμα, το οποίο καλύπτεται με φλοιό πεύκου ή κάποιο ανάλογο οργανικό υλικό, πάχους 7 έως 15 cm, αφήνοντας όμως τον ‘λαιμό’ του φυτού σχεδόν γυμνό. 

Φύτευση της Λαγκεστρέμιας στον Κήπο & στην Γλάστρα

Φύτευση της Λαγκεστρέμιας - Διαμόρφωση σε Μικρά Δέντρα
Φύτευση της Λαγκεστρέμιας - Διαμόρφωση σε Μικρά Δέντρα
Φύτευση της Λαγκεστρέμιας - Υπερβολικά Μεγάλος Λάκκος - Siloe Patera. Credit: ESA/DLR/FU Berlin, CC BY-SA 3.0 IGO
Υπερβολικά Μεγάλος Λάκκος - Siloe Patera. Credit: ESA/DLR/FU Berlin, CC BY-SA 3.0 IGO

Φύτευση της Λαγκεστρέμιας στην Γλάστρα & την Ζαρντινιέρα

Έχοντας ξεθεωθεί ο φιλανθής από την διαδικασία φύτευσης στον κήπο, συνιστάται πριν από την φύτευση της Λαγκεστρέμιας στην γλάστρα, το άνοιγμα ενός μπουκαλιού εκλεκτού κρασιού, χρώματος αντίστοιχου με το χρώμα της Λαγκεστρέμιας που προορίζεται να φυτεύσει.

Αφού απολαύσει ένα ποτήρι, μπορεί να σηκώσει και πάλι τα μανίκια και να ξεκινήσει την δουλειά – όπως και πράγματι κάνει.

Τι κάνει;

Χρησιμοποιεί ως εδαφικό υπόστρωμα αυτό που αναφέρθηκε παραπάνω ως κατάλληλο για την γλάστρα, προσθέτει 10 έως 30 g πλήρους κοκκώδους λιπάσματος (αναλογίας N-P2Ο5-K2Ο: 1: 1: 1) σε αυτό, ομογενοποιεί το υλικό και σταματάει.

Σταματάει, διότι πρόκειται να τοποθετήσει στο βάθος της γλάστρας, η οποία διαθέτει στον πυθμένα τρύπες, μία στρώση ελαφρόπετρας ή ψημένης αργίλου ή χαλικιού πάχους περίπου 5 έως 7 cm.

Κατόπιν επαναλαμβάνει τα βήματα που περιεγράφηκαν για την φύτευση της Λαγκεστρέμιας στο χώμα, με την εξαίρεση του γεωυφάσματος.

Κι αφού ο φιλανθής ολοκληρώνει την εργασία του, επιτρέπει στον εαυτό του την απόλαυση που προσφέρει ακόμα ένα ποτήρι κρασί – ή δυο, τρία, τέσσερα, κ.ο.κ.

Φύτευση της Λαγκεστρέμιας στον Κήπο & στην Γλάστρα

Απαραίτητο Εργαλείο για την Φύτευση της Λαγκεστρέμιας
Απαραίτητο Εργαλείο για την Φύτευση της Λαγκεστρέμιας

Φύτευση της Λαγκεστρέμιας - Παραπομπές

Τις Παραπομπές του άρθρου που φέρει τον τίτλο Φύτευση της Λαγκεστρέμιας στον Κήπο & στην Γλάστρα παρουσιάζουν οι γίγαντες Ravi Shankar και Philip Glass με την κοινή των σύνθεση Ragas In Minor Scale.

Αναπαραγωγή Βίντεο

Ενότητα

Κοινοποίηση

Η χρήση του υλικού, όπου δεν αναφέρονται ή υπονοούνται δικαιώματα τρίτων (όπως π.χ. των φωτογραφιών ή των οπτικοακουστικών αρχείων – με την εξαίρεση βέβαια όσων ανήκουν στην «Καλλιέργεια»), είναι απολύτως ελεύθερη. Η διάδοση του, ενδεχομένως, χρήσιμη.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on reddit
Share on digg
Share on stumbleupon
Μετάβαση στο περιεχόμενο