Φύτευση των Γυμνόριζων Δέντρων - Γυμνόριζα Οπωροφόρα Δέντρα προς Πώληση
Γυμνόριζα Οπωροφόρα Δέντρα

Φυτεύσεις - 1. Για την Φύτευση των Γυμνόριζων Δέντρων

Η φύτευση των Γυμνόριζων δέντρων είναι το τελευταίο και – γιατί όχι; – το πιο συναρπαστικό μέρος μιας διαδικασίας που κάνει απτή για έναν ερασιτέχνη κηπουρό την επιθυμία του να εγκαταστήσει στον κήπο ή στο κτήμα του καρποφόρα ή καλλωπιστικά δέντρα αυτού του τύπου. 

Αλλά γιατί ένας ερασιτέχνη κηπουρός επιλέγει να φυτεύσει γυμνόριζα δέντρα και όχι δέντρα με μπάλα χώματος ή ακόμα και δέντρα γλάστρας; Ποιά ακριβώς είναι τα πλεονεκτήματά τους έναντι των – αναπόφευκτων – μειονεκτημάτων τους; Ακόμα, πως χειρίζεται κανείς τα γυμνόριζα δέντρα από την στιγμή που θα τα προμηθευτεί μέχρι και την φύτευσή τους;

Σε όλα αυτά τα ερωτήματα, ο πλέον ακατάλληλος για να απαντήσει είναι ο ως άνω αναφερόμενος ερασιτέχνη κηπουρός. Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε ομοφώνως η συντακτική ομάδα της ‘Καλλιέργειας’, για αυτό και αναλαμβάνει η ίδια την ευθύνη ώστε να παρουσιάσει ψύχραιμα, αμερόληπτα και σε βάθος, τα σχετικά – αλλά και τα ελαφρώς άσχετα – με την φύτευση των Γυμνόριζων δέντρων, πράγματα.

Οι Ρίζες στα Γυμνόριζα Δέντρα

Φύτευση των Γυμνόριζων Δέντρων - Το Ριζικό Σύστημα των Γυμνόριζων πριν & μετά το Κλάδεμα
Φύτευση των Γυμνόριζων Δέντρων - Το Ριζικό Σύστημα

Φυτεύσεις – 1. Για την Φύτευση των Γυμνόριζων Δέντρων

Φύτευση των Γυμνόριζων Δέντρων - Όχι Ακριβώς Ορθή Επιλογή Θέσης
Φύτευση των Γυμνόριζων Δέντρων - Όχι Ακριβώς Ορθή Επιλογή Θέσης

Πριν από την Απόφαση για Φύτευση Οποιουδήποτε Δέντρου

Η ιδέα της φύτευσης οποιουδήποτε τύπου καρποφόρου ή καλλωπιστικού δέντρου είναι μια θαυμάσια ιδέα. Όμως ο υποψήφιος ερασιτέχνης κηπουρός προτού υλοποιήσει την θαυμάσια ιδέα θα πρέπει να λάβει υπόψιν του ορισμένα πράγματα – ενδεχομένως όχι λιγότερο σημαντικά από την ίδια την ιδέα. Γιατί; Διότι ίσως δεν υπάρχει τίποτε πιο απογοητευτικό από την φύτευση ενός Πλάτανου κάτω από τα καλώδια του ηλεκτρικού δικτύου η μιάς Βασιλικής Συκιάς δίπλα από την κολυμβητική δεξαμενή – την κοινώς λεγόμενη πισίνα.

Ώστε πριν από την προμήθεια οποιουδήποτε τύπου δέντρου ο ερασιτέχνης κηπουρός πρέπει να είναι:

 • Βέβαιος πως υπάρχει αρκετό διαθέσιμο έδαφος για την ανάπτυξη του δέντρου
 • Βέβαιος πως το δέντρο θα φυτευθεί στην ορθή απόσταση από κτίσματα, τοίχους και κατασκευές
 • Έτοιμος να προσαρμόσει το είδος των δέντρων ή των ποικιλιών τους στην περίπτωση που πάνω ακριβώς από την επιλεχθείσα θέση υπάρχουν εναέρια εμπόδια, όπως για παράδειγμα καλώδια ρεύματος ή τηλεφωνίας
 • Γνώστης του μικροκλίματος της περιοχής, εμπειρικά (ποια είναι τα υπάρχοντα δέντρα και ποικιλίες στην περιοχή) ή επιστημονικά (μετεωρολογικά δεδομένα όπου είναι διαθέσιμα)
 • Γνώστης των μηχανικών, φυσικών και χημικών ιδιοτήτων του εδάφους, εμπειρικά (ποια είναι τα υπάρχοντα δέντρα και ποικιλίες στην περιοχή, είδος και υφή  εδάφους κ.λ.π) ή επιστημονικά (ανάλυση εδάφους κ.α)

Φυτεύσεις – 1. Για την Φύτευση των Γυμνόριζων Δέντρων

Φύτευση των Γυμνόριζων Δέντρων - Εξαγωγή με Μηχάνημα από το Φυτώριο των Γυμνόριζων Δέντρων
Φύτευση των Γυμνόριζων Δέντρων - Εξαγωγή με Μηχάνημα από το Φυτώριο των Γυμνόριζων Δέντρων

Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα των Γυμνόριζων Δέντρων

Έπειτα από έρευνα, μελέτη και περισυλλογή ο ερασιτέχνης κηπουρός καταλήγει στην απόφαση να προμηθευτεί Γυμνόριζα δέντρα. Γιατί; Μα διότι εκτιμά πως τα πλεονεκτήματα από την φύτευση των Γυμνόριζων δέντρων είναι περισσότερα από τα μειονεκτήματα τους – όπως πιθανόν να γίνει εκδήλως φανερό από την παράθεση αμέσως πιο κάτω, των μεν και των δε. Και αυτό είναι μια αξιοθαύμαστη εκτίμηση.

Πλεονεκτήματα Γυμνόριζων

 • Μικρότερο κόστος αγοράς
 • Μικρότερο κόστος μεταφοράς
 • Μεγαλύτερο ποσοστό υπάρχοντος ριζικού συστήματος, που ιδίως σε σχέση με εκείνα που προσφέρονται με μπάλα χώματος μπορεί να φθάσει μέχρι και το 200%
 • Οι σπειροειδώς αναπτυσσόμενες ρίζες (κουλουριασμένες και μπερδεμένες) εντοπίζονται εύκολα και αφαιρούνται
 • Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ του εδαφικού μέσου και του εδαφικού τύπου όπου πρόκειται να γίνει η φύτευση των γυμνόριζων δέντρων
 • Η φύτευση των Γυμνόριζων δέντρων γίνεται σε λιγότερο χρόνο

Μειονεκτήματα Γυμνόριζων

 • Ένα ποσοστό του ριζικού συστήματος που μπορεί να φθάσει μέχρι και στο 90% των ριζών χάνεται κατά την εξαγωγή του δέντρου από το έδαφος του φυτώριου
 • Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος στεγνώματος των ριζών και συνεπώς ξήρανσης των δέντρων
 • Η φύτευση πραγματοποιείται ορισμένη περίοδο του έτους, από τα τέλη φθινοπώρου, όταν τα δέντρα έχουν ρίξει τα φύλλα τους, μέχρι της αρχές της άνοιξης, πριν την έκπτυξη των οφθαλμών

Φυτεύσεις – 1. Για την Φύτευση των Γυμνόριζων Δέντρων

Προετοιμασία για την Φύτευση των Γυμνόριζων Δέντρων

Ο ερασιτέχνης κηπουρός γνωρίζει πως πριν από την φύτευση των Γυμνόριζων δέντρων πραγματοποιούνται διάφορες εργασίες που σκοπό έχουν να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για την επιτυχή εγκατάσταση και την κατοπινή καλή ανάπτυξη τους.

Όμως οι εργασίες αυτές προσαρμόζονται στην βάση της δυνατότητας ή όχι για όργωμα του αγρού και του κήπου, πράγμα που επίσης γνωρίζει ο ερασιτέχνης κηπουρός – και ανάλογα πράττει.

Φυτεύσεις – 1. Για την Φύτευση των Γυμνόριζων Δέντρων

Όργωμα του Χωραφιού πριν από την Φύτευση των Γυμνόριζων Δέντρων
Όργωμα του Χωραφιού πριν από την Φύτευση των Γυμνόριζων Δέντρων

Με Όργωμα

Εφόσον υπάρχει η δυνατότητα για όργωμα ή/και πρόκειται να φυτευθούν αρκετά δέντρα, τότε:

 • Γίνεται βαθιά άροση (μέχρι τα 60 cm) με ενσωμάτωση 2 έως 4 τόννων ανά στρέμμα χωνεμένης και απολυμασμένης κοπριάς ή κομπόστ
 • Ακολουθεί πέρασμα με καλλιεργητή ή κανονικό όργωμα βάθους 40 cm, με ενσωμάτωση φωσφορικού λιπάσματος
 • Έπειτα πραγματοποιείται σβάρνισμα ή φρεζάρισμα
 • Μετά γίνεται σήμανση του σημείου ή των σημείων που θα φυτευθούν τα γυμνόριζα δέντρα αφού ληφθεί υπόψιν η κατάλληλη απόσταση μεταξύ τους.
 • Ακολούθως γίνεται διάνοιξη του λάκκου ή των λάκκων 7 με 10 ημέρες πριν από την φύτευση
 • Το σχήμα του λάκκου είναι αυτό του κόλουρου κώνου, έχοντας για μικρή βάση τον πάτο του
 • Το βάθος του λάκκου είναι λίγο μεγαλύτερο από το μήκος των ριζών ενώ το πλάτος του είναι τρεις φορές μεγαλύτερο από την διάμετρο του ριζικού συστήματος του δέντρου

Φυτεύσεις – 1. Για την Φύτευση των Γυμνόριζων Δέντρων

Φύτευση των Γυμνόριζων Δέντρων - Γυμνόριζα Δέντρα σε Κέντρο Κήπου
Φύτευση των Γυμνόριζων Δέντρων - Γυμνόριζα Δέντρα σε Κέντρο Κήπου

Χωρίς Όργωμα

Εφόσον δεν υπάρχει η δυνατότητα για όργωμα, τότε:

 • Οι εργασίες ξεκινούν με την διάνοιξη του λάκκου ή των λάκκων 7 με 10 ημέρες πριν από την φύτευση
 • Το σχήμα του λάκκου είναι αυτό του κόλουρου κώνου, έχοντας για μικρή βάση τον πάτο του
 • Το βάθος του λάκκου, σε αυτήν την περίπτωση, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα κλιματολογικά δεδομένα της περιοχής και κυρίως από τα ύψη βροχής καθώς και από την δυνατότητα ή όχι μόνιμης άρδευσης
 • Εάν το κλίμα είναι γενικότερα υγρό και οι βροχοπτώσεις συχνές τότε το βάθος του λάκκου είναι λίγο μεγαλύτερο από το μήκος των ριζών
 • Το ίδιο γίνεται και στην περίπτωση που υπάρχει μόνιμο αρδευτικό σύστημα
 • Εάν το κλίμα είναι περισσότερο ξηροθερμικό και οι βροχοπτώσεις λίγες, τότε το βάθος του λάκκου πρέπει να είναι 50 με 60 cm
 • Το πλάτος του λάκκου σε όλες τις περιπτώσεις είναι τρεις φορές μεγαλύτερο από την διάμετρο του ριζικού συστήματος του δέντρου

Φυτεύσεις – 1. Για την Φύτευση των Γυμνόριζων Δέντρων

Φύτευση των Γυμνόριζων Δέντρων - Ελαφρώς Επικίνδυνα Καιρικά Φαινόμενα
Φύτευση των Γυμνόριζων Δέντρων - Ελαφρώς Επικίνδυνα Καιρικά Φαινόμενα

Οι Αναποδιές του Καιρού

Και εκεί που ο ερασιτέχνης κηπουρός είναι έτοιμος να προχωρήσει στην φύτευση των Γυμνόριζων δέντρων ακούει στο ραδιόφωνο το έκτακτο δελτίο καιρού που τον πληροφορεί πως αναμένονται επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.

Τι κάνει λοιπόν;

Περιμένει το Δεύτερο Μέρος του αφιερώματος το σχετικό με την φύτευση των Γυμνόριζων Δέντρων από την ΄Καλλιέργεια’.

Με αυτήν του τη στάση ο ερασιτέχνης κηπουρός αποδεικνύει πως είναι βαθύτατα αισιόδοξος άνθρωπος.

Στο μεταξύ από το ράδιο ακούγεται ο Johnny Cash στο παραδοσιακό Αμερικάνικο τραγούδι God’s Gonna Cut You Down

Κοινοποίηση

Η χρήση του υλικού, όπου δεν αναφέρονται δικαιώματα τρίτων, είναι απολύτως ελεύθερη. Η διάδοση του, ενδεχομένως, χρήσιμη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Συμβουλές αλλά και προτροπές, παρατηρήσεις αλλά και προτάσεις είναι, σε γενικές γραμμές, ευπρόσδεκτες. Το εάν θα γίνουν και αποδεκτές είναι, σε γενικές γραμμές, μιά άλλη ιστορία.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Σε δουλειά να βρισκόμαστε.

Η επιθυμία του περιηγητή του ιστοτόπου για ενίσχυση των άμισθων συντελεστών του είναι αναφαίρετο δικαίωμα του. Παρέχοντάς του το κουμπί της δωρεάς, τον βοηθούμε να το ασκήσει.

Close Menu