Γυμνόριζα Οπωροφόρα Δέντρα
Γυμνόριζα Οπωροφόρα Δέντρα

Φυτεύσεις - 1. Για την Φύτευση των Γυμνόριζων Δέντρων

Η φύτευση των Γυμνόριζων δέντρων είναι το τελευταίο και – γιατί όχι; – το περισσότερο συναρπαστικό μέρος μιας διαδικασίας που κάνει απτή για έναν ερασιτέχνη κηπουρό την επιθυμία του να εγκαταστήσει στον κήπο ή στο κτήμα του καρποφόρα ή καλλωπιστικά δέντρα αυτού του τύπου. 

Αλλά γιατί ένας ερασιτέχνη κηπουρός επιλέγει να φυτεύσει γυμνόριζα δέντρα και όχι δέντρα με μπάλα χώματος ή ακόμα και δέντρα γλάστρας; Ποια ακριβώς είναι τα πλεονεκτήματά τους έναντι των – αναπόφευκτων – μειονεκτημάτων τους; Ακόμα, πως χειρίζεται κανείς τα γυμνόριζα δέντρα από την στιγμή που θα τα προμηθευτεί μέχρι και την φύτευσή τους;

Σε όλα αυτά τα ερωτήματα, ο πλέον ακατάλληλος για να απαντήσει είναι ο ως άνω αναφερόμενος ερασιτέχνη κηπουρός. Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε ομοφώνως η συντακτική ομάδα της ‘Καλλιέργειας’, για αυτό και αναλαμβάνει η ίδια την ευθύνη ώστε να παρουσιάσει ψύχραιμα, αμερόληπτα και σε βάθος, τα σχετικά – αλλά και τα ελαφρώς άσχετα – με την φύτευση των Γυμνόριζων δέντρων, πράγματα.

Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ριζικό σύστημα, είναι ευνόητο πως συμβάλλει αποφασιστικά στην επιτυχή ή όχι φύτευση των γυμνόριζων.

Φύτευση των Γυμνόριζων Δέντρων - Το Ριζικό Σύστημα των Γυμνόριζων
Το Ριζικό Σύστημα των Γυμνόριζων Δέντρων
Τυπωθήτω | Print

Πριν από την Απόφαση για Φύτευση Οποιουδήποτε Δέντρου

Η ιδέα της φύτευσης οποιουδήποτε τύπου καρποφόρου ή καλλωπιστικού δέντρου είναι μια θαυμάσια ιδέα. Όμως ο υποψήφιος ερασιτέχνης κηπουρός προτού υλοποιήσει την θαυμάσια ιδέα θα πρέπει να λάβει υπόψιν του ορισμένα πράγματα – ενδεχομένως όχι λιγότερο σημαντικά από την ίδια την ιδέα. Γιατί;

Διότι ίσως δεν υπάρχει τίποτε πιο απογοητευτικό από την φύτευση ενός Πλάτανου κάτω από τα καλώδια του ηλεκτρικού δικτύου η μιας Βασιλικής Συκιάς δίπλα από την κολυμβητική δεξαμενή – την κοινώς λεγόμενη πισίνα.

Ώστε πριν από την προμήθεια οποιουδήποτε τύπου δέντρου ο ερασιτέχνης κηπουρός πρέπει να είναι:

 • Βέβαιος πως υπάρχει αρκετό διαθέσιμο έδαφος για την ανάπτυξη του δέντρου
 • Βέβαιος πως το δέντρο θα φυτευθεί στην ορθή απόσταση από κτίσματα, τοίχους και κατασκευές
 • Έτοιμος να προσαρμόσει το είδος των δέντρων ή των ποικιλιών τους στην περίπτωση που πάνω ακριβώς απο την επιλεχθείσα θέση υπάρχουν εναέρια εμπόδια, όπως για παράδειγμα καλώδια ρεύματος ή τηλεφωνίας
 • Γνώστης του μικροκλίματος της περιοχής, εμπειρικά (ποια είναι τα υπάρχοντα δέντρα και ποικιλίες στην περιοχή) ή επιστημονικά (μετεωρολογικά δεδομένα όπου είναι διαθέσιμα)
 • Γνώστης των μηχανικών, φυσικών και χημικών ιδιοτήτων του εδάφους, εμπειρικά (ποια είναι τα υπάρχοντα δέντρα και ποικιλίες στην περιοχή, είδος και υφή εδάφους κ.λ.π) ή επιστημονικά (ανάλυση εδάφους κ.α)

Για τις Φυτεύσεις των Γυμνόριζων Δέντρων

Φύτευση των Γυμνόριζων Δέντρων - Όχι Ακριβώς Ορθή Επιλογή Θέσης
Φύτευση Δέντρου σε Όχι Ακριβώς Κατάλληλη Θέση

Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα των Γυμνόριζων Δέντρων

Έπειτα από έρευνα, μελέτη και περισυλλογή ο ερασιτέχνης κηπουρός καταλήγει στην απόφαση να προμηθευτεί Γυμνόριζα δέντρα. Γιατί; Μα διότι εκτιμά πως τα πλεονεκτήματα από την φύτευση των Γυμνόριζων δέντρων είναι περισσότερα από τα μειονεκτήματα τους – όπως πιθανόν να γίνει εκδήλως φανερό από την παράθεση αμέσως πιο κάτω, των μεν και των δε. Και αυτό είναι μια αξιοθαύμαστη εκτίμηση.

Πλεονεκτήματα Γυμνόριζων

 • Μικρότερο κόστος αγοράς
 • Μικρότερο κόστος μεταφοράς
 • Μεγαλύτερο ποσοστό υπάρχοντος ριζικού συστήματος σε σχέση με εκείνα που προσφέρονται με μπάλα χώματος, που μπορεί να φθάσει μέχρι και το 200%, λόγω του ότι η εξαγωγή των γυμνόριζων γίνεται με μηχανήματα που σκάβουν πλατύτερα και βαθύτερα από την περιοχή της ριζόσφαιρας των δέντρων
 • Οι σπειροειδώς αναπτυσσόμενες ρίζες (κουλουριασμένες και μπερδεμένες) εντοπίζονται εύκολα και αφαιρούνται
 • Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ του εδαφικού μέσου και του εδαφικού τύπου όπου πρόκειται να γίνει η φύτευση των γυμνόριζων δέντρων
 • Η φύτευση των Γυμνόριζων δέντρων γίνεται σε λιγότερο χρόνο

Μειονεκτήματα Γυμνόριζων

 • Ένα ποσοστό του ριζικού συστήματος που μπορεί να φθάσει μέχρι και στο 90% των ριζών χάνεται κατά την εξαγωγή του δέντρου από το έδαφος του φυτώριου
 • Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος στεγνώματος των ριζών και συνεπώς ξήρανσης των δέντρων
 • Η φύτευση πραγματοποιείται ορισμένη περίοδο του έτους, από τα τέλη φθινοπώρου, όταν τα δέντρα έχουν ρίξει τα φύλλα τους, μέχρι της αρχές της άνοιξης, πριν την έκπτυξη των οφθαλμών

Για τις Φυτεύσεις των Γυμνόριζων Δέντρων

Φύτευση των Γυμνόριζων Δέντρων - Εξαγωγή με Μηχάνημα από το Φυτώριο των Γυμνόριζων Δέντρων
Εξαγωγή με Μηχάνημα από Φυτώριο Γυμνόριζων Δέντρων

Προετοιμασία για την Φύτευση των Γυμνόριζων Δέντρων

Ο ερασιτέχνης κηπουρός γνωρίζει πως πριν από την φύτευση των Γυμνόριζων δέντρων πραγματοποιούνται διάφορες εργασίες που σκοπό έχουν να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για την επιτυχή εγκατάσταση και την κατοπινή καλή ανάπτυξη τους.

Όμως οι εργασίες αυτές προσαρμόζονται στην βάση της δυνατότητας ή όχι για όργωμα του αγρού και του κήπου, πράγμα που επίσης γνωρίζει ο ερασιτέχνης κηπουρός – και ανάλογα πράττει.

Για τις Φυτεύσεις των Γυμνόριζων Δέντρων

Με Όργωμα

Εφόσον υπάρχει η δυνατότητα για όργωμα ή/και πρόκειται να φυτευθούν αρκετά δέντρα, τότε:

 • Γίνεται βαθιά άροση (μέχρι τα 60 cm) με ενσωμάτωση 2 έως 4 τόννων ανά στρέμμα χωνεμένης και απολυμασμένης κοπριάς ή κομπόστ
 • Ακολουθεί πέρασμα με καλλιεργητή ή κανονικό όργωμα βάθους 40 cm, με ενσωμάτωση φωσφορικού λιπάσματος
 • Έπειτα πραγματοποιείται σβάρνισμα ή φρεζάρισμα
 • Μετά γίνεται σήμανση του σημείου ή των σημείων που θα φυτευθούν τα γυμνόριζα δέντρα αφού ληφθεί υπόψιν η κατάλληλη απόσταση μεταξύ τους.
 • Ακολούθως γίνεται διάνοιξη του λάκκου ή των λάκκων 7 με 10 ημέρες πριν από την φύτευση
 • Το σχήμα του λάκκου είναι αυτό του κόλουρου κώνου, έχοντας για μικρή βάση τον πάτο του
 • Το βάθος του λάκκου είναι λίγο μεγαλύτερο από το μήκος των ριζών ενώ το πλάτος του είναι τρεις φορές μεγαλύτερο από την διάμετρο του ριζικού συστήματος του δέντρου

Για τις Φυτεύσεις των Γυμνόριζων Δέντρων

Όργωμα του Χωραφιού πριν από την Φύτευση των Γυμνόριζων Δέντρων
Όργωμα του Χωραφιού πριν από την Φύτευση των Γυμνόριζων Δέντρων

Χωρίς Όργωμα

Εφόσον δεν υπάρχει η δυνατότητα για όργωμα, τότε:

 • Οι εργασίες ξεκινούν με την διάνοιξη του λάκκου ή των λάκκων 7 με 10 ημέρες πριν από την φύτευση
 • Το σχήμα του λάκκου είναι αυτό του κόλουρου κώνου, έχοντας για μικρή βάση τον πάτο του
 • Το βάθος του λάκκου, σε αυτήν την περίπτωση, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα κλιματολογικά δεδομένα της περιοχής και κυρίως από τα ύψη βροχής καθώς και από την δυνατότητα ή όχι μόνιμης άρδευσης
 • Εάν το κλίμα είναι γενικότερα υγρό και οι βροχοπτώσεις συχνές τότε το βάθος του λάκκου είναι λίγο μεγαλύτερο από το μήκος των ριζών
 • Το ίδιο γίνεται και στην περίπτωση που υπάρχει μόνιμο αρδευτικό σύστημα
 • Εάν το κλίμα είναι περισσότερο ξηροθερμικό και οι βροχοπτώσεις λίγες,τότε το βάθος του λάκκου πρέπει να είναι 50 με 60 cm
 • Το πλάτος του λάκκου σε όλες τις περιπτώσεις είναι τρεις φορές μεγαλύτερο από την διάμετρο του ριζικού συστήματος του δέντρου

Για τις Φυτεύσεις των Γυμνόριζων Δέντρων

Φύτευση των Γυμνόριζων Δέντρων - Γυμνόριζα Δέντρα σε Κέντρο Κήπου
Γυμνόριζα Δέντρα προς Πώληση σε Κέντρο Κήπου

Οι Αναποδιές του Καιρού

Και εκεί που ο ερασιτέχνης κηπουρός είναι έτοιμος να προχωρήσει στην φύτευση των Γυμνόριζων δέντρων ακούει στο ραδιόφωνο το έκτακτο δελτίο καιρού που τον πληροφορεί πως αναμένονται επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.

Τι κάνει λοιπόν;

Περιμένει το Δεύτερο Μέρος του αφιερώματος το σχετικό με την φύτευση των Γυμνόριζων Δέντρων από την ΄Καλλιέργεια’.

Με αυτήν του τη στάση ο ερασιτέχνης κηπουρός αποδεικνύει πως είναι βαθύτατα αισιόδοξος άνθρωπος.

Για τις Φυτεύσεις των Γυμνόριζων Δέντρων

Φύτευση των Γυμνόριζων Δέντρων - Ελαφρώς Επικίνδυνα Καιρικά Φαινόμενα
Αναβολή Φύτευσης Γυμνόριζων Δέντρων Λόγω Καιρού

Παραπομπές

Τις Παραπομπές του άριστα προετοιμασμένου άρθρου με τίτλο Φυτεύσεις – 1. Για την Φύτευση των Γυμνόριζων Δέντρων, παρουσιάζει ο γίγαντας Johnny Cash στο παραδοσιακό Αμερικάνικο τραγούδι God’s Gonna Cut You Down.

Αναπαραγωγή Βίντεο

Ενότητα

Κοινοποίηση

Η χρήση του υλικού, όπου δεν αναφέρονται ή υπονοούνται δικαιώματα τρίτων (όπως π.χ. των φωτογραφιών ή των οπτικοακουστικών αρχείων – με την εξαίρεση βέβαια όσων ανήκουν στην «Καλλιέργεια»), είναι απολύτως ελεύθερη. Η διάδοση του, ενδεχομένως, χρήσιμη.

Μετάβαση στο περιεχόμενο