Καλλωπιστικά Φυτά στον Ιστότοπο ‘Καλλιέργεια’

Καλλωπιστικά

Ταξινόμηση της Τριανταφυλλιάς - Παλιές Ποικιλίες Τριανταφυλλιάς

Βοτανική και Ανθοκομική Ταξινόμηση της Τριανταφυλλιάς

Μιά από τις πιο ενδιαφέρουσες πλευρές της επιστήμης είναι αυτή που παρέχει την δυνατότητα στους επιστήμονες, να δημιουργούν καινούργια ταξινομικά σχήματα για διάφορες ταξινομικές μονάδες, στην βάση των παλιών.

>>

Η χρήση του υλικού, όπου δεν αναφέρονται δικαιώματα τρίτων, είναι απολύτως ελεύθερη. Η διάδοση του, ενδεχομένως, χρήσιμη.

Φυτεύοντας ή κάνοντας μιά τρύπα στο νερό; Όπως και να το δεί κανείς, το βέβαιο είναι πως το τεχνητό νησί, το Freedom Cove, που δημιούργησαν η κυρία Catherine King και ο κύριος Wayne Adams στον Καναδά, περιλαμβάνει πάμπολλα φυτά, λαχανόκηπο και τέσσερα θερμοκήπια. Όσο για την τρύπα, ναι και αυτή υπάρχει. Για ψάρεμα από το σαλόνι.

Μετάβαση στο περιεχόμενο