Εχθροί των Γεωργικών Καλλιεργειών & των Καλλωπιστικών Φυτών

Εχθροί

Δάκος της Ελιάς - Ενήλικο Δάκου της Ελιάς (Bactrocera oleae)

Δάκος της Ελιάς (Bactrocera oleae)

Ο Δάκος της Ελιάς αναγνωρίζεται ως ο σημαντικότερος εχθρός των ελαιοδέντρων στις ζώνες της καλλιέργειας της. Σε περιόδους έξαρσης της προσβολής η ζημιά που προκαλεί, ποσοτική και ποιοτική μπορεί να ανέλθει μέχρι και στο 50% της ελαιοπαραγωγής, ενώ η αντιμετώπισή του συμβάλει σημαντικά στην αύξηση του κόστους της καλλιέργειας.

>>
Μύγα της Μεσογείου Ceratitis capitata - Μύγα της Μεσογείου, Τέλειο

Μύγα της Μεσογείου (Ceratitis capitata)

Η Μύγα της Μεσογείου, δηλαδή το έντομο Ceratitis capitata, αποτελεί έναν από τους σοβαρότερους εχθρούς των καλλιεργούμενων φυτών παγκοσμίως. Προσβάλει πάνω από 350 είδη φυτών και οι ζημιές που προκαλεί ανέρχονται σε αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια ετησίως. Αυτές οι επιπέδου πρωταθλητισμού καταστροφικές επιδόσεις του αρθρόποδου, υποχρέωσαν πολλές χώρες να ανακηρύξουν την Μύγα της Μεσογείου, έντομο καραντίνας.

>>

Η χρήση του υλικού, όπου δεν αναφέρονται δικαιώματα τρίτων, είναι απολύτως ελεύθερη. Η διάδοση του, ενδεχομένως, χρήσιμη.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on reddit
Share on digg
Share on stumbleupon

Φυτεύοντας ή κάνοντας μιά τρύπα στο νερό; Όπως και να το δεί κανείς, το βέβαιο είναι πως το τεχνητό νησί, το Freedom Cove, που δημιούργησαν η κυρία Catherine King και ο κύριος Wayne Adams στον Καναδά, περιλαμβάνει πάμπολλα φυτά, λαχανόκηπο και τέσσερα θερμοκήπια. Όσο για την τρύπα, ναι και αυτή υπάρχει. Για ψάρεμα από το σαλόνι.

Close Menu
Skip to content