Καλλιέργειες

Crops

Headed Cabbage – Field Planting Cabbage

Field Planting Cabbage (Brassica oleracea var. capitata) is another link in the long and heavy chain of articles with which the editorial team of 'Kalliergeia' has the ambition to firmly tie the few remaining readers of the series. A series that - we have no reason to hide it -…

Headed Cabbage – Seeding Cabbage Methods

Seeding Cabbage methods and techniques is the subject of the following article, which is contained in the lamentable series of articles devoted to cultivation of this so popular leafy vegetable whith endless scientific name Brassica oleracea var. capitata.

Headed Cabbage – Propagation of Headed Cabbage

The propagation of Headed Cabbage and the factors that affect the germination of its seed are the main subject of this article. Which, if we did not lose the count, is the fourth of the series devoted to the cultivation of the Headed Cabbage, Brassica oleracea var. capitata.

Headed Cabbage – Headed Cabbage Soil Requirements

The Headed Cabbage Soil Requirements is the main subject of this article and - in addition - the presentation of the characteristics and properties that must have the proper soil for its cultivation. It is the third of the series devoted to the cultivation of Headed Cabbage, namely Brassica oleracea…

Headed Cabbage – Headed Cabbage Climatic Requirements

To the question of which are the Headed Cabbage climatic requirements for its cultivation, aspire to give an answer to the following article. This is the second one of an endless series of totally useless articles around Headed Cabbage (Brassica oleracea var. capitata), aimed at disorienting the new grower concerned…

Greek Oregano Propagation (Origanum vulgare subsp. hirtum)

Με μεγάλη υπερηφάνεια, τα θρεπτικά συστατικά της πατάτας και η συντακτική ομάδα της ‘Καλλιέργειας’, παραδίδουν στο αναγνωστικό κοινό το τρίτο μέρος του αφιερώματος στην σύνθεση, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και την διατροφική αξία των κονδύλων του φυτού. Ένα τρίτο μέρος στο οποίο, λιπίδια και διαιτητικές ίνες ξεδιπλώνουνε με θάρρος τις πολυσήμαντες…

SHARING

The use of the material, where third-party rights are not mentioned, is completely free. Its sharing, possibly, useful.

VIDEO

Planting or making a hole in the water? Like to see, what is certain is that the artificial island, ‘Freedom Cove’ created by the Lady Catherine King and Mr Wayne Adams in Canada, includes numerous plants, vegetable garden and four greenhouses. As for the hole, yes and that is there. For fishing from the living room.

Advice, but also suggestions, comments and proposals are, in general, welcome. Whether or not to be accepted, that is, in general, another story.

PARTICIPATION

Business as usual.

The desire of the site traveler to backing the unpaid site’s creators is his inalienable right. By giving him the donation button, we strongly encourage him to exercise it.

Close Menu