Χειμωνιάτικο Κλάδεμα της Τριανταφυλλιάς - Τριανταφυλλιά Floribunda
Τριανταφυλλιά Floribunda

Χειμωνιάτικο Κλάδεμα της Τριανταφυλλιάς - Οδηγίες

Το χειμωνιάτικο κλάδεμα της τριανταφυλλιάς γίνεται όλες τις εποχές του χρόνου, εκτός από την άνοιξη, το καλοκαίρι και το φθινόπωρο.

Για την πραγματοποίησή του απαιτείται θάρρος, αυταπάρνηση και μια σειρά εργαλείων. Κάτω από αντίξοες συνθήκες είναι υποχρεωμένος ο φιλανθής να φέρει σε πέρας ένα κλαδευτικής υφής έργο που απαιτεί μέγιστη αυτοσυγκέντρωση, γνώση του αντικειμένου και ορισμένες δεξιότητες – κάτι σε κβαντική φυσική.

Για αυτό πολλές φορές συμβαίνει να τα παρατήσει πριν καν αρχίσει. Και έπειτα συμβαίνει να απορεί που η ανθοφορία της τριανταφυλλιάς του δεν είναι η αναμενόμενη ή που το φυτό του απέκτησε πλανητικές διαστάσεις.

Ακόμα χειρότερα: συμβαίνει να απορεί όντας στην ιστοσελίδα της «Καλλιέργειας» διαβάζοντας το άρθρο με τον εξαιρετικά φευγάτο τίτλο Χειμωνιάτικο Κλάδεμα της Τριανταφυλλιάς – Οδηγίες.

Και μη χειρότερα.

Το ορθό κλάδεμα συμβάλλει μεταξύ άλλων και στην αύξηση της ανθοφορίας των τριανταφυλλιών.

Χειμωνιάτικο Κλάδεμα της Τριανταφυλλιάς - Ορθά Κλαδεμένη Θαμνώδης Τριανταφυλλιά
Ορθά Κλαδεμένη Θαμνώδης Τριανταφυλλιά
Τυπωθήτω | Print

Πότε Γίνεται το Κλάδεμα

Ο ακριβής χρόνος έναρξης και διεξαγωγής του κλαδέματος σχετίζεται με την ποικιλία της τριανταφυλλιάς, την εκάστοτε περιοχή και το μικροκλίμα. Η ποικιλία αναφέρεται διότι, ανάμεσα στα άλλα, στις μονόφορες ανθικά τριανταφυλλιές δεν γίνεται χειμερινό κλάδεμα παρά μόνο στην περίπτωση που χρειάζεται διαμόρφωση ή έλεγχος της ανάπτυξης τους.

Γενικά μπορεί να ειπωθεί πως το χειμερινό κλάδεμα της τριανταφυλλιάς πραγματοποιείται από τα μέσα Δεκεμβρίου στις βόρειες περιοχές και από τις αρχές του Ιανουαρίου στις νότιες μέχρι τα τέλη του Φεβρουαρίου. Εκείνη την περίοδο οι τριανταφυλλιές βρίσκονται στην φάση της χειμερινής ανάπαυσης και το κλάδεμα διεξάγεται μέχρι και σε εκείνα τα φυτά που τυχαίνει να έχουν ακόμα λίγα φύλλα, τα οποία και αφαιρούνται.

Το κλάδεμα αποφεύγεται μόνο τις ημέρες με μεγάλες παγωνιές και όταν επικρατεί ή αναμένεται να επικρατήσει παγετός.

Βέβαια, σε περιοχές όπου το κλίμα δεν είναι Μεσογειακό και οι χειμώνες είναι εξαιρετικά δριμείς, το κλάδεμα πραγματοποιείται μετά από τον τελευταίο αναμενόμενο παγετό – ή στις αρχές της άνοιξης, όταν ξεκινήσει η ανθοφορία της Φορσύθιας.

Χειμωνιάτικο Κλάδεμα της Τριανταφυλλιάς

Χειμωνιάτικο Κλάδεμα της Τριανταφυλλιάς - Κλάδεμα Εσωτερικού Κλαδιού Θαμνώδους Τριανταφυλλιάς
Κλάδεμα Εσωτερικού Κλαδιού Θαμνώδους Τριανταφυλλιάς

Χειμωνιάτικο Κλάδεμα της Τριανταφυλλιάς Θαμνώδους Μορφής

Στις θαμνώδεις τριανταφυλλιές τα κλαδιά κόβονται στο 1/3 με 1/4 από την βάση τους αφήνοντας τα με μήκος που κυμαίνεται ανάμεσα στα 15 με 30 cm.

Εάν το φυτό είναι εύρωστο μπορούν να αφεθούν μέχρι 7 κλαδιά και σε αποστάσεις τέτοιες μεταξύ τους ώστε να σχηματίζουν ένα νοητό κύπελλο. Σε λιγότερο ζωηρά φυτά αφήνονται 3-4 κλαδιά.

Επίσης, όπως άλλωστε συμβαίνει με όλες τις τριανταφυλλιές ανεξαρτήτως σχήματος ή μορφής, οι ασθενικοί και ξεραμένοι κλάδοι καθώς και οι λαίμαργοι αφαιρούνται ολότελα.

Το κλάδεμα της τριανταφυλλιάς γίνεται πάντοτε ελάχιστα χιλιοστά πιο πάνω από έναν οφθαλμό, ο οποίος βρίσκεται στην εξωτερική πλευρά του κλαδιού.

Το ακριβές μήκος του εναπομείνοντος τμήματος του κλαδιού έχει άμεση σχέση με τη ζωηρότητα και ευρωστία του φυτού. Πάντως σε κάθε περίπτωση, ο παλαιός τρόπος κλαδέματος της τριανταφυλλιάς στα 20 με 30 cm από το έδαφος δεν ακολουθείται πλέον.

Και ο λόγος είναι πως, μέσα στα όρια που αναφερθήκαν προηγουμένως, όσο περισσότερο ποσοστό ιστών παραμένει στο φυτό τόσο περισσότερο αυτό έχει στην διάθεση του θρεπτικές ουσίες και ενέργεια για να τα αξιοποιήσει την ερχόμενη βλαστική περίοδο.

Χειμωνιάτικο Κλάδεμα της Τριανταφυλλιάς

Χειμωνιάτικο Κλάδεμα της Τριανταφυλλιάς - Ακλάδευτη Θαμνώδης Τριανταφυλλιά
Ακλάδευτη Θαμνώδης Τριανταφυλλιά

Χειμερινό Κλάδεμα της Τριανταφυλλιάς Δενδρώδους Μορφής

Σε γενικές γραμμές η ίδια κλαδευτική τακτική που ακολουθείται στις θαμνώδεις, εφαρμόζεται και στις τριανταφυλλιές δενδρώδους μορφής.

Πρέπει όμως να ληφθεί υπόψιν ότι οι δενδρώδεις τριανταφυλλιές για να αναπτυχθούν σωστά, χρειάζονται μιαν καλά μελετημένη διαμόρφωση πάνω σε έναν δυνατό κορμό.

Σε όλες δενδρώδεις τριανταφυλλιές οι κύριοι κλάδοι – βραχίονές τους που βρίσκονται πάνω από το επίπεδο διασταύρωσης, αποτελούν την δευτερεύουσα βάση και για την μόνιμη ‘’μηχανική’’ στήριξη της εκάστοτε νέας βλάστησης.

Εάν δεν έχουν διαμορφωθεί σωστά, η ανάπτυξη του φυτού θα είναι μονόπλευρη, πράγμα που θα έχει ως συνέπεια την ανεπιθύμητη κλίση της τριανταφυλλιάς, με ότι αυτό συνεπάγεται.

Για την δημιουργία ευθύ κορμού, άρα και φυτού που δεν θα γέρνει, απαραίτητος όρος είναι οι κύριοι κλάδοι – βραχίονες να κατανέμονται ‘’ζυγισμένα’’ γύρω από τον κορμό και όσο το δυνατόν να ισαπέχουν μεταξύ των.

Έχοντας αυτά υπόψιν, διαμορφώνονται ή διατηρούνται 3 έως 5 κύριοι κλάδοι – βραχίονες.

Πάνω σε αυτούς πραγματοποιείται το χειμερινό κλάδεμα αλλά πάντοτε στην λογική ότι τα κλαδιά που θα αφεθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στην ορθή κατανομή του βάρους της νέας βλάστησης, όπως περιεγράφηκε πιο πάνω.

Επίσης, όπως και για τις θαμνώδεις έτσι και εδώ, το κλάδεμα θα πρέπει να διασφαλίζει πως το ηλιακό φως θα φθάνει μέχρι το εσωτερικό των φυτών.

Χειμωνιάτικο Κλάδεμα της Τριανταφυλλιάς

Χειμωνιάτικο Κλάδεμα της Τριανταφυλλιάς - Σωστά Κλαδεμένη Δενδρώδης Τριανταφυλλιά
Σωστά Κλαδεμένη Δενδρώδης Τριανταφυλλιά
Ροζ Τριανταφυλλιές στον Κήπο

Φύτευση Τριανταφυλλιάς

Στον Κήπο & στην Γλάστρα

Κλάδεμα Αναρριχώμενων Τριανταφυλλιών & Εδαφοκάλυψης

Η αναρριχώμενη τριανταφυλλιά κλαδεύεται λίγο διαφορετικά. Οι κυρίως αναρριχώμενοι κλάδοι δεν πειράζονται, εκτός εάν έχουν ξεπεράσει τα όρια μέσα στα οποία είναι επιθυμητή η ανάπτυξή της.

Τα στελέχη που προέρχονται από αυτούς τους κύριους κλάδους κλαδεύονται στους 4 έως 6 οφθαλμούς από την βάση.

Ελάχιστα παραλλαγμένη τακτική ακολουθείται και για τις τριανταφυλλιές που αναπτύσσονται στο έδαφος, δηλαδή τις τριανταφυλλιές εδαφοκάλυψης.

Βέβαια μια ουσιώδης διαφορά σε σχέση με το χειμωνιάτικο κλάδεμα της τριανταφυλλιάς όλων των άλλων μορφών, είναι πως αυτές δεν κλαδεύονται ετησίως αλλά μια φορά κάθε 2 με 3 χρόνια.

Χειμωνιάτικο Κλάδεμα της Τριανταφυλλιάς

Χειμωνιάτικο Κλάδεμα της Τριανταφυλλιάς - Αναρριχώμενη Τριανταφυλλιά Σωστά Κλαδεμένη
Αναρριχώμενη Τριανταφυλλιά Σωστά Κλαδεμένη

Τα Μετά το Κλάδεμα

Αφού έχει ολοκληρωθεί το κλάδεμα, οι τομές όπου και όσο είναι δυνατόν καλύπτονται με πάστα επάλειψης.

Η τέτοια μεταχείριση επιταχύνει την επούλωση και προστατεύει τις τριανταφυλλιές από την είσοδο παθογόνων.

Με το πέρας και αυτής της εργασίας ακολουθεί ψεκασμός των τριανταφυλλιών με ένα φυτοπροστατευτικό σκεύασμα που έχει ως βάση τον χαλκό.

Χειμωνιάτικο Κλάδεμα της Τριανταφυλλιάς

Παραπομπές

Τις Παραπομπές του άρθρου που φέρει τον ψυχρό (μπρρρ…) τίτλο Χειμωνιάτικο Κλάδεμα της Τριανταφυλλιάς – Οδηγίες παρουσιάζουν οι Guns N’ Roses με το τραγούδι Paradise City.

Αναπαραγωγή Βίντεο

Κοινοποίηση

Η χρήση του υλικού, όπου δεν αναφέρονται ή υπονοούνται δικαιώματα τρίτων (όπως π.χ. των φωτογραφιών ή των οπτικοακουστικών αρχείων – με την εξαίρεση βέβαια όσων ανήκουν στην «Καλλιέργεια»), είναι απολύτως ελεύθερη. Η διάδοση του, ενδεχομένως, χρήσιμη.

Μετάβαση στο περιεχόμενο