ΕΝΤΟΜΑ

Δάκος της Ελιάς (Bactrocera oleae)
Ενήλικο Δάκου της Ελιάς (Bactrocera oleae)

Δάκος της Ελιάς (Bactrocera oleae)

Ο Δάκος της Ελιάς αναγνωρίζεται ως ο σημαντικότερος εχθρός των ελαιοδέντρων στις ζώνες της καλλιέργειας της. Σε περιόδους έξαρσης της προσβολής η ζημιά που προκαλεί, ποσοτική και ποιοτική μπορεί να ανέλθει μέχρι και στο 50% της ελαιοπαραγωγής, ενώ η αντιμετώπισή του συμβάλει σημαντικά στην αύξηση του κόστους της καλλιέργειας.

0 Comments
Μύγα της Μεσογείου (Ceratitis capitata)
Μύγα της Μεσογείου, Τέλειο

Μύγα της Μεσογείου (Ceratitis capitata)

Η Μύγα της Μεσογείου, δηλαδή το έντομο Ceratitis capitata, αποτελεί έναν από τους σοβαρότερους εχθρούς των καλλιεργούμενων φυτών παγκοσμίως. Προσβάλει πάνω από 350 είδη φυτών και οι ζημιές που προκαλεί ανέρχονται σε αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια ετησίως. Αυτές οι επιπέδου πρωταθλητισμού καταστροφικές επιδόσεις του αρθρόποδου, υποχρέωσαν πολλές χώρες να ανακηρύξουν την Μύγα της Μεσογείου, έντομο καραντίνας.

0 Comments
Close Menu