Καλλιέργεια Μαρουλιών

Καλλιεργώντας τα

Φυτά

Ποιές Είναι οι Σύγχρονες Μέθοδοι Καλλιέργειας στην Γεωργία;

Σε αυτήν την ενότητα του ιστοτόπου καλύπτονται όλες οι σύγρονες μέθοδοι παραγωγής των καλλιεργούμενων φυτών και οι οποίες αναφέρονται σε όλο το φάσμα της παραγωγικής διαδικασίας ξεκινώντας από τον σπόρο ή το μόσχευμα και φτάνοντας μέχρι την συγκομιδή και τους μετασυλλεκτικούς χειρισμούς των προϊόντων της γεωργικής πράξης. Ακόμα, δεν παραλείπεται η παράθεση των αποτελεσματικότερων τρόπων φύτευσης, ανάπτυξης και φυτοπροστασίας που αφορούν τόσο την οργανική όσο και την συμβατική γεωργία. Δεν παραλείπεται προσέτι και η αναφορά στην ευεργετική επίδραση της μουσικής, αν όχι στα ίδια τα φυτά τουλάχιστον σε εκείνους τους επίμονους και πείσμονες παραγωγούς, που μέσα στο ευμετάβλητο, ρευστό και αντίξοο πολλές φορές περιβάλλον της αγροτικής δράσης φέρνουν στο πιάτο των αστών τα – πολλές φορές – εκλεκτότερα των γεωργικών προϊόντων. “Δω στα λιανοχορταρούδια” από τον Χρόνη Αηδονίδη.

Χρόνης Αηδονίδης – »Δω στα λιανοχορταρούδια»

ΦΥΤΑ & ΓΕΩΡΓΙΑ

Καλλιέργειες

Στην ενότητα Καλλιέργειες του ιστοτόπου περιγράφονται οι σύγχρονες μέθοδοι και τεχνικές επαγγελματικής καλλιέργειας και πολλαπλασιασμού των περισσοτέρων φυτικών ειδών που έχουνε μεγάλη σημασία για την γεωργία. Πιο συγκεκριμένα δίνονται πληροφορίες και οδηγίες καλλιέργειας για τα κυριότερα λαχανοκομικά είδη, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, φυτά μεγάλης καλλιέργειας, φυτά παραγωγής βιομάζας και ξυλείας, οπωροφόρα δέντρα και θάμνους καθώς και για τα καλλωπιστικά φυτά, εκείνα που παράγονται για να καλύψουν τις ανάγκες της αγοράς δρεπτών ανθέων, της κηποτεχνίας και της αρχιτεκτονικής τοπίου.

ΦΥΤΑ & ΓΕΩΡΓΙΑ

Εχθροί

Στην ενότητα του ιστοτόπου Εχθροί παρουσιάζονται οι κυριότεροι ζωικοί εχθροί των γεωργικών καλλιεργειών, που δεν είναι άλλοι από τα έντομα, τα ακάρεα, τους νηματώδεις, τους κοχλίες και τους λείμακες. Εξετάζονται γενικότερα οι ομάδες στις οποίες ανήκουν ενώ ειδικότερα, για κάθε έναν ξεχωριστά δίνεται η περιγραφή της μορφολογίας του, της βιολογίας του αλλά και του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο αναπτύσσεται, ενηλικιώνεται και συμπληρώνει τις γενεές του. Επίσης παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες για τις ζημιές που προκαλεί ή προκαλούν τόσο στα παραγωγικά όσο και γενικότερα, στα φυτά των αστικών, γεωργικών και φυσικών τοπίων. Ακόμα εξετάζονται τρόποι προληπτικής αντιμετώπισης των εχθρών και προτείνονται μέσα και μέθοδοι για την καταπολέμησή τους.

ΦΥΤΑ & ΓΕΩΡΓΙΑ

Ασθένειες

Στην ενότητα Ασθένειες, παρουσιάζονται οι παθογόνοι οργανισμοί αλλά και οι φυσικοί παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν μικρής ή μεγάλης σημασίας ασθένειες στα φυτά, ενώ ταυτόχρονα επιβαρύνουν τον επαγγελματία ή ερασιτέχνη καλλιεργητή, αυξάνοντας το κόστος παραγωγής των γεωργικών προϊόντων. Παράλληλα εξετάζονται τρόποι προληπτικής αντιμετώπισης των ασθενειών και προτείνονται μέσα και μέθοδοι για την καταπολέμησή τους.

Γυναίκα στο περιβόλι με μαρούλια

Φρέσκα Άρθρα Κατηγορίας

Τα Οργανοφωσφορικά Γεωργικά Φάρμακα

Τα Οργανοφωσφορικά γεωργικά φάρμακα συνθέτουν μιαν ευάριθμη ομάδα φυτοπροστατευτικών προϊόντων με εντομοκτόνο και ακαρεοκτόνο κυρίως δράση. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και ορισμένα, των οποίων οι δραστικές ουσίες είναι από τις πλέον τοξικές που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά το παρελθόν ή/και χρησιμοποιούνται έως σήμερα.

Η Γεωργική Χρήση του Ζεολίθου

Το ενδιαφέρον για την γεωργική χρήση του Ζεολίθου τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται ιδιαίτερα αυξημένο. Και κάτι τέτοιο δικαιολογείται, από το αντίστοιχα ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την αξιοποίηση εκείνου του είδους των φυσικών πόρων που συμβάλλουν στην αύξηση της γεωργικής παραγωγής με το μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό κόστος.

Ωίδιο της Μηλιάς (Podosphaera leucotricha)

Το Ωίδιο της Μηλιάς, που οφείλεται στον ασκομύκητα Podosphaera leucotricha, αντιπροσωπεύει έναν σημαντικό εχθρό του δέντρου και της καλλιέργειας. Όμως παρά το όνομα, δεν πρόκειται μόνο για μια από τις σοβαρότερες ασθένειες της Μηλιάς.

Κεφαλωτό Λάχανο – Η Φύτευση του Λάχανου

Η φύτευση του Λάχανου Brassica oleracea var. capitata είναι ένας ακόμα κρίκος στην μακρά και βαριά αλυσίδα άρθρων με την οποία φιλοδοξεί η συντακτική ομάδα της ‘Καλλιέργειας’ να δέσει γερά τους ελάχιστους εναπομείναντες αναγνώστες της σειράς.

Κεφαλωτό Λάχανο – Η Σπορά του Λάχανου

Η σπορά του Λάχανου Brassica oleracea var. capitata - οι μέθοδοι και οι τεχνικές σποράς του - είναι το θέμα του άρθρου που ακολουθεί, το οποίο περιλαμβάνεται στην αξιοθρήνητη σειρά άρθρων που είναι αφιερωμένη στην καλλιέργεια αυτού του τόσο δημοφιλούς φυλλώδους Λαχανικού.

Κεφαλωτό Λάχανο – Ο Πολλαπλασιασμός του Λάχανου

Ο πολλαπλασιασμός του Λάχανου και οι παράγοντες που επηρεάζουν την φυτρωτικότητα του σπόρου του αποτελούν το βασικό θέμα αυτού του άρθρου. Που εάν δεν χάσαμε το μέτρημα, είναι το τέταρτο της σειράς η οποία είναι αφιερωμένη στην καλλιέργεια του Κεφαλωτού Λάχανου, δηλαδή του Brassica oleracea var. capitata.

Κοινοποίηση

Η χρήση του υλικού, όπου δεν αναφέρονται δικαιώματα τρίτων, είναι απολύτως ελεύθερη. Η διάδοση του, ενδεχομένως, χρήσιμη.

Συμβουλές αλλά και προτροπές, παρατηρήσεις αλλά και προτάσεις είναι, σε γενικές γραμμές, ευπρόσδεκτες. Το εάν θα γίνουν και αποδεκτές είναι, σε γενικές γραμμές, μιά άλλη ιστορία.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Σε δουλειά να βρισκόμαστε.

Η επιθυμία του περιηγητή του ιστοτόπου για ενίσχυση των άμισθων συντελεστών του είναι αναφαίρετο δικαίωμα του. Παρέχοντάς του το κουμπί της δωρεάς, τον βοηθούμε να το ασκήσει.

Close Menu